Недержавні музеї – зберегти і підвищити роль в національно-патріотичному відродженні

Станом на 1 січня 1999 року в Хмельницькій області налічується 203 недержавних музеїв та музейних кімнат. Фондові колекції цих музеїв нараховують 147072 експоната, з яких 40422 оригінальних пам’яток нашої історії та культури.
За своїм профілем недержавні музеї поділяються на: краєзнавчі, історичні, меморіальні, літературні, етнографічні, матері, хліба, природи, бойової слави, партизанської слави, корчагінської слави, культури, трудової слави.
Більшість недержавних музеїв в області було відкрито у 70-ті та на початку 80-х років, це в основному музеї «історії села», «трудової слави» та кімнати «бойової слави» при школах та інших навчальних закладах.
З кінця 80-х років, з відомих нам причин, впала цікавість до так званих «ідеологічних музеїв», адже людина отримала змогу «доторкнутися» до рідної історії-побачити надбання минулих століть. І тому саме в цей період відкриваються музеї етнографії, літературні, хліба, матері, природи, дійсно змістовні музеї історії сіл, а 83 «ідеологічних музеїв» і тих, що не відповідали вимогам Типового положення про музей та вимогам часу, було знято з обліку.
Незважаючи на матеріальну і фінансову скруту, існуючі недержавні музеї намагаються відходити від штампів і стереотипів, зосереджують зусилля та увагу на своєрідність своїх регіонів із врахуванням специфічних рис історичного процесу. Це в першу чергу «народні» музеї с. Лісоводи Городоцького району (до речі, юдин з найстаріших недержавних музеїв області, відкритий у 1958 році, який на сьогоднішній день має одну з найбільших і найцікавіших фондових колекцій), сіл Вітківці, Чабанївка Кам’янець-Подільського району, музей Героя Радянського Союзу О. Онищука, який загинув в Афганістані, в школі № 5 м. Ізяслав, музей етнографії в школі № 25 м. Хмельницького, музей Л. Глібова в селі Чорний Острів Хмельницького району.
В експозиціях названих музеїв з позиції історичної правди, загальнолюдських культурних цінностей, висвітлена історична правда життя. В цих музеях проводиться значна масова та пошукова робота, постійно роз-ширюються та збагачуються експозиції.
Але слабким місцем майже для всіх недержавних музеїв лишається матеріально-технічне забезпечення. Місцеві органи влади не дають музеям необхідної фінансової допомоги, а якщо така є, то вона мізерна. На сьогоднішній день з 203 музеїв 40 вже рік як знаходяться на реекспозиції.
Співробітники науково-методичного відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею намагаються своєю увагою охопити всі недержавні музеї, а це дуже важко майже при повній відсутності коштів. Шкільним музеям м. Хмельницького надана допомога в роботі по звірці наявності експонатів з обліковою документацією, надана методична допомога недержавним музеям Хмель¬ницького району.
З метою надання допомоги, поліпшення краєзнавчої, науково-дослідної роботи недержавних музеїв, підвищення їх ролі в культурно-національному відродженні організований і проведений одноденний семінар з директорами шкільних музеїв області.
Співробітниками науково-методичного відділу музею розроблені конкретні заходи для вирішення назрівши проблем, збереження пам’яток історії та культури, з метою визначення шляхів збереження самих недержавних музеїв та підвищення їх ролі в національно-патріотичному вихованні подолян.

Автори: Н. В. Кокошко, М. Хмельницький

Джерело: Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с.