Виставка “Заняття стародавньої людини”

06.10.2010 – 31.11.2010


Тематично на виставці будуть представлені такі групи предметів:

  • кам’яна індустрія і знаряддя праці з каменю;
  • кераміка та вироби з глини;
  • обробка заліза та виготовлення озброєння;
  • релігійні уявлення і їх матеріальне втілення;

Окремий комплекс – це фотографії Київського інтернату для сліпих дітей (Геннадій Мінченко). Виставка буде супроводжуватися анотаціями шрифтом Брайля.

Концепція виставки:

Дана виставка є частиною загального проекту «Рівні можливості», який спрямовано на надання можливості сліпим та слабозорим людям знайомитися з предметними комплексами музею нарівні з рештою відвідувачів.
Для дітей з обмеженими можливостями відвідування музею є справжнім святом, проте більшість музейних предметів або перебувають у вітринах або через крихкості їх неможливо торкатися руками. Мета проекту – познайомити людей з обмеженими можливостями з музейною колекцією шляхом створення муляжів, максимально наближених до оригіналу.
У першу чергу планується виготовити муляжі археологічної колекції, оскільки предмети археології в наш час не використовуються, і отримати про них уявлення можна виключно в музеї.
У той же час муляжі будуть цікаві і школярам у віці від 6 до 14 років. Адже вони зможуть не тільки подивитися на предмети, а й випробувати їх у дії (наприклад, використовувати зернотерки).
Після проведення стаціонарної виставки в музеї будуть проведені виїзні виставки в спеціалізованих закладах міста та області.
Дана виставка є першим кроком на шляху до створення стаціонарної виставкової кімнати при Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького для занять з муляжами. Така практика є не новою і широко використовується в багатьох музеях світу. У Дніпропетровську подібні проекти до теперішнього часу не реалізовувалися.

Реалізація проекту спрямована на привернення до даної проблеми уваги громадськості і потенційних спонсорів.

Координатор проекту: науковий співробітник відділу археології ДнІМ Катерина Мінакова.
Контактні дані: (063) 358-06-20; (068) 242-91-78