Дніпропетровський історичнй музей — сьогодні

Ми живемо в період, який ЮНЕСКО оголосило «Всесвітнім десятиліттям розвитку культури». В цей час у суспільстві відбулися зміни, внаслідок яких розпочаті процеси по будівництву нової незалежної держави України. На жаль, у цей перехідний період зазначені процеси негативно відбилися на розвиткові культури, всіх її галузей.
Але, незважаючи на економічні негаразди, відсутність фінансування, скорочення штату наукових співробітників, музей продовжує всі види й напрямки музейної діяльності. Виконують цю роботу справжні подвижники, які в складних умовах залишаються фанатично відданими своїй справі і служать їй як «священослужителі». Музей відвідують, до нього тягнуться, цікавляться історією нашого краю численні мешканці Дніпропетровська і області.
За 1996 р. музей відвідало 310 тис. чоловік мешканців і гостей нашого міста й області, а за 4,5 місяці поточного року — вже більше 70,0 тис. чол. Більшість наших відвідувачів — це учні шкіл, гімназій, ліцеїв; студенти коледжів і вузів Дніпропетровська, з якими музей проводить цікаву і різноманітну роботу по популяризації історичних знань і ознайомленню з скарбами матеріальної і духовної культури народу України. Майже з тридцятьма школами міста музей уклав угоди на проведення циклів занять і масових заходів (це СШ № 46, 62, 99, 139, 83, 66, 130, 23 та ін.). Розроблено сценарії більше 20 занять музейного всеобучу на найрізноманітніші теми з історії України, краю, історії культури і літератури Придніпров’я.
Вся ця робота була б неможлива без поповнення фондів музею новими експонатами. Щорічно до музею надходить близько 3000 одиниць музейних предметів основного і науково-допоміжного фондів, для чого проводиться велика збиральницька робота серед мешканців нашого краю, на підприємствах, в організаціях, різних закладах міста, у сільських районах області.
Основа всієї нашої популяризаторської роботи — це експозиція й виставки. В 1996 році здійснено реекспозицію двох залів № 1 і № 2 («Давня історія нашого краю», «Історія України в XIV—XVIII ст. Історія запорозького козацтва»). У поточному році планується зробити експозицію залу № 5 «Край у 1917—1920 рр.», проводиться робота по реекспозиції залу № 8 «Дніпропетровщина на сучасному етапі».
Щорічно в музеї проводиться до 20 різноманітних виставок з фондів музею, представляються художні полотна місцевих художників, роботи фотографів, виставки з інших країн світу, зокрема з Ізраїлю.
Для реклами і популяризації музею підтримуються тісні зв’язки з пресою (за останні п’ять років надруковано співробітниками музею майже 200 статей у місцевій пресі), телебаченням та радіо. Видаються буклети, каталоги, наукові збірки. Підготовлені до видання 4 каталоги про колекції ДІМ (геральдичну, рушників, речі єгипетського походження, реліквії запорозького козацтва тощо), збірник листів з епістолярної спадщини Д. Яворницького.
І багато іншої різноманітної роботи проводять наші наукові співробітники. Проте, ця діяльність музею потребує значних витрат. Музей — не комерційна організація і існувати без державних дотацій не може, фінанси, які заробляє сам музей, не покривають найнеобхідніші потреби.

Стежар А.Н., директор ДІМу

Джерело: Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конфе­ренції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. — Дніпропетровськ, 1998. — 106 с.