Конференція “Роль музеїв у культурному просторі України й світу”

Інформаційне повідомлення для учасників наукової конференції
Міністерство культури і туризму України
Дніпропетровська обласна рада
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Управління культури і туризму облдержадміністрації
Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницького
14-15 жовтня 2009 р. на базі Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького відбудеться загальноукраїнська конференція по темі: “Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі”, присвячена 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.
Робота конференції планується за такими напрямками:

  • Історія Дніпропетровського історичного музею та музеїв України: джерела, історіографія, конкретна історія.
  • Діячі музейної справи України: біобібліографічні аспекти.
  • Науково-дослідна робота музеїв: нові напрямки дослідження.
  • Каталогізація, наукове вивчення музейних колекцій: проблеми та перспективи.
  • Експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі: інновації.
  • Музей і відвідувач: нові підходи.
  • Музейний менеджмент в Україні й світі.
  • Комп’ютеризація музеїв.

Участь у конференції за рахунок відряджаючої сторони, замовлення готелю заздалегідь.
Оргкомітет конференції прохає Вас до 1 серпня 2009 р. надіслати заявку на участь у конференції та текст доповіді (повідомлення) обсягом 6-10 сторінок тексту, набраного у Word у вигляді комп’ютерного файлу, з відомостями про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, звання, адреса, тел., e-mail). Поля – 2 см з усіх боків аркуша, кегль 14, інтервал 1,5. Бібліографічні посилання подаються у кінці тексту в абетковій послідовності, у тексті в квадратних дужках [1, с.123] вказати номер у списку бібліографії і сторінку. На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва музею, назва статті, анотація, наприклад:
УДК 821.161.2-343(477.63)
Василенко Н.Є.
Музей “Літературне Придніпров‘я, відділ Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького
КАЗКА ІВАНА МАНЖУРИ “ЛИХА ГОДИНА” І УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА КНИЖКА В КАТЕРИНОСЛАВІ
Представлена творчість видатного українського фольклориста, поета І.І. Манжури в царині дитячої книжки на Катеринославщині в кінці ХІХ ст.
Видатний український поет, фольклорист, етнограф Іван Іванович Манжура…

Заявки на участие в конференции принимаются также по следующим электронным адресам:
mail@www.museum.dp.ua
admin@www.museum.dp.ua
museum@ua.fm
Телефони для довідок:
+38 (0562) 46-05-12 (зам.дир.по науковим питанням Бекетова Валентина Михайлівна)
+38 (056) 375-54-03 (вчений секретарьРошко Марія Володимирівна)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*