Тихонова М.М. (бібліографія)

ПУБЛІКАЦІЇ
с.н.с відділу фондів Тихонової М. М.
1. Художні та стильові особливості літургійних предметів і тканин XVII-XIX ст. з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2004. – С. 615-620.

2. Художні особливості виробів культового металу зі збірки Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького (XVIII-XIX ст.) // Скарби музею: Збірник статей. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – С. 106-118.

3. Інтер’єр запорозької церкви XVIIІ століття на прикладі Покровського храму Нової Січі // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2005. – С. 635-640.

4. Культова колекція Дніпропетровського історичного музею та її фундатор Д.І.Яворницький // Альманах «Грані». –2005. – № 5 (43). – С. 110-113.

5. Вироби культового металу варшавських фірм Жозефа Фраже та “Норблін і Ко” в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.Яворницького // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 5-6 грудня 2005 р. – К., 2006. – С. 139-143.

6. Вироби культового металу варшавських фірм Жозефа Фраже та “Норблін і Ко” в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.Яворницького // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2006. – С. 803-809.

7. Українські жіночі монастирі XVII – XVIII ст. як осередки церковного шитва // Могилянські читання: Збірник наукових праць 2005 р. – К., 2006. – С. 490-495.

8. Преображенський собор у Дніпропетровську (ХІХ ст.) – характерний взірець російського класицизму в Україні // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2007. – С. 642-647.

9. Аналой з Покровського храму Нової Січі: художні та стильові особливості // Могилянські читання 2006 року: зб. наук. праць: Доля музейних зібрань. – К.: Фенікс, 2007. – Ч. 2. – С. 161-168.

10. Монументальні розписи (1909 – 1960-х рр.) Троїцького собору в Дніпропетровську як складова синтезу просторових мистецтв в інтер’єрі // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2008. – С. 642-647.

11. Архітектурні стилі православних храмів Катеринослава 1830–1915 років // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. – Вип.6. – Д.: Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, 2008. – С. 146-157.

12. Дарохранительниці останньої третини XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького – взірці бароко і рококо в металообробці // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 12-14 листопада 2007 р. – К., 2008. – С. 128 – 139.

13. Катеринославські церкви (1870 – 1912) як зразки псевдоросійського стилю в Україні // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2009. – С. 611-618.

13. Колекція плащаниць з фондів ДІМ: проблеми збереження і реставрації // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі (збірник матеріалів конференції…). – вип. 11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – С.314-317.

14. Церковні тканини 17-18 ст. з колекції ДІМ: історія та художньо-стильові особливості // Січеславський альманах. Збірник наук. праць з історії українського козацтва. – Д.: Національний гірничий ун-т, 2009. – Вип. 4. – С.43-53.

15. Вкладні євангелія XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею: оздоблення металевих оправ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009. – С. 200–212.

16. Колекція культових тканин ДІМ ім. Д.І. Яворницького: історія формування і типологія // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2010. – С. 1028-1034.

17. Дарохранительниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 9-11 листопада 2009 р. – К., 2010. – С. 170-178.

18. Дарохранительниці останньої третини XVIII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького: до питання визначення стилів // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2011. – С. 558-570.

19. Колекція плащаниць з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 18. Матеріали XVIII Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року. – Луцьк, 2011. – С. 215-223.

20. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 15-17 листопада 2010 р. – К., 2011. – С. 260-269.

21. Вкладні напрестольні стаціонарні різьблені хрести з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: до питання атрибуції // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 14-16 листопада 2011 р. – К., 2012. – С. 194-203.

22. Колекція плащаниць з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького: до питання збереження і реставрації // Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку. До 75-річчя національного науково-дослідного реставраційного центру України: Наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-31 травня 2013 року) / ННДРЦУ. – К., 2013. – С. 381-385.

23. Католицька матриця з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: до питання атрибуції // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 20. Матеріали XХ Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 серпня 2013 року. – Луцьк, 2013. – С. 87-93.

24. Дарохранительниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2014. – С. 510-522.

25. Тихонова М.Н. Атрибуція двох напрестольних стаціональних хрестів XVIII ст. з Новокодацької Свято-Миколаївської церкви / Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наукових праць з проблем музеєзнавства, краєзнавства, присвячений Міжнародному дню музеїв / Упоряд.: В.М. Бекетова; за заг. редакцією Н.І. Капустіної. Вип. 12. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2015. – С. 46-52.

КОНФЕРЕНЦІЇ

1. 2004 – 2007, 2009, 2010, 2011 рр. Міжнародні наукові конференції: «Історія релігій в Україні»; м. Львів; Музей історії релігії та Інститут релігієзнавства (7 разів).

2. 2005 р. Всеукраїнська наукова конференція: «Д. І. Яворницький і проблеми української історичної науки»; м. Дніпропетровськ,; Дніпропетровський історичний музей, Дніпропетровський національний університет.

3. 2005, 2007 – 2011 рр. Наукові конференції: «Ювелірне мистецтво – погляд крізь століття»; м. Київ; Музей історичних коштовностей України та Інститут археології (6 р.).

4. 2005 – 2006 рр. Х, ХІ Могилянські читання; м. Київ, Історико-культурний заповідник Києво-Печерської лаври та ін. (2 р.)

5. 2007 р. Дніпропетровська обласна наукова історико-краєзнавча конференція “Історія Дніпровського Надпоріжжя”.

6. 2010 – 2011, 2013 рр., «Волинська ікона: дослідження та реставрація», м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей, музей Волинської ікони. (3 р.)

7. 2009 р., «Роль музеїв у культурному просторі України і світу» до 160-річчя заснування ДІМ ім. Д. Яворницького, м. Дніпропетровськ,; Дніпропетровський історичний музей.

8. 2012 р., ДНІМ, Музейні читання.

9. 2013 р. ННДРЦУ, м. Київ, конференція до 75-річчя центру.

10. 12.07.2013 Участь у конференції у Дніпропетровській міськраді, присвяченій 1025-річчю хрещення Київської Русі.
На 01.09.2013 р. – 24 конференції у 7-и закладах

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*