Тележняк К.О. (бібліографія)

1. «Милий дядечко» (З історії приватного життя академіка Д.І. Яворницького) // Гуменітарний журнал. – 2004. – № 1-2. – С. 185-187.
2. Д.І. Яворницький у стосунках з батьками // Грані. – 2005. – №5. – С. 29-31.
3. З особистого життя академіка Д.І. Яворницького // Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – С. 102-106.
4. З історії колекціонування на Катеринославщині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (історіографічний аспект) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип.3. – Д.: НГУ, 2006. – С.165-169.
5. Академік Д.І. Яворницький як зберігач та дослідник культових пам’яток // Могилянські читання 2007 року: Зб. наук. пр.: Музейники ХХ століття – дослідники української сакральної культури. – К.: Фенікс, 2008. – С.144-147.
6. Катеринославські меценати Деконські/ К.О. Тележняк // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2007. – Вип. 4. – С.66-71.
7. Шанувальники старовини: з історії колекціонування на Катеринославщини // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, – Вип.4. – 2007. – С.358-365.
8. Документи з історії голодомору 1932-1933 рр. у зібранні Дніпропетровського історичного музею: (огляд колекції) // «І поліг наш народ, наче скошене жито…». Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – С. 130-133.
9. Роль В.І. Строменко в історії Катеринославського обласного музею ім. О.М. Поля // Видатні особистості. Музейна персоналіка (Матеріали обласної музейної наук. конф.). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – Вип. 10. – С.243-249.
10. Колекція пам’яток писемності в особистому архіві О.І. Єгорова // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки. – Д.: НГУ, 2008. – Вип. 5. – С.28-34.
11. Листи представників родини Деконських до Д.І. Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник / За ред. О.І. Журби. – Д.: Ліра, 2009. – Вип.3. – С.559-561.
12. До історії формування колекції пам’яток писемності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Зб. матеріалів загальноукраїнської наук. конф. з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). Вип.11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – С.300-306.
13. Історія колекціонування пам’яток писемності на Катеринославщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2013. – №3 (95). – С.103-107.
14. Відродження літопису катеринославського краю // Історіографічні та джерелознавчі проблемі історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі:[міжвуз. Зб. наук. праць] / ред. кол.: О.І. Журба (відп. ред.) [та ін.]. – Д.: ДНУ, – 2013. – С. 366-369.
15. Катеринославська вчена архівна комісія та колекція писемних пам’яток // Грані. – 2014. – №3. – С. 120-125.
16. Колекціонування писемних пам’яток у регіональному історико-культурному просторі (на матеріалах Катеринославщини кінця ХVІІІ – початку ХХ століття): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2004. – 21 с.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*