Зворикіна Т.І. (бібліографія)

 1. Летопись героического подвига // Днепр вечерний. 1981. 6 січня.
 2. Історичний музей – школі: Методичні рекомендації для системи народної освіти Дніпропетровської області. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ, 1986. 23 с.
 3. Судьбой единой // Днепр вечерний. 1987. 25 грудня.
 4. З Особые заслуги // Днепр вечерний. 1988. 28 грудня.
 5. Ю.М.Кожевников – видатний державний діяч, який стояв у витоків створення вітчизняної трубної промисловості. До 85-річчя від дня народження. 1989 р. Повідомлення на конференції.
 6. Завершена экспедиция // Советский музей. 1990. № 5 (115). С. 35.
 7. Робота промислових підприємств Дніпропетровської області в евакуації в роки Великої Вітчизняної війни // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. Дніпропетровськ: ДДУ, 1990. С. 150 – 152.
 8. Из истории подпольной молодежной организации г. Никополя «За Советскую Родину» // Скарбниця ріднокраю. Дніпропетровськ: Дніпро, 1993. С. 119 – 123.
 9. Легенда горячего неба // Наше місто. 1993. – 22 жовтня. С. 4.
 10. ТЕП “Боротьба трудящих Дніпропетровської області за виконання планів 10-ї п’ятирічки. ДІМ. 1977. (Створена експозиція у 1977 р.)
 11. Науково-тематична розробка для сценарію поліекранного видовища “Рідний край”. ДІМ. 1976. (Створено слайд-фільм у 1977 р.).
 12. ТЕП “Культура Дніпропетровської області”. Дніпропетровськ, виконком обласної ради народних депутатів. 1981. (Створена експозиція на виставці досягнень народного господарства у 1982 р. у Києві).
 13. Наукова концепція, тематична структура та ТЕП “Дніпропетровська область в роки другої світової війни”. 1995 р.
 14. Лекція-методичка “Боротьба трудящих Дніпропетровської області за виконання планів 10-ї п’ятирічки. 1977.
 15. Лекція “Інтернаціональні зв’язки трудящих Дніпропетровщини”. ДІМ. 1979.
 16. Методична розробка оглядової екскурсії “Край рідний” по експозиції історичного музею для дітей дошкільного віку та молодших школярів. ДІМ. 1984.
 17. Методична розробка заходу “День першокласника”. ДІМ. 1985.
 18. Методична розробка тематичної екскурсії “Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни” для учнів 8 – 10 класів середніх шкіл. ДІМ. 1987.
 19. Наукове забезпечення створення комп’ютерної інформаційно-пошукової програми “Музейний фонд України”. ДІМ. 2001.