Архіпова Т.О. (бібліографія)

  1. Джерела фотоколекції Катеринославського історико-археологічного музею // Спадщина. Дніпропетровський обласний державний архів. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1999. – с. 73.
  2. Фотографи Дніпропетровського історичного музею // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею. – Дніпропетровськ, 1999. – с. 19.
  3. Екатеринослав на видовых почтовых открытках в коллекции музея // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. (Матеріали обласної наук. конф., присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська). – Дніпропетровськ, 2003. – с. 12.
  4. Фотоколекція В.Д. Машукова // Скарби музеїв. Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – с. 39.
  5. Светопись временных лет (Фотоателье Екатеринослава) // Апельсин, – Весна, 2004. – с. 8.