В.Д. Машуков – діяч Катеринославської Ученої Архівної Комісії

Ім’я Володимира Дмитровича Машукова — члена Катеринославської Ученої Архівної Комісії — залишилося в історії нашого краю, як архівіста, археографа та історика, який зібрав та опублікував цінні джерела з різних напрямків життя українського народу. В. Д. Машуков майже весь період свого перебування в Катеринославі (з 1886 р. по 1919 р.?) присвятив дослідженню різноманітних сторінок історії краю. Але його діяльність майже не вивчена, а його наукова спадщина та особистий архів не систематизовані. У фондах Дніпропетровського історичного музею зберігся особистий архів В. Д. Машукова — рукописний матеріал, який дає нам уявлення про його різноманітні спостереження за подіями, свідком яких він був 1.
Дані матеріали дають можливість поповнити біографію В. Д. Машукова. Народився він 2 квітня 1866 р. в родині дворян в м. Барнаулі Тюменської губернії. Навчався у Петербурзі в 1-й класичній Івановській гімназії, потім був переведений у 2-й клас третьої військової гімназії, яку було переіменовано в Александрійський кадетський корпус. Закінчив він військове Павлавське училище, а в 1914 р. — курс Офіцерської Стрілкової Школи. В. Д. Машуков вступив на військовий шлях і почав військову службу у 1884 р., а закінчив підполковником у 1914 р. у Сімферопольському полку м. Катеринослава за його особистим клопотанням. Майже вся служба Машукова пройшла у 133 Катеринославському Сімферопольському полку, в який він прибув 20 вересня 1886 р. І тільки під час російсько-японської війни він був відряджений у 288 піхотний Куліковський полк, який було сформовано у Московському військовому окрузі в м. Моршанєьку. У складі цього полку В. Д. Машуков брав участь на театрі військових дій.
В обох полках В. Д. Машукова вибирали до складу суду товариства офіцерів — «суда честі», а по призначенню керівництва він виконував деякий час обов’язки ктитора церкви у Сімферопольському полку, де також вів справи, пов’язані з будівництвом нової церкви у м. Катеринославі на майдані Абрамовича (Олександрівський).
На початку війни з Німеччиною та Австрією у складі Сімферопольського полку В. Д. Машуков брав участь у військових діях поблизу Подволочиська, а потім у складі 136 піхотного Таганрозького полку, робив переходи по Галичині, де його було поранено 16 січня 1915 р. у Карпатах біля селища Соколики.
Під час російсько-японської війни В. Д. Машуков збирав відомості про стародавні та історичні пам’ятники. Крім того, йому вдалося зробити фотографічні знімки стародавніх дерев’яних церков Галичини, які йому зустрічалися на шляху, а також деякі епізоди з походного життя полку та руху обозів.
Протягом своєї військової служби В. Д. Машуков під час відпусток здебільшого мандрував по Росії з однією метою: зібрати відомості про стародавні пам’ятники. З 1890 р. він почав ще й фотографувати ці пам’ятники, внаслідок цього ним була зібрана велика фотографічна колекція, яка налічувала майже 1460 одиниць. Частину цих знімків придбала Катеринославська Археологічна комісія у 1910 р. Три колекції з 760 номерів кожна подаровані В. Д. Машуковим Імператорській Публічній Бібліотеці у Петрограді у 1904 р., Історичному музею у Москві і Господарчому Управлінню при Святійшому Синоді. Крім того, деякі знімки з його фотографічної колекції були на виставці: XII Археологічного з’їзду в м. Харкові (1902 р.), на 1-й Всеросійській виставці художньо-архітектурних фотографій у Петербурзі (1911 р.) та 1-й виставці Української архітектури в м. Харкові (1913 р.).
Дослідження В. Д. Машукова друкувалися не тільки на сторінках «Летописей» 2, але й в журналах: «Церковные ведомости», які видавались при Святійшому Синоді, «Московские Церковные Ведомости», «Русский паломник», «Екатеринославекие губернские ведомости» та місцевих Катеринославських газетах: «Приднепровский край», «Русская правда».
В. Д. Машуков звертав увагу на різноманітні боки життя і його спостереження, відбиті в рукописах, дають нам можливість простежити напрямки його наукової діяльності, яка вилилась в своєрідні звіти про мандрівки, аналіз стану церковного життя та інш.
Прослуживши багато часу в 133-му піхотному Сімферопольському полку 34-ї піхотної дивізії, В. Д. Машуков залишив різні відомості щодо його історії, зокрема матеріали, присвячені 50-річчю заснування полку (присяги, маневрування, створення армійських корпусів, стан медичної служби, рапорти про рух та переміщення ворожих сил, спорядження, господарчі витрати, ведення звітів, службовий одяг, статут про дисципліну, систему навчання, списки військовослужбовців, відомості про будівництво військової полкової церкви на честь Воздвижения Христа Господня).
Перебуваючи у польовій поїздці офіцерів 7-го армійського корпусу між м. Феодосією та м. Судаком у 1904 р., В. Д. Машуков зробив записи походного життя аж до богослужіння. На театрі військових дій під час російсько-японської війни збирав матеріали воєнного життя, зробив опис церковного майна церкви 134 піхотного Феодосійського полку.
Як вже зазначалося, В. Д. Машуков мандрував по Росії та Україні, залишивши нам відомості про Муромську, Київську, Орловську, Одеську, Полтавську, Петербурзьку та Чернігівську подорожі, приділив увагу описам церков, монастирів, їх культовому майну, фотографуванню, складенню каталога фотографічних знімків. Перелік культового майна у нього супроводжується власними малюнками, а також знімками священнослужителів. Крім того, тут містяться: синодальне та єпархіальне розпорядження про складення опису церковного майна по затвердженій формі 1853 р., перелік літератури по вітчизняному іконопису, життя святих та опис скита Софронієвої пустині, відзначення 500-річчя з дня смерті Преподобного Сергія.
В. Д. Машуков залишив неоціненний матеріал по історії церков та культового майна, який містить в собі відомості про Преображенський собор, ризницю архієрейського дому в Катеринославі, Троїцький собор в м. Новомосковську, Самарський Миколаївський монастир, Успенську церкву у Вороновці; перелік різних церков Новомосковського Троїцького собору, Успенського та церков Маріуполя.
Він зробив значний внесок у розвиток вітчизняного пам’яткознавства, збереження передусім пам’яток писемності.
Як член Катеринославської Ученої Архівної Комісії В. Д. Машуков мав наукові стосунки з Д. І. Яворницьким, котрий теж збирав найбільш цінні культові речі по церквах, якими і по сьогодні пишається наш музей. Про ці зв’язки свідчать листи В. Д. Машукова до Д. І. Яворницького, в яких порушується коло питань про малодослідженість української церковної старовини, архітектуру кам’яних і дерев’яних церков, іконостаси, живопис, хрести, начиння, рукописні книги, наприклад, богослужбових книг українською мовою, свідоцтва про стародавні церкви Катеринославської єпархії та ін.
Листи свідчать про те, як В. Д. Машуков шанував і цінив Д. І. Яворницького, як вченого і людину.
Історичні матеріали, які залишив нам – В. Д. Машуков, безумовно, потребують більш детального глибокого наукового дослідження.

ПРИМІТКИ:
1. Журнал «Русский паломник» № 30 від 24 липня 1910 р. Архів В. Д. Машукова. Фонди ДІМ.
2. Летопись Екатернославской губернской ученой архивной комиссии. 1904—ІІ915; Науково-інформаційнмй довідник. — К, 1991

Автор: Фаримець А. М. – зав. відділом історії релігії ДІМу

Джерело: З минувшини Подніпров’я. – Дніпропетровськ: “Дніпро”, 1995. – 177 с.