Старік О.В. (бібліографія)

 1. Старік О. В. Дослідники некрополів з хрестами козацького типу // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 1. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – С. 165-177.
 2. Старік О. В. До питання зображення козака-характерника в українському епосі (порівняльний аспект) // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003., № 1. С. 53-55.
 3. Старік О. В. Характерники. (Реалії та народна уява). // Історія і особистість історика: Збірник наукових праць, присвячених 60-річному ювілею професора Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. С. 135-139.
 4. Старік О. В. Некрополь в с. Мар’янському Апостолівського району Дніпропетровської області: результати досліджень // Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. С. 96-99.
 5. Старік О. В. Каталог кам’яних хрестів Дніпропетровщини // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Вип.. 12. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2003. С. 44-47.
 6. Старік О. В. Незбережені козацькі церкви нашого краю // Борисфен, 2002., № 10. С. 26-27.
 7. Старік О. В. Місцезнаходження, типи та кількість поховальних пам’ятників ХVІІ-ХІХ ст. на території Дніпропетровщини//Проблеми дослідження пам’яток Східної України: Матеріали ІІ-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. – К.: Шлях, 2005. – 212 с.
 8. Старік О. В. Інститут президентства: історичний досвід США та проблеми розвитку президентської влади в сучасній Україні // Історія очима молодих дослідників: Міжнародна студентська наукова конференція. – У 2-х т.- Т.2. – Донецьк: Донецький Державний університет, 1999. С.82-85.
 9. Старік О. В. Пам’ятки пізнього середньовіччя у розвідках Дніпропетровського музею 2003 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Вип. 13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2004. С. 37-39.
 10. Старік О. В. До питання поховальної обрядності запорозького козацтва. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 13. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2006. С. 98-102.
 11. Старік О. В. Сотенне містечко Китайгород (розкопки 2006 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей.-Вип.16. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2007.,- С. 63-66.
 12. Осадча Ю., Старік О. В. Батько і син Семенови – китайгородські сотники. // Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць / За ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 304с. С. 215-218.
 13. Осадча Ю., Старік О. В. ”Вдячна пам’ять – це найкраща нагорода” (з історії формування музейної збірки Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). // Здана до друку.
 14. Старік О. В. Пізньосередньовічні пам’ятки у польових дослідженнях експедиції Дніпропетровського історичного музею // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник.– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – Випуск 5. С. 47-52.
 15. Старик А. В., Ходас В. А., Калашникова О.Л., Сердюк А. С., Мартыненко Н. Н. О визуально-предположительных крепежных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007г.) // Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». – К, 2008р. – 259с. – С.252-253
 16. Старік О. В. Пам’ятки козацької доби у археологічних дослідженнях ДІМ 2008 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей.-Вип.18. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2009.,- С. 113-117.
 17. Старік О. В., Сердюк М. Й.  Колекція козацької доби в археологічних фондах Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького (загальна характеристика). // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових праць.-Вип.19. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2010.,- С. 158-161.
 18. Старік О. В., Ходас О. В. Село Бабайківка і його мешканці козацької доби (за писемними та археологічними джерелами).
 19. Старік О. В., Ходас О. В.Нові пам’ятки козацької доби на території Дніпропетровської області. //Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2011р., м. Харків. – Х.: ХДТУБА, 2011. – 256с.- С.135-136
 20. Старік О. В. Результати дослідження поселення 17-18ст. у с.Китайгород Дніпропетровської області // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових праць.-Вип.20. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011.,- С. 38-47.
 21. Старік О. В. Основні етапи розвитку землеробства на території Степового Подніпров’я (на матеріалах археологічної колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького)//Борисфен Плюс,2012,  №7. С. 5-7.
 22. Старік О. В., Прошниченко М. В. Археологічна розвідка у с. Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області // Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 266с., С.56-61