Геральдична колекція музею як об’єкт каталогізації

УДК 069.51.32 (477)

 

Бекетова В.М.

Заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

 

Геральдична колекція музею як об’єкт каталогізації

 

У дослідженні аналізуються проблеми щодо виявлення геральдичних музейних предметів та каталогізації геральдичної колекції Дніпропетровського національного історичного музею.

Ключові слова: геральдична колекція, геральдичний музейний предмет, герб, каталогізація.

 

В исследовании анализируются проблемы, связанные с выявлением геральдических музейных предметов и каталогизацией геральдической коллекции Днепропетровского национального исторического музея.

Ключевые слова: геральдическая коллекция, геральдический музейный предмет, герб, каталогизация.

In research problems are analysed in relation to the exposure of heraldic museum objects and cataloguing of heraldic collection of the Dnepropetrovsk national historical museum.

Key words: heraldic collection, heraldic museum object, coat of arms, cataloguing.

 

Велике значення для дослідження історії місцевої геральдики мають різноманітні геральдичні матеріали – історичні джерела, що зберігаються в музейних зібраннях. Наочно простежити процес виникнення й побутування гербів у певному регіоні значною мірою допомагають музейні предмети, що мають геральдичні ознаки. До них належать пам’ятки найрізноманітніші за матеріалом, технікою виготовлення, призначенням, середовищем побутування, легендою тощо. В усіх групах музейного зберігання наявні геральдичні пам’ятки, адже герби прикрашали не тільки документи, а й фотокартки, побутові речі, твори професійних майстрів і вироби народно-прикладного мистецтва. Вони карбувались на монетах і паперових грошах, печатках та клеймах, медалях і значках, книгах і періодичних виданнях, зображувались на ґудзиках і погонах, рекламних бірках і вивісках, культових речах різних релігій світу та етнографічних предметах будь-якого призначення (посуд, меблі, вироби з тканини, знаряддя праці тощо).

Широка палітра людського життя і діяльності відображена у геральдичних матеріалах, адже герб супроводжував людину від народження до останніх миттєвостей її існування. Ще Конфуцій звернув увагу на те, що саме знаки та символи правлять людством. Герб і є знаково-символічним відображенням особливостей походження, розвитку, уособленням минулого та сьогодення певного людського роду, населеного пункту, країни тощо, визнаним офіційно суспільством, існуючою владою. Це своєрідний код, в якому зашифровано цінну інформацію і який передається від покоління до покоління. Герб – це традиція, і більшість людей ставляться до традиції з повагою, шанобливо, бережно. Вони не змінюють свої герби, не дивлячись ні на які перетворення: соціальні, політичні, ідеологічні, територіально-адміністративні, економічні.

Тому, на наш погляд, цікавим і актуальним є завдання простежити, які саме музейні предмети належать до, так званих, геральдичних пам’яток, що розкривають історію місцевої геральдики. Тим більше, що таке дослідження здійснюється вперше. Виявити і дослідити всі музейні предмети будь-якого геральдичного походження (з гербами різних країн, міст світу, особистими гербами тощо) у 270-тисячному музейному зібранні досить важко, та й мало що додасть до реконструкції історії нашого краю. Тому, щоб не обіймати неосяжне, ми поставили перед собою задачу виявити й описати предмети з місцевими адміністративно-територіальними та родовими дворянськими гербами.

Які матеріали включити до нашого каталогу? Коли з’явились перші герби в нашому краї, як вони змінювались протягом століть? Які хронологічні межі взяти за основу до формування геральдичної колекції? Ці та багато інших питань постають перед дослідником. Добре, якщо розглядається невеликий проміжок часу, наприклад 200-300 років, як на Дніпропетровщині, і геральдичні матеріали обчислюються сотнями. А якщо це 700, 1000 років?! Саме стільки налічують геральдичні традиції, наприклад, у Львові та інших старовинних містах України. Тут мова вже йде про десятки тисяч різноманітних пам’яток, виявлення й систематизація яких може зайняти десятиліття. Невдячна праця, але потрібна, якщо виникають в історії моменти, коли суспільство (певна його частина) хоче все змінити, переробити, зробити свій «вагомий внесок» в усі галузі життя, в тому числі й в геральдику та герботворчість. «Усі створюють герби, і я хочу», – приблизно так звучить їх бажання закарбувати себе в гербі. Інколи це бажання втілюється в добру справу, виникають цікаві знаково-символічні місцеві атрибути з урахуванням історичних і культурних традицій, але частіше це породжує нонсенси, як, наприклад, «сіра хмара» на гербі Солонянського району Дніпропетровської області, що символізувала кордони району, або «квітка маку» на Томаківському гербі, яка, на погляд місцевих краєзнавців, «промовисто» розкривала назву населеного пункту. І, якщо вже ми у геральдиці повертаємось до витоків, стародавніх козацьких символів, то навіщо ж робити найдавнішу людську зброю стрілу – уособленням досягнень Дніпропетровщини в галузі досліджень космосу, як це подано в описі герба Дніпропетровська 2001 р.

Якщо окреслювати всю музейну геральдичну колекцію ДНІМ, що склалась протягом 163-річного існування музею, то це дійсно тисячі предметів із зображенням різних гербів, їх описами тощо. Найбільше предметів нараховують нумізматична та боністична колекції (монети, знаки та значки, жетони метрополітену, банкноти різних країн світу з зображенням державних та міських гербів). Стосовно ж виокремлення матеріалів з місцевою геральдикою – адміністративно-територіальною та особистою (герби міст Катеринославської губернії, емблеми та герби міст Дніпропетровської області, місцеві родові дворянські герби) – то це кілька сотень предметів, розпорошених майже по всіх групах фондового зберігання. І, якщо геральдичні матеріали з гербами держав світу, будь-якими іншими гербами, зустрічаються в усіх музейних зібраннях, то пам’ятки з гербами місцевих населених пунктів і осіб, які мешкали в краї, можна зустріти здебільшого в Дніпропетровському національному історичному музеї. Тому саме такі предмети й слід комплектувати, науково описувати, систематизувати, класифікувати, тобто виокремити в спеціальну геральдичну колекцію. Така спроба й здійснюється нами впродовж вже 10 років.

Оскільки протягом понад 2-х століть, з моменту прийняття офіційних гербів міст Катеринославської губернії у 1811 р., символіка гербів краю змінювалась, в історії геральдики нашого краю виділено три історичні періоди, що відповідають певним геральдичним символам, прийнятим офіційною владою, а саме: катеринославський період – к. ХVІІІ ст. – 1920-ті рр.; дніпропетровський радянський період – 1960-1991 рр.; дніпропетровський сучасний період – 1992-2012 рр. Саме на три такі великі розділи й розподілені музейні предмети геральдичного походження з муніципальними гербами, що зберігаються в фондах ДНІМ (родова геральдика – це окремий розділ).

Виявлені геральдичні музейні предмети (біля 200 од.) в межах хронологічних розділів розподіляються на такі групи: документальні джерела (грамоти, дипломи, паспорти, бланки листів, описи, рішення влади, періодичні видання, цінні папери, різні документи з печатками та гербами тощо), мапи, книги та календарі, фотографії та поштові листівки, образотворчі матеріали (включаючи вироби народно-прикладного мистецтва), нумізматика, фалеристика, сфрагістика, філателія, філокартія, меблі, елементи одягу (ґудзики), призи, кубки, сувеніри, рекламні матеріали та інші речі.

Найбільш повну інформацію про місцеву геральдику надають письмові джерела, що зберігаються в архівно-книжковому фонді музею. Якщо в архівних матеріалах ми знаходимо здебільшого зображення гербів міст Катеринославської губернії, то в книгах крім зображення можна знайти й повну інформацію про той чи інший герб (час прийняття, описи, трактування символіки – гербових зображень та кольорів). Вся ця інформація подана в гербовниках, зокрема гербовнику П.П. Вінклера «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649-1900 гг.» (СПб., 1900), який зберігається в колекції ДНІМ.

За останні два роки до музею надійшли цінні папери і документи кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Меценат музею – приватний підприємець Дмитро Олександрович Піркл – передав безоплатно до фондів музею понад 40 різних акцій підприємств Катеринослава та губернії, паспорти іноземних громадян, які приїздили до Катеринослава. Майже всі ці матеріали мають печатки, на яких відтворено місцеві герби. Ці матеріали, крім іншої інформації, досить репрезентативно доповнюють геральдичну колекцію музею.

Серед фотографічних матеріалів, наприклад, вирізняються видові поштові листівки кінця ХІХ – поч. ХХ, на яких зображені архітектурні споруди, адміністративні будинки Катеринослава із зображенням гербів міста або губернії (герб як архітектурна деталь). Серед них представленні: споруда вокзалу, міст через Дніпро, арка входу в Міський парк, пам’ятник Катерині ІІ, управління Катерининської залізниці, павільйони Катеринославської південно-російської промислової, сільськогосподарської та кустарної виставки 1910 р., Обласний музей ім. О.М. Поля. На фасаді музею, наприклад, було розміщено не тільки герб Катеринослава, а й 8 повітових міст губернії (ці герби було знищено у 1920-х рр. для розміщення радянської символіки). Герб міста знайшов відтворення на фотографіях всіх членів Катеринославської міської думи (загальне велике фото на паспарту), депутатів ІV Державної Думи від Катеринославщини та інших.

З речових музейних предметів найбільше місце посідають печатки різних установ, нагородні та пам’ятні медалі і знаки. Нажаль, радянська геральдична символіка не знайшла відображення на печатках, що зберігаються в ДНІМ. Емблема міста Дніпропетровська та інших міст області 1970-1980-х рр. здебільшого відтворена на сувенірах та значках, присвячених 200-річчю Дніпропетровська та різним ювілеям міст області. Навіть в матеріалах почесних громадян міста Дніпропетровська ця емблема не знайшла свого належного відображення. На цих матеріалах відтворена лише загальносоюзна символіка. Сучасний герб Дніпропетровська, прийнятий 2001 р., зображений на нагрудному знаку «Почесного громадянина міста» і в посвідченні до нього, де є печатка Міської ради з гербом міста, які видавались почесним громадянам після 2001 р.

До тексту даного повідомлення додається перелік геральдичних музейних предметів з фондів ДНІМ, які дають яскраве уявлення про склад музейної геральдичної колекції, що постійно поповнюється новими матеріалами з зображенням гербів муніципальних утворень Дніпропетровської області, розроблених і офіційно прийнятих протягом 1995-2012 рр.

Додаток

Перелік музейних предметів з муніципальними гербами з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

І. Катеринославська губернія кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Архів

 • Грамота Катеринославського губернського предводителя дворянства й повітових дворянських депутатів – дворянинові, губернському реєстраторові Петру Федоровичу Дзюбенку про занесення його і його роду до дворянської родовідної книги Катеринославської губернії, у другу її частину. – Катеринослав, 1794, грудень, 2.
 • Оригінал. Пергамент. 1 арк. Рукопис. Чорнило чорне та коричневе. Текст грамоти російською мовою. Орнамент і рамка з геральдичними елементами: у верхньому полі – герб Російської імперії; у нижньому – ймовірно перший герб Катеринослава, ще незатверджений владою. Підписи предводителя Катеринославського дворянства й повітових депутатів. Печатка дворянського зібрання Катеринославської губернії: сургучна, червона, кругла (d – 8 см), під паперовою кустодією. Розмір арк.: 43,5 × 49 см. ДНІМ, КП-38747. Арх. – 758.

 • Грамота жалувана імператора Миколи І – Йосипові Гладкому, колишньому кошовому Задунайської Запорозької Січі, командиру Дунайського козачого полку, полковникові на надання йому дворянського звання й гербу. – Петергоф, 1829, серпень, 4. Оригінал. Пергамент. 3 арк. 5 стор. Текст: інтитуляція друкована, основний текст рукописний. Ілюстрації: титул – герб Росії, орнаментальна рамка з гербами міст; інші сторінки в орнаментальних рамках «меандр» з вензелем імператора Миколи І, а також вміщено малюнок герба Гладкого. Обкладинка: картон у золотій парчі, ляссе – плетений коричневий шовковий шнур, прокладка між аркушами зеленого шовку «канаус». Печатка втрачена. Розмір арк.: 32 × 46,5 см. ДНІМ, КП-38739. Арх. – 751.

 • Грамота маршала Катеринославської губернії й повітових маршалів – дворянинові, козелецькому реєстраторові Семенові Івановичу Самусеві про занесення його та його роду до дворянської родовідної книги Катеринославської губернії, до шостої частини. – Катеринослав, 1831, травень, 21. Оригінал. Пергамент. 1 арк. Текст друкований і рукописний рос. мовою, в орнаментально-геральдичній рамці, де зображені 10 гербів (чорно-білі) – (ліворуч – 4 герби) Таганрогу, Ростава-на-Дону, Слов’яносербська, Новомосковська; (праворуч – 4 герби) Бахмута, Олександрівська, Верхньодніпровська, Павлограду; у верхньому полі – герб Російської імперії (три види – великий, обабіч нього маленькі, замість Георгія Переможця на орлі вміщено ініціали Миколи І [H]; в нижньому полі – герб Катеринослава. Печатка дворянського зібрання катеринославської губернії: сургучна, чорна, кругла (d – 7 см). Розмір арк.: 50 × 43 см. ДНІМ, КП-38638. Арх. – 650/1.

 • Грамота катеринославського губернського маршала та повітових депутатів – дворянинові, поручикові Степанові Михайловичу Миргородському про занесення його та його роду до дворянської родовідної книги катеринославської губернії, до 3-ї частини. – Катеринослав, 1856, жовтень, 17. Оригінал. Папір. 1 арк. Текст друкований і рукописний рос. мовою. Ілюстрації: орнаментальна рамка з геральдичною символікою, де відтворені 9 гербів: ліворуч – герби Новомосковська та Бахмута, праворуч – Павлограду та Слов’яносербська, у верхньому полі – 2 герби Катеринослава (з 9 та 7 зірками), герб Верхньодніпровська, двоголовий орел з ініціалами Миколи І [Н], у нижньому полі – герби Ростова-на-Дону та Олександрівська. Зображений також пам’ятник Катерині ІІ у Катеринославі. Печатка сургучна, червона, кругла (d – 6,5 см), під паперовою кустодією. Розмір арк.: 51 × 68,5 см. ДНІМ, КП-38745. Арх. – 757.

 • Грамота жалувана Олександра ІІ усім станам Катеринославської губернії за участь у Кримській війні. – Санкт-Петербург, 1856. Оригінал. Пергамент. 1 арк. Текст друкований і рукописний рос. мовою, у вертикальних бордюрних орнаментальних гірляндах з геральдичними медальйонами (по 5 з обох боків). У медальйонах зліва – герби Олександрівська, Слов’яносербська, Бахмута, Павлограду, Новомосковська; праворуч – герби Таганрогу, Верхньодніпровська, Ростова-на-Дону, Нахічевані-на-Дону, Маріуполя. У верхньому полі – герб Російської імперії у лавровому вінку; у нижньому – герб Катеринослава у рослинній композиції. Орнамент поліхромний. Грамота засвідчена підписами Олександра ІІ та міністра внутрішніх справ С. Ланського. Печатка втрачена. ДНІМ, КП-3874. Арх. – 756.

 • Похвальний лист Каменського училища при Дніпровському заводі Катеринославської губернії учениці Клавдії Удальової за благонравну поведінку і відмінні успіхи в науках. – 1898, серпень, 31. Оригінал. Папір. 1 арк. Текст друкований та рукописний рос. мовою. Ілюстрації: орнаментальна рамка, у верхньому полі – герб Катеринославської губернії. Печатка кругла. Розмір арк.: 40,5 × 48 см. ДНІМ. Арх. – 6458.

 • Запрошення Катеринославської міської думи на ім’я гласного думи Андрія Яковича Кудрявцева на святкування 100-річчя міста Катеринослава. – 1887, травень. З зображенням герба міста. Розмір: 14 × 20,8 см. ДНІМ, КП-28909. Арх. – 9339.
 • Афіша театральна до спектаклю «Две семьи» товариства російсько-малоросійських артистів під керівництвом А.К. Саксаганського в Катеринославі. – 1896, січень, 3. Оригінал. Папір. 1 арк. Текст друкований рос. мовою в орнаментальній рамці, у верхньому полі – герб Катеринослава. Розмір арк.: 22,5 × 14 см. ДНІМ.

 • Известия Екатеринославского городского общественного управления / Ред. И.В. Способный, Н.А. Набиркин. – Екатеринослав, 1915, март, 15. – 514 с. Видавався два рази на місяць 1907-1918 рр. На обкладинці червоного кольору та на стор. 1, у верхньому полі – герб Катеринослава. Розмір: 20 × 16 см. ДНІМ, наукова бібліотека, № 22519.

 • Известия Екатеринославского городского общественного управления. Год ХІ / Ред. И.В. Способный, Н.А. Набиркин. – Екатеринослав, 1918, сентябрь, 1. – № 2. – 328 с. Видавався два рази на місяць 1907-1918 рр. На обкладинці та на стор. 1, у верхньому полі – герб Катеринослава. Розмір: 20 × 16 см. ДНІМ, наукова бібліотека, № 5588.

 • Вестник Южно-русской областной выставки в г. Екатеринославе: Ежедневная газета / Ред. К.К. Герберг, С.А. Бродницкий. – Екатеринослав, 1909-1910. На стор. 1 у верхньому полі – герб Катеринослава. ДНІМ, наукова бібліотека, б\н.

 • Лист від Новомосковської земської управи до Катеринославського обласного музею імені О.М. Поля про призначення коштів для музею у розмірі 200 р. № 113376, від 27 листопада 1913 р. На бланку управи зображення герба Новомосковська. Розмір: 22,2 × 18 см. Науково-діловодний архів ДНІМ. Ф. 1. Оп. 1. Од. зб. 121. Арк. 10.

Книги

 • Книга. Весь Екатеринослав. 1905 (1910, 1913). – Екатеринослав: Изд. Л.И. Сатановского, 1905, 1910, 1913. На обкладинці, титулі, на стор. 3, 63, у верхньому полі – герб Катеринослава. ДНІМ, наукова бібліотека, № 5900, 5901, б/н.

 • Книга. Приднепровье. – Екатеринослав, 1912. На титулі, у верхньому полі – герб Катеринослава. ДНІМ, наукова бібліотека, б\н.

 • Книга. Памятная книжка и адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1895 год. / Под ред. Я.Г. Гололобова. – Екатеринослав, 1894. На титулі, у верхньому полі – герб Катеринослава. ДНІМ, наукова бібліотека, № 5608.

 • Книга. Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649-1900 гг. – СПб., 1900. На с. 2, 11, 28, 50, 89, 99, 105, 116, 129, 148, 190, 198 інформація і малюнки гербів міст Катеринославської губернії. На сторінках книги мітяться описи та зображення гербів міст Катеринославської губернії: Катеринослава, Верхньодніпровська, Бахмута, Олександрівська, Новомосковська, Павлограду, Таганрогу, Ростова-на-Дону, Нахичевані-на-Дону, Катеринославської губернії. ДНІМ, КП-112356, КН-3518.

 • Книга. Краснянский А.Б. Разыскания о гербе города Ростова-на-Дону. – перепечатка из газеты «Южный телеграф». – 1910, октябрь, 26. – № Вміщено опис і малюнок герба Ростова-на-Дону, а також є деякі свідчення про герб Катеринославської губернії (зокрема зазначається, що в ньому було зображено саме 9 зірок). ДНІМ, наукова бібліотека, б\н.

 • Отчет-альбом. Южно-русская областная сельскохозяйственная, промышленная и кустарная выставка 1910 г. / Под ред. А.Ф. Родзевича-Билевича. – Екатеринослав, 1912. – 333 с. На титульнім аркуші – герб Катеринослава. ДНІМ, наукова бібліотека, № 6127.

 • Книга. Южно-русская областная сельскохозяйственная, промышленная и кустарная выставка. Екатеринослав 1910 г. 11 июля-25 сентября. – Екатеринослав, 1909. – 30 с. с картой. На обкладинці – герб Катеринославської губернії. ДНІМ, наукова бібліотека, № 6235.

 

Календарі (різні)

 • Календар. Гербы городов России: Перекидной календарь на 1993 р. – Москва: Космополис, 1992. На сторінках календаря містяться герби міст Катеринославської губернії: Катеринослава, Павлограда, Олександрівська, Новомосковська. ДНІМ, б\н.

Календар на 1998 р. із зображенням поштових листівок Катеринослава і герба міста (у центрі), кольоровий. Дніпропетровськ: Оранта-Дніпро, 1997. б/н.

 

Мапи

 • Мапа-план міста Катеринослава. – Катеринослав: Друкарня М.С. Копилова, 1903. У верхньому полі – герб Катеринослава. Розмір: 15 × 42 см. ДНІМ, КП-1106. Арх. – 995.

 • Мапа-план міста Катеринослава. – Катеринослав: 1915 (сучасне перевидання). Зліва – герб Катеринослава. Розмір: 40 × 70 см. ДНІМ, б\н.

 • Мапа Катеринославської, Херсонської, Таврійської губерній. 1857 р. Унизу зображені герби (кольорові): Катеринослава, Херсона та Новоросійська. Розмір: 90 × 120 см. ДНІМ, КП-38836., Арх. – 848.

 

Цінні папери

 • Облігація у 200 руб. Зайoм міста Катеринослава 1904 р. З зображенням герба Катеринослава, є печатка міської управи теж з зображенням герба міста. Папір, друк. Розмір: 30 × 20 см. ДНІМ. б\н.

 

Фото

 • Фото на паспарту. Катеринославська міська Дума. 1897-1901 рр. На фото 47 портретів. У верхньому полі – герб Катеринослава. Розмір: 45 × 70 см. ДНІМ, КП-53674, Ф-2168.
 • Листівка поштова. Члени ІІ Державної Думи від Катеринославської губернії, 1906 р. Поміж 10 портретів зображений герб Катеринославської губернії. Розмір: 12 × 9 см. ДНІМ, КП-19165, Ф-11709/16.
 • Листівка поштова. «Екатеринослав. Вокзал». Видавництво Т-ва «К.П.». 1905-1917 рр. На фасаді герб міста. Папір, друк монохромний. Розмір: 9 × 13,8 см. ДНІМ, КП-109976, Ф-21190.
 • Листівка поштова. «Управление Екатерининской Железной Дороги. Екатеринослав». Видавництво Т-ва Гранберг у Стокгольмі. 1905-1917 рр. Папір, друк монохромний. На фасаді – герб міста. Розмір: 9 × 13,8 см. ДНІМ, КП-76693, Ф-17305.
 • Листівка поштова. «Екатеринослав. Управление Екатерининской Железной Дороги» Видання К. Томашевського, Катеринослав. 1905-1917 рр. Папір, друк кольоровий. Розмір: 8,8 × 13,8 см. На фасаді – герб міста. ДНІМ, КП-109966, Ф-21180.
 • Листівка поштова. «Памятник Екатерине II. Екатеринослав». Видавництво Т-ва Гранберг у Стокгольмі. Видання Браїловського. Поч. ХХ ст. Папір, друк монохромний. На огорожі – герб міста. Розмір: 14,2 × 9,2 см. ДНІМ, КП-192659, Ф-32720.
 • Фотографія. Відкриття та освячення залізничного мосту у Катеринославі. Катеринослав. Фотографія В.Л. Міткіна. 18.05.1884 р. Фотопапір, картон, фотодрук сепія. На биках мосту – герб Катеринослава. Розмір: 32,3 × 40, 2 см. ДНІМ, КП-9252,Ф-8216.
 • Листівка поштова. «Арка входа в Екатеринославе. Городской сад». Видавництво Т-ва Гранберг у Стокгольмі. Видання Нейте і Мясоєдов. 1905-1917. Папір, друк кольоровий. На арці – герб міста. Розмір: 8,8 × 13,8 см. ДНІМ, КП-19431,Ф-11822.
 • Фотографія. Музей Поля в Екатеринославе. Фрагмент головного фасаду. Катеринослав. 1910-ті. Фотопапір, картон, фотодрук чорно-білий. На фасаді – герби міст Катеринославської губернії. Розмір: 24 × 20,5 см. ДНІМ, КП-14831, Ф-10533.
 • Листівка поштова. «Музей Поля в Екатеринославе». Видавництво Т-ва Гранберг у Стокгольмі. Видання Нейте і Мясоєдов. 1905-1917. Папір, друк кольоровий. На фасаді – герби міст Катеринославської губернії. Розмір: 8,5 × 13,5 см. ДНІМ, КП-9776, Ф-8350.
 • Листівка поштова. «Южно-Русская областная выставка в Екатеринославе. Китайский домик». Катеринослав. Вид. Г. Берс. 1910. Папір, друк кольоровий. З гербом Катеринослава. Розмір: 14 × 9,5 см. ДНІМ, КП-109195, Ф-20766.
 • Листівка поштова. «Павильон Научно-Художественный. Южно-Русская областная выставка в Екатеринославе». Катеринослав. Вид. Г. Берс і Н. Лепський. 1910 р. Папір, друк монохромний. З гербом Катеринослава. Розмір: 9,2 × 14 см. ДНІМ, КП-152871, Ф-27483.
 • Листівка поштова. «Главный Павильон. Южно-Русская областная выставка в Екатеринославе». Катеринослав. Вид. Г. Берс і Н. Лепський. 1910 р. Папір, друк монохромний. З гербом Катеринослава. Розмір: 9,2 × 14 см. ДНІМ, КП-152870, Ф-27482.
 • «Город Александровск, Екат. губ. Училище глухонемых». Катеринослав (?). Вид. Н. Лепський і Г. Берс. Поч. ХХ ст. На звороті угорі ліворуч – відбиток герба «Попечительство Имп. Марии Феодоровны о глухонемых. 1899», внизу ліворуч – герба Катеринославської губернії. Папір, друк монохромний. Розмір: 9 × 14 см. ДНІМ, КП-88807, Ф-17982; КП-88857, Ф-18032.

 

Марки

 • Південно-російська обласна промислова, сільськогосподарська та кустарна виставка. – Катеринослав, 1910. Унизу праворуч зображений герб Катеринославської губернії. Розмір: 3 × 5 см. ДНІМ. Арх. – 5293/1, 2.

 

Живопис

 • Портрет Андрія Михайловича Миклашевського, предводителя дворянства Катеринославської губернії, земського діяча. Невідомого художника. Полотно, олія. Зображений у мундирі з ґудзиками, на яких відтворено герб Катеринослава. Розмір: 120 × 97 см. ДНІМ, КП-57136, Х-231.
 • Портрет Білявського, купця 1 гільдії. Полотно, олія. Зображений в мундирі, на ґудзиках герб Катеринослава. Розмір: 110 ×9 0 см. ДНІМ, в експозиції зали № 4.
 • Графічний малюнок «Гербы городов Екатеринославской губернии». З архіву Єгорова. Зображені герби: Катеринослава, Маріуполя, Олександрівська, Бахмута, Слов’яносербська, Павлограду, Новомосковська, Верхньодніпровська. Розмір: 19,7 × 23 см. ДНІМ, КП-141481. Арх. – 47360.

 

Різні речові матеріали

 • Гральні карти (60 гравюр). Герби губерній Російської імперії. Росія, поч. ХХ ст. Папір. Друковані, кольорові. Одна з карт присвячена Катеринославській губернії. На ній зображено послідовно (зверху у низ, зліва на право): герб губернського міста Катеринослава, десятка пік, назви усіх повітових міст губернії, народний жіночій костюм. Розмір: 9 × 5,5 см. ДНІМ, КП-159204, ЕТ-3428/1-60.
 • Ґудзик з гербом Катеринослава. Санкт-Петербург, кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь, штамповка, круглий, опуклий. Зображення герба опукле, на щиті навколо вензеля Катерини ІІ – 8 зірок. Розмір: d – 2 см. ДНІМ, КП-133973, ЕТ-2552; М-6381/1-12; И-6266, Н-2938.
 • Ґудзик з гербом Катеринослава. Санкт-Петербург, виготовлювач – Б.Р. Вундер, к. ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь, штамповка, круглий, опуклий. Зображення герба накладне, на щиті навколо вензеля Катерини ІІ – 12 зірок. Розмір: d – 2 см. ДНІМ, КП-20633, И-68/2.
 • Крісло. Росія, ХІХ ст. Дерево, червоний оксамит, з зображенням герба Катеринослава. ДНІМ, ЕТ-2553/3 (И-1795, 1833, 36-40-3641).
 • Бірка рекламна «Екатеринославское городское взаимное страховое общество». Одеса, фабрика металевих виробів Д. Вальтуха, к. ХІХ – поч. ХХ ст. Метал, овальна, пофарбована кольоровими фарбами. У середині зображений герб Катеринослава у вінку. Розмір: 24 × 18 см. ДНІМ, КП-9258, И-4971.
 • Бірка рекламна Катеринославського губернського земського страхового товариства. ХІХ ст. Метал. Розмір: 20 × 25 см. ДНІМ, КП-71958. ЕТ-928/9/.
 • Герб Катеринославської губернії (втрачена корона). Кін. ХІХ ст. Метал, лиття. Овальної форми. Розмір: 24 × 21,5 см. ДНІМ, КП-42280, Е-2778

 

Печатки

 • Печатка Катеринославського повітового по селянських справах присутствія. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь. Кругла. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,5 см. ДНІМ, КП-61777, И-3500.
 • Печатка Катеринославського повітового мирового з’їзду. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь. Кругла. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,5 см. ДНІМ, КП-61802, И-3525.
 • Печатка ветеринарного лікаря при скотопригінному дворі Катеринослава. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь. Кругла. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,5 см, ручка – 3,8 см. ДНІМ, КП-67399, ЕТ-896а.
 • Печатка правління Катеринославської дворянської каси взаємодопомоги. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь. Кругла. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,5 см. ДНІМ, И-3515.
 • Печатка Опікунської ради Катеринославської жіночої гімназії. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Мідь. Кругла. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,8 см, ручка – 10 см. ДНІМ, И-3495.
 • Печатка Дворянських зборів Катеринославської губернії. ХІХ ст. Залізо, лиття з різьбленням. Овальна. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. Розмір: 4,3 × 3,7 см. ДНІМ, КП-61808, И-3530.
 • Печатка Опікунської ради Катеринославської 3-ї міської жіночої гімназії. Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Дерево, різьблення. Кругла з ручкою. Текст російською мовою. У середині герб Катеринослава. d – 3,5 см, ручка – 6,5 см. ДНІМ, КП-61756, И-3479.

 

Медалі, знаки, значки

 • Медаль пам’ятна на честь спорудження Катерининської залізниці (1881-1884 рр.). Мідь. З гербом Катеринославської губернії. Автор медалі – медальєр СПб монетного двору Василій Алексєєв. d – 85 мм. ДНІМ, КП-55296, Н-6510.
 • Медаль нагородна «За труд и пользу» Катеринославського земства (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). З гербом Катеринославської губернії. Бронза. d – 64 мм. ДНІМ, КП-6090, Н-7349; КП-2120, Н-6958.
 • Медаль Південно-російської промислової сільськогосподарської і кустарної виставки в Катеринославі, 1910 р. Латунь. d – 66 мм. ДНІМ, КП-4180, Н-7143.
 • Знак волосного судді з гербом Катеринослава, Росія, 1889 р. Мідь. Круглий. d – 4,4 см. ДНІМ, КП-49549, Н-3456.
 • Знак пожежного старости з гербом Катеринослава. Росія. ХІХ ст. Мідь. Круглий з виступами. Розмір: 8 × 7 см. ДНІМ, КП-111379, ОМ-4046.
 • Жетон за участь у жіночому (дамському) забігу на швидкість на 1 версту. Катеринослав. 1908-1909 рр. З вензелем Катерини ІІ, який є головним елементом промовистого герба Катеринослава. Срібло, гравірування. Складної конфігурації (рокайльний). Розмір: 2,3 × 1,2 см. ДНІМ, КП-16110, И-5862.
 • Значок. Герб міста Катеринослава, 1787. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177832, ОМ-8050/1-2.
 • Значок. Герб Катеринославської губернії, 1787. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 5,2 × 4 см. ДНІМ, КП-177833, ОМ-8051/1-2.
 • Значок. Герб Верхньодніпровська. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177827, ОМ-8045/1-2.
 • Значок. Герб Олександрівська. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177839, ОМ-8057/1-2.
 • Значок. Герб Новомосковська. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177838, ОМ-8056/1-2.
 • Значок. Герб Павлограда. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177834, ОМ-8052/1-2.
 • Значок. Герб Бахмута. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177835, ОМ-8053/1-2.
 • Значок. Герб Нахичевані-на-Дону. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177828, ОМ-8046/1-2.
 • Значок. Герб Таганрогу, 1698. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177829, ОМ-8047/1-2.
 • Значок Герб Таганрогу. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177830, ОМ-8048/1-2.
 • Значок. Герб Маріуполя. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177831, ОМ-8049/1-2.
 • Значок Герб Слов’яносербська. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177836, ОМ-8054/1-2.
 • Значок. Герб Ростова-на-Дону. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177837, ОМ-8055/1-2.
 • Значок. Герб Луганська. Катеринославська губернія. Алюміній. Емаль, штамповка. 1990-х рр. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-177840, ОМ-8058/1-2.

ІІ. Радянські міські емблеми та герби Дніпропетровської області (1960-1980 рр.)

Корнієнко О., Палкін М. Нікополь – Нікопол. – Дніпропетровськ: Промінь, 1971. – 32 с. На обкладинці зліва – герб Нікополя 1970-х рр. ДНІМ, наукова бібліотека, б/н.

Подяка від Дніпропетровських міських комітету Компартії України та виконкому керівнику хорового колективу учнів шкіл ПТУ Дніпропетровська Діденку Віктору Івановичу, у зв’язку зі святкуванням 200-річчя м. Дніпропетровська. Травень 1976 р. Цупкий аркуш паперу сфальцьований. На внутрішній сторінці зліва – емблема Дніпропетровська 1970-х рр. Розмір: 30 × 20 см. ДНІМ, КП-122350. Арх. – 38754.

Значок Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. 1930-1980. З зображенням емблеми Дніпропетровська. Дніпропетровський експериментальний завод. 1980 р. Анодований алюміній, штамповка. Розмір: 4,5 × 4 см. ДНІМ, КП-188773, ОМ-8537/18.

Значок до 200-ліття м. Дніпропетровська. З емблемою міста. 1976 р. Алюміній, емаль, штамповка. Розмір: 3,5 × 3,5 см. ДНІМ, КП-138837, ОМ-6400.

Значок. Емблема Дніпропетровська. 1970-ті рр. Алюміній, емаль, штамповка. ДНІМ, КП-85377, ОМ-2114; КП-85378, ОМ-2115; КП-102552, ОМ-3224; КП-102590, ОМ-3262; КП-108271, ОМ-3777; КП-112226, ОМ-4098, ОМ-5910.

Значок. Емблема м. Дніпроджержинська. 1978 р. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 3 × 2 см. ДНІМ, КП-76418, ОМ-1360.

Значок. Емблема м. Кривого Рогу. 1970-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 6 × 5. ДНІМ, КП-64920, ОМ-1108, ОМ-388.

Значок «Никополь. 200. 1780-1980». 1980 р. У середині зліва – герб міста. Алюміній. Емаль, штамповка. ДНІМ, КП-105385, ОМ-3553, ОМ-3556; КП-105465, ОМ-3575; КП-105306, ОМ-3975.

Значок. Емблема Новомосковська. 1980-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. ДНІМ, КП-104115, ОМ-3465; КП-105424, ОМ-33569/1, 2.

Знак-плакета. Емблема міста Дніпропетровська. 1970-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 6 × 5 см. ДНІМ, Н-10378.

Знак-плакета. Емблема Дніпропетровська. 1970-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 10 × 7,5 см. ДНІМ, КП-25923, Н-7996.

Знак-плакета. Емблема міста Кривого Рогу. 1970-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 6 × 5 см. ДНІМ, КП-121027, Н-10734.

Знак-плакета. Емблема міста Нікополя. 1970-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 6 × 5 см. ДНІМ, КП-85542, Н-8898.

Знак-плакета. Емблема міста Павлограда. 1980-ті рр. Алюміній. Емаль, штамповка. Розмір: 7 × 5,5 см. ДНІМ, КП-151905, Н-12430.

Баклага. Дерево, різьблення. Художник О.С. Коваль. Дніпропетровська область, м. Підгородне. 1970-ті рр. На одному боці зображений портрет Г.І. Петровського, на другому – емблема міста Дніпропетровська. ДНІМ, КП-84785, ЕТ-833.

Панно декоративне. Полотно, гуаш. Художник Ф.С. Панко. Дніпропетровська область, смт Петриківка. 1980-ті рр. Розмір: 300 × 100 см. Угорі зображена кольорова емблема міста Дніпропетровська. ДНІМ, б\н.

Конверт поштовий художній «Филателистическая выставка «Большой Днепр». Дніпропетровськ, 1976 р. З двома штемпелями спецпогашення «Городу Днепропетровск 200 лет» (з емблемою міста – ківш) та вищезазначеної виставки Міністерства зв’язку. Пермська фабрика держзнаку. Розмір: 11,4 × 16,2 см. ДНІМ, КП-18654, Н-17266.

Конверт поштовий художній маркований з подвійною карткою та зі штемпелем спецпогашення «Дніпропетровськ. Вокзал», 1976 р. До 200-річчя міста Дніпропетровськ з зображенням емблеми міста. РозмірЯ: 11,4 × 16,2 см. ДНІМ, КП-187164, Н-17311.

 

ІІІ. Геральдика Дніпропетровської області часів незалежної України (1992-2012 рр.)

Документи, конверти інше

Комплект документів Дніпропетровської обласної ради щодо розробки і прийняття герба області (копії), 2002 р. ДНІМ, б/н.

Комплект листівок «Кривий Ріг», з гербом Кривого Рогу на обкладинці (19 од). РА «Тандем-У». 2004. Розмір: 11 × 14,5 см. ДНІМ, б\н.

Вимпел «Україна. Кривий Ріг». З гербом міста. 2004. Розмір: 20 × 14,5 см. ДНІМ, б\н.

Дніпропетровщина запрошує до співробітництва. Буклет. – Д.: НВП «Дія», 2004. – 14 с. Розмір: 29,5 × 21 см. На обкладинці герб області.

Дніпропетровщина на шляху до європейської спільноти. Буклет. – Д.: НВП «Дія», 2004. – 16 с. На л. арк. – герб області. Розмір: 29,5 × 21 см.

Інвестиційний паспорт м. Дніпропетровська. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004 – 24 с. На л. арк. – герб області (верх) та герб міста (центр, звор. бік). Розмір: 29,5 × 21 см.

Дніпродзержинськ індустріальний. Буклет. – Дніпродзержинськ: «МіКомп», 2004. – 27 с. На л. б. – герб міста (верх). Розмір: 29,5 × 21 см.

Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004 – 64 с. На л. арк. – герб області (верх). Розмір: 29,5 × 21 см.

Інвестиційний паспорт м. Дніпродзержинська. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004 – 24 с. На л. арк. – герб міста. Розмір: 29,5 × 21 см.

Інвестиційний паспорт м. Кривого Рогу. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004 – 24 с. На л. арк. – герб міста. Розмір: 29,5 × 21 см.

Інвестиційний паспорт Верхньодніпровського району. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004 – 12 с. На л. арк. – герб Верхньодніпровська. Розмір: 29,5 × 21 см.

Конверт поштовий. Дніпропетровська область. 2003 р. З гербом області. Розмір: 11,3 × 16 см. ДНІМ, КП-190156, Н-17756.

Конверт поштовий. «75 лет Днепропетровской области». 2007 р. З гербом області на марці. Розмір: 11,3 × 16 см. ДНІМ, КП-192053, Н-18025/1-3.

 

Значки

Знак нагрудний. Знак пошани Управління УМВС України в Дніпропетровській області. 2002 р. Латунь. Виробник – Мегазнак. З неофіційною емблемою Дніпропетровської області, яка існувала у 1997-2002 р. Розмір: 5,2 × 5,2 см. ДНІМ, КП-188782, ОМ-8546/2.

Значок «Криворізький район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192054, ОМ-9083.

Значок «Нікопольський район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192055, ОМ-9084.

Значок «Синельниківський район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192056, ОМ-9085.

Значок «Царичанський район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192057, ОМ-9086.

Значок «Дніпропетровський район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192058, ОМ-9087.

Значок «Межівський район». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192059, ОМ-9088.

Значок «Орджонікідзе». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192063, ОМ-9092.

Значок «Покровське». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192061, ОМ-9090.

Значок «Синельникове». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192060, ОМ-9089.

Значок «Царичанка». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-192062, ОМ-9091.

Значок «Чаплине». Метал, штампування, емаль. Виробник – Мегазнак. Розмір: 3 × 2,2 см. ДНІМ, КП-177841, ОМ-8059/1-2.

 

Медалі

Медаль пам’ятна «230 річчя м. Дніпропетровська». Із зображенням трьох гербів міста Катеринослава – Дніпропетровська 1811, 1970 та 2001 рр. Срібло. Скульптор – Р. Чайковський. Київ. 2006 р. d – 38,61 мм. ДНІМ, КП-191896, Н-17971.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*