Виставкова робота народного музею історії ім. О.М. Поля Національного гірничого Університету

Напередодні 100-річчя Університету музей одержав нове приміщення, яке за площею більше колишнього на 165 кв. м. Це дало можливість збільшити кількість експонатів в основній експозиції, розміщатися 60-80-ти учасникам засідань клубів (історико-краєзнавчого «Грані», військово-історичного ім. капітана А.І. Грязнова, соціологічного «Соляріс», молодіжного дискусійного з політичних проблем), що відбуваються раз на місяць кожний, створити в одній частині залу стаціонарні, а в іншій – пересувні стенди для виставок. На стаціонарних стендах з ДСП закріплені картонні планшети з тканинною обтяжкою для кріплення легких експонатів, а на пересувних (з деревини і картону) – обтяжка з брезенту, що дозволяє розміщувати на них і книги. Вартість обох виставкових комплексів не висока. Економічні негаразди примушують бути бережливими.
Перша виставка в зазначений період називалася «Іпостасі професора С.А. Волотковського (1905-1987)», присвячена 95-річчю з дня його народження. У юні літа – прозаїк, член «Молодой кузнецы», з роками – видатний вчений у галузі гірничої електромеханіки, а у зрілому віці – голова обласного правління Товариства охорони пам’яток історії та культури України.
Цікавими були виставки, присвячені досягненням або окремим періодам розвитку НГУ: «Заснування та розвиток НГУ», «НГАУ в роки незалежності України», «Шлях НГУ до світового визнання».
Неодноразово створювалися виставки, присвячені Великій Вітчизняній війні: «ДГІ в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», «До 60-річчя битви за Кавказ», «Згадаймо учасників Великої Вітчизняної», «До 60-річчя Перемоги», – і кожного разу додавалося багато нового і цікавого матеріалу. В останній з них використовувалися документи, фотографії, нагороди, особисті речі дідусів і бабусь наших студентів.
Найбільше було виставок-персоналій (понад 30), присвячених ювілеям професорів, викладачів, які зробили чималий внесок у підготовку спеціалістів і в розвиток науки. У тому числі двічі презентувалися виставки («Від студента до ректора» і «Чверть віку на чолі Національного гірничого університету»), які розповідали про багатогранну діяльність академіка НАН України Г.Г. Півняка. На кожну таку виставку залучалися матеріали музейного фонду, архіву і бібліотеки НГУ та особистих зібрань. А для створення виставок «Портрет на тлі епохи» (про академіка, Героя України П.Т. Тронька) і «Євген Березняк: воїн, педагог, людина» довелось їхати до Києва, щоб одержати від Героїв матеріали за актом і потім повернути.
До ювілеїв кафедр і факультетів були підготовлені виставки: «50 років факультету будівельних геотехнологій» (перша назва – ШБФ), «День кафедри історії та політичної теорії», «Школа військового гарту», «Мовна, історична, політологічна» (до 70-річчя кафедри історії та політичної теорії).
Виставки: «100 років першому випуску КВГУ», «Гордість НГУ – його вихованці», «З когорти першого випуску КВГУ», «Просвітяни Гірничого», «Дніпропетровська школа маркшейдерів», – кожна з них присвячувалася групі неординарних особистостей.
Коли намічався приїзд до НГУ делегацій із споріднених вищих навчальних закладів Росії, Польщі, Німеччині, Китаю, Чехії, створювалися виставки: «Гірничі школи Росії та України», «Зв’язки перших вищих гірничих шкіл» (С. Петербург-Катеринослав-Москва), «Freund-schaft – Дружба», «Zgoda buduje – Братерство будує», «НГУ і КНР», «Зв’язки НГУ з Чехією», «НГУ і Німеччина», «Зв’язки НГУ з Естонією», «Внесок ДГІ у розвиток гірництва в Казахстані».
Серед майже 100 великих і малих виставок особливий інтерес у відвідувачів музею викликала одна – «Старовинне запорізьке містечко Самарь – Богородицька фортеця», яка налічувала декілька тисяч одиниць середньовічного матеріалу, наданого археологами Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара на чолі з професором І.Ф. Ковальовою.
Виставкова робота клопітка, але вона сприяє поповненню фондів, викликає інтерес у відвідувачів, розширює ділові зв’язки і коло друзів музею.

Автор: Єлінов І.М. – Зав. Народного музею історії ім. О.М. Поля Національного гірничого університету

Джерело: Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160річчю заснуван¬ня Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворннцького) Вип. 11. — Д.: АРТПРЕС. 2009. 608 с.