Аліванцева О.В. (бібліографія)

О.В.АЛІВАНЦЕВА БІБЛІОГРАФІЯ
Наукові, науково-популярні статті та видання

1973 – 1993
1. Аливанцева Е. Мараглы консерт (Замечательный концерт) // Ленинчи (Азербайджан, г.Ленкорань). – 1973. – 1 февр.
2. Аливанцева Е. Мараглы тамашалар (Удивительный спектакль или Сказки дедушки Михея) // Бакинский рабочий (Азербайджан, г.Баку). – 1973. – 7 марта.
3. Аливавнцева Е. Философская проблематика повести Михаила Пришвина «Женьшень». Доклад на Всесоюзной студенческой конференции в Ленинградском государственном университете. – Ленинград, 1977.
4. Аливанцева.Е. У истоков литмузея. // Днепр вечерний. – 1984. – 12 янв. – С. 3.
5. Аливанцева Е. Литературное Приднепровье. // Днепр вечерний. – 1986. – 15 апр. – С. 3.
6. Аліванцева О.В. Внесок М.Д.Мізка в українську та російську літератури ХІХ ст. / Регіональна наукова конференція «Культура придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури» (26 –27 червня 1991 року). – Дніпропетровськ, 1991. – С. 70 –72.
7. Аливанцева Е.В. Елена Петровна Блаватская. // Встреча. Альманах .– 1991. – №1. -Июль. – С.62 – 63.
8. Аливанцева Е.В. Три Елены. – Україна жіноча. // Ежемесячное приложение к Всеукраинскому бухгалтерському еженедельнику «Баланс». — 1991. – август.
9. Аліванцева О.В. Феномен культури Придніпров’я. / Культура півдня України. Міжнародна наукова конференція. – Міжнародна асоціація україністів. Республіканська асоціація українознавців. – Одеса, 15 – 17 жовтня 1991 року.
10. Аліванцева О. Родом з Катеринослава. [Про О.П.Блаватську] // Хроніка-2000. Наш край. – Вип. 2 – К., 1992. – С. 140 – 143.
11. Аліванцева О.В. Історія культури Наддніпрянщини кінця ХVІІІ початку ХІХ ст. (тенденції розвитку). / Наукова конференція, присвячена 75-річчю Дніпропетровського університету (Історичний факультет, секція „Історія суспільної та культурологічної думки) . – Дніпропетровськ, лютий 1993.
12. Аливанцева Е.В. Литературное наследие Е.П.Блаватской / Скарбниця ріднокраю. Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. – Дніпропетровськ, 1993. – С.64-68.

1994
13. Аліванцева О.В. О.А.Ган. Досвід літературного портрета. / І Міжнародна конференція. Мова, культура, література та філософія Франції. Досвід вищої школи України та інших країн СНД. Дніпропетровськ, 26 – 28 травня. Тези, доповіді. – Дніпропетровськ, 1994. – с. 3.
14. Аліванцева О., Василенко Н. Катеринославська літературно-громадська газета «Степь» (1885 – 1886). / З любові і муки… Збірник статтей. – Дніпропетровськ, 1994. – С.28 – 39.
15. Аливанцева Елена. «В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе…» (По пушкинским местам). // Приват-ревю. – 1994. – №19 (31). – С.14.

1995
16. Аліванцева О.В. Тарас Шевченко у Придніпров”ї. / Нива знань. Інформаціоно-педагогічний альманах. – №3. – Дніпропетровськ, 1995. – С.62-66.
17. Аливанцева Елена. Прабабушка днепропетровских школ // Аргументы и факты в Приднепровье. – 1995.– 31 авг.
18. Аливанцева Е.. Арийские боги в Приднепровье (Раздел «На трех холмах». Цикл «Истоки») // Торговый Дом. – 1995. – 15 сент. – С.3
19. Аливанцева Е. «… по многим отношениям славный город» [А.Ф.Воейков о Екатеринославе] (Цикл «Пенаты») // Торговый Дом. – 1995. – 15 сент.
20. Аливанцева Е.. Тайны степи и порогов (Раздел «На трех холмах». Цикл «Истоки») // Торговый Дом. – 1995. – 15 сент. – С.3
21. Аливанцева Елена. Антон Павлович Чехов – наш земляк? (под рубрикой «Юбилейное») // Аргументы и факты в Приднепровье . 1995. – №10 – 14 сент. – С.7.
22. Аливанцева Елена. А.И.Егоров и его «Степь» (под рубрикой «Литмузей») // Аргументы и факты в Приднепровье .– 1995 г. – 21 сент. – С.7.
23. Аливанцева Елена. «Я знал и любил Украину… » (к 125-летию со дня рождения И.А.Бунина //Аргументы и факты в Приднепровье . – 1995. – 19 окт.
24. Е.А. Возвращение Александра Галича. //Аргументы и факты в Приднепровье . – 1995. №15. – 19 окт.
25. Аливанцева Елена. В царстве огненной Табити. // Торговый Дом. – 1995. – 20 окт.
26. Аліванцева О.В. Міфологізована історія Скіфії в інтерпретації Д.Яворницького. / Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з’їзду (Листопад 1995 р.) – Дніпропетровськ: Пороги, 1995. – С.266 –267.
27. Аливанцева Елена «.. вот остов лошадиной головы, вот снова – каменная баба» (Цикл «Истоки») // Торговый Дом. – 1995. – 24 нояб. – С. 4.
28. Аливанцева Елена. Чувство пути (Г.С.Сковороде – 273 года) // Аргументы и факты в Приднепровье . – 1995. – №22 – 7 дек. – С.1.
29. Аливанцева Елена. «… может поспорить с лучшими улицами мировых столиц» (о главном проспекте Екатеринослава). // Торговый Дом. – 1995. – 8 дек. – С.4.
30. Аливанцева Елена. «Струни мої золотії, заграйте мені стиха… » // Торговый Дом. – 1995. – 15 дек. – С.4.
31. Аливанцева Елена. 110 лет назад. // Аргументы и факты в Приднепровье . – 1995. №25. – 28 дек. 1995 г.
32. Аливанцева Елена. От трамвая до метрополитена – один век (Екатеринославскому трамваю посвящается) // Аргументы и факты в Приднепровье . 1995. – №25 – 28 дек.
33. Аливанцева Елена. Вестник Света. [о Елене Петровне Блаватской]. // Галактическое единство. – 1995. – №5. – С.1.

1996
34. Аливанцева Елена. «Валентину Петровичу Катаеву посвящается» (под рубрикой «Литмузей») // Аргументы и факты в Приднепровье . 1996. – №3 – 18 янв. – С.7.
35. Аливанцева Елена. Лазарь Глоба. Зеленое дерево жизни. // Торговый Дом. – 1996. – 19 янв.
36. Аливанцева Елена. «…а получилось как всегда» [о книге Сумарокова «Досуги крымского судьи» , под рубрикой «Весь Екатеринослав»]. // Торговый Дом. – 1996. – 26 янв. – С.4.
37. Аливанцева Елена. Золотая симфония пекторали. // Аргументы и факты в Приднепровье . – 1996. №5 – 1 февр. – С.7.
38. Аливанцева Елена. Жизнь и смерть Валерьяна Пидмогильного. // Аргументы и факты в Приднепровье . – 1996. – №5 – 1 февр. – С.7.
39. Аливанцева Елена. Родом из Екатеринославской губернии. // Аргументы и факты в Приднепровье .– 1996. – №6 – 8 февр.
40. Аливанцева Елена. Императоры, герои и просто поэты…//Торговый Дом. – 1996. – 9 февр.
41. Аливанцева Елена. Египетские дни. // Аргументы и факты в Приднепровье . -1996. – №8 –– 22 февр. – С.1.
42. Аливанцева Елена. Пушкин и Шевченко на Приднепровье. //Торговый Дом. – 1996– 1 марта.
43. Аливанцева Елена. Три Елены // Торговый Дом. – 1996– №12 (135). – 22 марта.– С.12.
44. Аливанцева Елена (под псевдонимом Домовой Елисей). Письмо в редакцию домового Елисея. // Торговый Дом. – 1996. – 29 марта. – С.4.
45. Аливанцева Елена. Мельпомена в деревянных стенах. // Торговый Дом. –1996. – 12 апр.
46. Аливанцева Елена. Первой книге Приднепровья – 200 лет. // Аргументы и факты в Приднепровье . – 1996 – №17 (42) – 25 апреля.
47. Аливанцева Елена (под псевдонимом Е.Валентинова) «О Сципионове-секаче и Крестовском-хохмаче. // Торговый Дом. –1996. – №19 (142).– 12 мая.
48. Аливанцева Елена. Валерьян Пидмогильний: «Бути на варті страждання» (цикл «Атланты Приднепровья») // Торговый Дом. –1996. – 17 мая.
49. Аливанцева Елена. «Мы жили тогда на планете другой» [об А.Вертинском] – Аргументы и факты в Приднепровье . №21 – 1996. – 23 мая.
50. Аливанцева Елена. Железная горячка в ковыльной степи. // Торговый Дом. – 1996. – 31 мая.
51. Аливанцева Елена. «В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе…» – Аргументы и факты в Приднепровье . – 1996. – №23 (48) – 6 июня.
52. Аливанцева Елена. Лев Владимирович Писаржевский: честь открытия нового дела. // Торговый Дом. – 1996. – №23 (146). – 7 июня – с.2.
53. Аливанцева Елена. «… а лекарства доктор оставлял тайком» //Торговый Дом. – 1996. – 14 июня. – С.2.
54. Аливанцева Е. Три Елены // Камень и Древо. Культурологический альманах. – Днепропетровск, 1996. – С. 44 -54.
55. Аливанцева Елена. «Варяги» на Приднепровье. // Торговый Дом. –1996. – 19 июля.
56. Аливанцева Елена. Священный остров Днепровой // Торговый Дом. – 1996. – 2 авг. – С.2.
57. Аливанцева Елена. Храмы, которые мы потеряли. [Раздел «Нить времени», рубрика «Весь Екатеринослав»] // Торговый Дом. – 1996. – №39 – 26 сент. – С.4.

1999
58. Аліванцева Олена. Пушкініана в колекції Дніпропетровського історичного музею // Музей на межі тисячоліть. – Дніпропетровськ, 1999.
59. Аливанцева Елена. А.С.Пушкин и Приднепровье. – Доклад на Юбилейной пушкинской конференции, посвященной 200-летию со дня рождения великого поэта. –Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко. 19 мая 1999 г.

2001
60. Аліванцева О.В. Три Олени: концепція нового музею у Дніпропетровську. – Науково-практична конференція «Музей і місто: музеєзнавчи аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури» 17 травня 2001 р.
61. Аливанцева Елена. Уникальное явление Трех Елен – ключ преемственности в эволюции человека. / Конгресс «Эрдени» по глобальной проблеме современности «Единство Миров в Биоэволюции». – Евпатория, 2001. – С.165- 170.
62. Аліванцева Олена. Література. / Дніпропетровськ на межі тисячоліть. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 235 – 237.
63. Аливанцева Елена. «В царстве огненной Табити. // Еженедельник «Баланс». – Приложение «Мой милый бухгалтер». – 2001. – №9. – 27 февр.
64. Аливанцева Елена. Княгиня Ольга // Еженедельник «Баланс». – Приложение «Мой милый бухгалтер». – 2001. – Март. – С.7 -8.
65. Аливанцева Елена. «В какую варварскую страну ты меня послал…» Судьбы дочерей и внучек Ярослава мудрого в Европе. // Еженедельник «Баланс». – Приложение «Мой милый бухгалтер». – 2001. – №10. – Апрель – С. 14 -15.
66. Аливанцева Елена. Берегиня (Женщина на Украине в эпоху казачества). // Еженедельник «Баланс». – Приложение «Мой милый бухгалтер». – 2001. – Май-июнь. – С. 10 –11.
67. Аливанцева Елена. На стене висит картина. [о парном портрете Е.А.Ган и Е.П.Блаватской] // Журнал «Апельсин». – 2001. – №2. – С. 52 – 55.
68. Аливанцева Е.В. Планета Альфреда Нобеля. /Материалы VI Международной встречи-конференции лауреатов Нобелевских премий и нобелистов. – Тамбов, Международный Информационный Нобелевский Центр, 2001. – С. 23 – 27.

2002
69. Аливанцева Елена. Милые спутники (семья Фадеевых в Екатеринославе). //Апельсин. – 2002. – №3. – С.26 –30.
70. Аливанцева Елена. Путешествие по Проспекту. // Уик –энд. – 2002. – № 2 – С.19
71. Аливанцева Елена. Монастырский остров – легенда Приднепровья. // Уик–энд. – 2002. – № 3 – С.9
72. Аливанцева Елена. Старинный сад, а в нем дворец…// Уик –энд. – 2002. – № 3 – С.10
73. Аливанцева Елена. Парк Лазаря Глобы // Уик –энд. – 2002. – № 4 – С.17
74. Аливанцева Елена. Озерный рынок // Уик –энд. – 2002. – № 4 – С.18
75. Аливанцева Елена. Зимний театр. // Уик –энд. – 2002. – № 5 – С.16.
76. Аливанцева Елена. Музей «Литературное Приднепровье». Из опыта научно-экспозиционной работы. Доклад на Международном научном семинаре по вопросам экспозиционной работы в литературно-мемориальных музеях на базе Музея М.А.Булгакова в Киеве. – 11 декабря 2002 г.
77. Аливанцева Елена. Научная концепция экспозиции «Три Елены» Музейного Центра Е.П.Блаватской и ее семьи. Доклад на Международном научном семинаре по вопросам экспозиционной работы в литературно-мемориальных музеях на базе Музея М.А.Булгакова в Киеве. – 12 декабря 2002 г.
78. Аливанцева Елена. Преображенский собор. // Уик –энд. – 2002. – № 6 – С.24
79. Аливанцева Елена. Прабабушки днепропетровских школ. // Уик –энд. – 2002. – №9 – С.12.
80. Аливанцева Елена. Александру Полю. Памятнику и человеку. // Уик –энд. – 2002. – №10. – С.30.
81. Аливанцева Елена. Отель «Астория» // Уик –энд. – 2002. – № 11 – С.19
82. Аливанцева Елена. Феномен семьи Фадеевых.// Уик –энд. – 2002. – № 11 – С.22.
83. Аливанцева Елена. Медная бабушка (необыкновенная история одного памятника) //Уик –энд. – 2002. – № 12 – С.28.
84. Аливанцева Елена. «Далече от брегов Невы…» (несколько сюжетов из пушкинских семейных преданий): Камендант Новобогородицкой крепости. // Апельсин. – 2002. — №4. — С.30 – 32.
85. Аливанцева Елена. Три Елены. // Дніпровий кур’єр . – 2002. — №1 (8). – С. 24 – 27.
86. Аливанцева Елена. Реклама в старом Екатеринославе. // Дніпровий кур’єр . – 2002. — №2 (9). – С. 32 – 35.
87. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Комерсанты старого Катеринослава. // Дніпровий кур’єр . – 2002. — №3 (10). – С. 26 – 28.
88. Аливанцева Елена. Александр Поль – член Екатеринославского Общества самосовершенствования («Пиквикского клуба»). / Платонов В. Человек-легенда: Александр Поль. – Днепропетровск, 2002. – С. 118 – 123.

2003
89. Аливанцев Елена. Дом органной музыки. // Уик –энд. – 2003. – Февраль. – С.25.
90. Аливанцева Елена. Хоральная синагога «Золотая Роза» // Уик –энд. – 2003. – Март. – С.35.
91. Аливанцева Елена. Медная бабушка. // Апельсин. – 2003. – Март – С. 29 – 31.
92. Аливанцева Елена. Дом губернатора. // Уик –энд. – 2003. – Апрель. – С.39
93. Аливанцева Елена. Горный университет. // Уик –энд. – 2003. – Май. – С.44.
94. Аливанцева Елена. Екатеринославские родственники Пушкина. // Апельсин. – 2003. – Май. – С. 30 – 34.
95. Аливанцева Елена. Старая история нового фонтана. // Уик –энд. – 2003. – Июнь. – С.42.
96. Аливанцева Елена. Мерефо-Херсонский мост. // Уик –энд. – 2003. – Июль. – С.45.
97. Аливанцева Елена. Кинотеатр «Родина» // Уик –энд. – 2003. – Август. – С.49.
98. Аливанцева Елена. 5 и 20 (юбилейных лет) в судьбе литературного музея. // Апельсин. – 2003. – Сентябрь – С. 4 – 5.
99. Аливанцева Елена. «Два ангела на двух велосипедах: любовь моя и молодость моя» (100-летию Михаила Светлова посвящается). // Апельсин. – 2003. – Сентябрь – С. 28 – 32.
100. Аливанцева Елена. Железнодорожные ворота Екатеринослава-Днепропетровска. // Уик –энд. – 2003. – Октябрь. – С.58.
101. Аливанцева Елена. Английский клуб в Екатеринославе. // Уик –энд. – 2003. – Ноябрь. – С.48.
102. Аліванцева О.В. Три Олени. Проект створення нового музею в Дніпропетровську. / Музей і місто. Музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 9 -12.
103. Аливанцев Елена. Екатеринославское блукание. Из истории независимой прессы. // Апельсин. – 2003. – Декабрь. – С. 18 – 19.
104. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Столица металла. // Дніпровий кур’єр. – 2003. — №1(12). – С.18-22.
105. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Дом, который построил Владимир Хренников // Дніпровий кур’єр. – 2003. — №2(13). – С. 28 – 30.
106. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Небольшое путешествие по Екатеринославской сельскохозяйственной выставке 1910 года. // Дніпровий кур’єр. – 2003. — №4(15). – С. 44 – 47.
107. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Приднепровье и его инвесторы в 1880-е – 1910-е годы. // Дніпровий кур’єр. – 2003. — №5(16). – С. 44 – 45.

2004
108. Аливанцева Елена. Днепропетровский украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г.Шевченко. // Уик –энд. – 2004. – Март. – С.54.
109. Аливанцева Елена. Дмитрий Яворницкий. // Уик –энд. – 2004. – Март. – С.62-63.
110. Аливанцева Елена. История о том, как Илья Репин писал картину, а запорожцы – письмо турецкому султану //Уик –энд. – 2004. – Август. – С.70 – 71.
111. Аливанцева Елена. Легенда Приднепровья Александр Поль. //Уик –энд. –2004. – Сентябрь. – С.72 – 73.
112. Аливанцева Елена. Эпистолярный жанр, уходящий в историю. Письма маменьке из Екатеринослава. //Уик –энд. –2004. – Ноябрь. – С.78 – 79.
113. Аливанцева Е.В. Судьба старинного особняка. // Рада: Вісник територіальної громади м. Дніпропетровська. – 2004, №4. – 27 серпня.
114. Аливанцева Е.В. Дом Фадеевых в Екатеринославе. // Рада: Вісник територіальної громади м. Дніпропетровська. – 2004, №7. – 28 вересня.
115. Аливанцева Е.В. Дом Фадеевых в Екатеринославе (Окончание). // Рада: Вісник територіальної громади м. Дніпропетровська. – 2004, №8. – 7 жовтня.
116. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Почетная гражданка города Катеринослава Олександра Рындовская. // Дніпровий кур’єр. – 2004. — №1 (17). – С.46 – 47.
117. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Екатеринославский губернатор Андрей Фарб. // Дніпровий кур’єр. – 2004. — №2 (18). – С.54 – 55.
118. Аливанцева Елена (под псевдонімом Елена Симонова). Екатеринославская ярмарка. Век девятнадцатій. // Дніпровий кур’єр. – 2004. — №3 (19). – С.40 – 42.

2005

119. Аливанцева Елена. Прогулка по улице Ленина. //Уик –энд. – 2005. – Февраль. – С.30.
120. Аливанцева Елена. Сокровища Киево-Печерской Лавры //Уик –энд. –2005. – Март. – С.28– 29.
121. Аливанцева Елена. Екатеринослав. Проспект //Уик –энд. –2005. – №7. – С.30.
122. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). «Так вот она, Сечь!» // Дніпровий кур’єр. – 2005. – №2(22). – С.32-34.
123. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи. – Доклад на Международной научно-общественной конференции «70 лет Пакту Рериха». 7 – 9 октября 2005 г. Москва. Международный Центр Музей имени Н.К.Рериха.
124. Аливанцева Елена. Проект создания Музейного центра Е.П.Блаватской. – Доклад на VIII Международной научно-практической конференции «Н.К.Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры». 0десса, 21 – 23 октября 2005 г.
125. Аліванцева О.В. До історії створення музею „Літературне Придніпров’я”. // Грані. 2005. — №5. – С.142 – 145.
126. Аліванцева О.В. До історії створення музею „Літературне Придніпров’я”. – Доклад на Всеукраїнської конференції „Д.І.Яворницький і проблеми української історичної науки”. Дніпропетровськ, 11 листопада 2005 р.
127. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Храмы Екатеринослава-Днепропетровска. // Дніпровий кур’єр. – 2005. — №3(23). – С.42-47.
128. Аліванцева О.В., Василенко Н.Є. Літературне Придніпров’я: Навчальний посібник з хрестоматійними матеріалами до шкільних програм. В 2-х томах. Том 1. – Дніпропетровськ: ВАТ „Дніпрокнига”, 2005. – С.767.
129. Аліванцева Олена. Будинок Іінзова – Музей „Літературне Придніпров’я”. Учора, сьогодні, завтра. / Слово про літературу та письменників Придніпров’я. Нариси та есеї. – Дніпропетровськ : ВАТ „Дніпрокнига”, 2005. С.114 – 125.
130. Аливанцева Елена. «В какую варварскую страну ты меня послал…» Судьбы дочерей и внучек Ярослава Мудрого в Европе. // Уик- энд. – 2005. – №12. – С.100 – 101.
131. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова).»Так вот она, Сечь!». // Дніпровий кур’єр. – 2005. – №2 (22). – С. 32 – 34.
132. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Дмитрий Яворницький. 150-летию со дня рождения выдающегося украинского ученого посвящается. // Дніпровий кур’єр. – 2005. – №4. – С.30 – 32.
133. Аливанцева Елена. Священный остров Днепровой. //http://dnepr.liter.net/geo3.htm

2006
134. Аливанцева Елена (под псевдонимом Елена Симонова). Гений и злодейство Валерьяну Пидмогильному в дни празднования 105-летия со дня рождения). // Дніпровий кур’єр. – 2006. – №1 (25). – С.32 – 36.
135. Аливанцева Елена. Елена Ган и Елена Блаватская. Неизвестный парный портрет. // Культура и время. – Москва, 2006. – №2. – С. 46 – 57.
136. Аливанцева Е.В. Проблемы сохранения и популяризации литературы Приднепровья. Доклад на Всеукраїнської наукової конференції „Література в контексті культури”. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет 11 – 12 травня 2006р.
137. Аливанцева Елена. Музейный Центр Е.П.Блаватской и ее семьи на этапе создания. Научное проектирование. Проблемы и перспективы. / 175 лет со дня рождения Е.П.Блаватской. Материалы Международной научно-общественной конференции. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское отделение МЦР, 2006. — С. 17 – 19; С. 26 – 40.
138. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи на этапе создания. Проблемы и перспективы. // Адамант. Вестник. Посвящен 175-летию со дня рождения Е.П.Блаватской. Информационное издание Региональной общественной организации «Культурно-просветительный центр Адамант» – Санкт-Петербург, 2006. – №2. – С. 76 – 88.
139. Аливанцева Елена. Путешествие из Екатеринослава в Днепропетровск (Станет ли Приднепровье туристическим центром?) // Дніпровий кур’єр. – 2006 – №2. – С.44 – 47.
140. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи. Проект и процесс его реализации. Научная конференція, посвященная 175-летию со дня рождения Е.П.Блаватской в Днепроветровске. 7 – 12 сентября 2006 г.
141. Аливанцева Елена. Мыслитель-космист Елена Блаватская. – Научная конференция «Космос и культура», посвященная 95-летию со дня рождения М.К.Янгеля на базе Национального центра аэрокосмического образования молодежи Украины. 27 октября 2006 г.
142. Аліванцева Олена. Неповторна Дніпропетровщина. До 15 річниці незалежності України. Нариси. Дніпропетровськ: АРТ- ПРЕС, 2006. (участь у робочої групі, участь у підготовки та редагуванні текстів).
143. Аливанцева Елена. «Обитель всех родов Прекрасного….» [о Е.П.Блаватской и ее родных, о создающемся Музейном Центре семьи в Днепропетровске]. // Дніпровий кур’єр. – 2006 – №3 – С.40 – 44.
144. Аливанцева Елена. Листая старые альбомы. // Дніпровий кур’єр. – 2006 – №4 – С.38 – 41.
145. Аливанцева Елена. Усадьба Фадеевых // Новый город. – 2006. – Декабрь. – с. 68 – 71
146. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи / 70 лет Пакту Рериха: Материалы Международной научно-общественной конференции. 2005. — М.: Междунар. Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2006.

2007

147. Аливанцева Елена. «… пороги серед степу». Маловідомі факти перебування Тараса Шевченка на Придніпров’ї. // Дніпровий кур’єр. – 2007 – №1 – С.38 – 41.
148. Аливанцева Елена. Листая старые альбомы. // Вісті Придніпров’я. – 2007 – №20 – 13 марта.
149. Аливанцева Е.В.Сады Лазаря Глобы. // Дніпровий кур’єр. – 2007 – №2 – С.22 – 25.
150. Аліванцева О.В. Музей „Літературне Придніпров’я”. Досвід роботи перших років існування. Доклад на обласної наукової конференції з проблем музеєзнавства та краєзнавства „Видатні постаті регіону: музейна персонал істика” (до 75-річчя Дніпропетровської області) 17 травня 2007 р.
151. Аліванцева О.В. Невідоме про Олену Блаватську з архівів та бібліотек Петербургу. Доклад на обласної наукової конференції з проблем музеєзнавства та краєзнавства „Видатні постаті регіону: музейна персонал істика” (до 75-річчя Дніпропетровської області) 17 травня 2007 р.
152. Аливанцева Е.В. О проблемах развития туризма и музейном строительстве на Днепропетровщине. – Доклад на Международной научной конференции, посвященной развитию туризма в регионе. – 2007, Октябрь
153. Аліванцева О.В. Музей «Літературне Придніпров’я». Досвід науково-просвітницької та виставкової роботи. – Доклад на Міжнародної наукової конференції у Національному музеї літератури України. – Київ, 12 жовтня 2007 р.
154. Аливанцева Е.В. О научной концепции Музейного Центра Е.П.Блаватской и ее семьи.— Доклад на Международной научной конференции «У джерел космічного мислення” (до 150-річчя К.Е.Ціолковського). – Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова. – Дніпропетровськ, 24 жовтня 2007 р.
155. Аливанцева Е.В. Дом Инзова – музей «Литературное Приднепровье» //Дніпровий кур’єр. – 2007 – №4 (32) – С.52 – 55.
156. Аливанцева Е.В. Как екатеринославская интеллигенция пыталась изменить губернские нравы. // Дніпровий кур’єр. – 2007 – №3 (31) – С. 44 – 47
157. Аливанцева Е.В. Немецкая линия семьи Е.П.Блаватской (Ган). – доклад на Международной научной конференции «Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХІХ – ХХ вв. – Днепропетровск, сентябрь 2007 г.
158. Аліванцева Ол. Співаки Придніпров’я / Мій друг – Дніпропетровськ. Зошит-посібник для учнів 4-х класів. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 28 – 30.
159. Аліванцева О.В. Історія створення (1983 – 1998) та досвід роботи (1998 – 2007) рр..) музею «Літературне Придніпров’я» / Придніпров’я: історико – краєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Дніпропетровськ. Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2007 – С. 336 – 348

2008

160. Аливанцева Е.В. [под псевдонимом Елена Иванова] «Я поведу тебя в музей…» по залам Днепропетровского исторического музея им. Д.И.Яворницкого. // Уик энд. – 2008. – №9, сентябрь – С. 58 – 63.
161. Аливанцева Е.В. Приключения „медной бабушки” или необыкновенная история одного пам’ятника // Дніпровий кур’єр. – 2008 – №1 (33) – С.42 – 44.
162. Аліванцева О.В. Музей «Літературне Придніпров’я». Досвід роботи перших років існування. / Видатні особистості: музейна персонолистика. Матеріали обласної музейної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ, 2008 – С.27 — 40.
163. Аливанцева Е.В. Неизвестное о Елене Блаватской и ее семье из архивов и библиотек Петербурга. / Видатні особистості: музейна персонолистика. Матеріали обласної музейної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ, 2008 – С.41 — 50.
164. Аліванцева Олена. Тарас Шевченко на Придніпров’ї. // Січеслав. – 2008. – Квітень – травень. – №2 (16). – С. 89 – 94.
165. Аліванцева Олена. Тарас Шевченко на Придніпров’ї. / Шевченкіана Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 97 – 104.
166. Аливанцева Е.В. О театрах и театралах Екатеринослава – Днепропетровска. // Уик-энд. – 2008. – №3. – С. 44 – 47.
167. Аливанцева Е.В. Дедушка днепропетровских банков. // Уик-энд. – 2008. – №4. – апрель. – С. 70 – 73.
168. Аливанцева Е.В. Сад на Днепре. // Уик-энд. – 2008. – №5, май – С. 90 – 91.
169. Аливанцева Е.В. Храмовые звоны родного края. // Уик-энд. – 2008. – №5, май. – С. 18 – 25.
170. Аливанцева Е.В. Старый отель. // Уик-энд. – 2008. – №7. – С. 58 – 62.
171. Аліванцева О.В. І насадив Господь Бог рай. Сади Лазаря Глоби. / На Віки. – Серпень 2008 . – С. 9 -16
172. Аливанцева Е.В. Музейный Центр Е.П.Блаватской и ее семьи на этапе создания. Научное проектирование. Проблемы и перспективы. /Блаватская и современность. Материалы конференции, посвященной Дню Белого Лотоса. – Днепропетровск, 2008. – С. 4 -8.
173. Аліванцева О.В. Експеримент у музеї (з досвіду науково-просвітницької та виставкової роботи музею «Літературне Придніпров’я» / Науково-освітня робота літературних музеїв: тенденції та виклики часу (матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2008. – С. 67 – 78.
174. Аливанцева Е.В. Путешествие по главному проспекту // Дніпровий кур’єр. – 2008 – №2 (34) – С.40 – 43.
175. Аливанцева Е.В. Пройду по Первозвановской, сверну на Крутогорную… (Путешествие первое. Половица) // Дніпровий кур’єр. – 2008 – №3 (35) – С.50 – 53.
176. Аливанцева Е.В. Пройду по Первозвановской, сверну на Крутогорную… (Путешествие второе. На склонах горы) // Дніпровий кур’єр. – 2008 – №4 (36) – С.38 – 41.
177. Аливанцева Е. Коммерческий клуб // Уик-энд. – №10. – октябрь 2008 . –С.82.
178. Аливанцева Е. Дом Губернатора // Уик-энд. – №10. – октябрь 2008 . -С.83.
179. Аливанцева Е. Дом Евецкой //Уик-энд. – №10. – октябрь 2008 . – С.84 -85.
180. Аливанцева Е. Книжный магазин Егоровой// Уик-энд. — №10. – октябрь 2008 –С.86 – 87.
181. Аливанцева Е. Главпочтамт // Уик-энд. — №11. – ноябрь 2008 – С.70 – 71.
182. Аливанцева Е. Печатня Яковлева //Уик-энд. — №11. – ноябрь 2008 – С.72 – 73.
183. Аливанцева Е.В. Екатеринославские традиции благотворительности//Уик-энд. – №12. – декабрь 2008 — С.20 – 22.
184. Аливанцева Е.В. Бал в старом Екатеринославе // Уик-энд. – №12. – декабрь 2008 – С.74 – 77.
185. Аіванцева Олена. Жінки Придніпров’я / Ню. Образ жінки у творах живопису, скульптури та графіки. С. 4 – 9, 290 – 293, 298 – 301.

2009
186. Аливанцева Елена. «Она превращала в песни слезы и вздохи свои» 195-летию со дня рождения Е.А.Ган посвящается // Дніпровий кур’єр. – 2009 – №1 (37) – С.32 – 34.
187. Аливанцева Елена. «В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе…» // Дніпровий кур’єр. – 2009 – №2 (38), февраль – С.36 – 39.
188. Аливанцева Елена. Символы истории. Часть первая. Каменные бабы. Верстовая миля. Медная бабушка. // Уик-энд. – №2. – февраль 2009. – С.38 – 41.
189. Аливанцева Елена. Символы истории. Часть вторая. Памятники великим писателям. // Уик-энд. – №3. – март 2009. –С.32 – 34.
190. Аливанцева Елена. Символы истории. Часть третья. Атланты Приднепровья. // Уик-энд. – №4. – апрель 2009. — С.45 – 49.
191. Аливанцева Елена. Символы истории. Часть четвертая. Во славу героев. // Уик-энд. – №5. – май 2009. – С.52 – 55.
192. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи в поисках выхода из критической ситуации. Доклад на научно-практической конференции, посвященной памяти Е.П.Блаватской. Днепропетровск, 2009 – 8 мая.
193. Аливанцева Елена. Потемкинский дворец. // Уик-энд. – №6. – июнь 2009. – С.48 – 50.
194. Аливанцева Елена. Детская железная дорога. // Уик-энд. – №7-8. – июль – август 2009. – С. 44.
195. Аливанцева Елена. Это было давно… Приднепровье и его столица глазами юного интеллигента. [о И.И.Срезневском] // Дніпровий кур’єр. – 2009 – №3 (39) – С.34 – 37.
196. Аливанцева Елена. Храм на Острове. // Уик-энд. – №9. – сентябрь 2009. – С.42 – 43.
197. Аліванцева Олена. Тарас Шевченко на Придніпров’ї. / НаВіки. Наша доля – Божа воля. Історичний Довідник. – Рубанівське, 2009. – С. 214 – 218.
198. Аливанцева Е.В. Усадьба Фадеевых в Екатеринославе в историческом и музеелогическом осмыслении. / Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування дніпропетровського історичного музею ім.. Д.І.Яворницького. Вип..11 – Дн –ськ, 2009 – С. 77 -90.
199. Аливанцева Е.В., Фаримец А.Н. Новые исследования о государственном и общественном деятеле первой половины ХІХ ст. А.М.Фадееве в контексте создания музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи. / Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування дніпропетровського історичного музею ім.. Д.І.Яворницького. Вип..11 – Дн –ськ, 2009 – С. 156 -165.
200. Аліванцева О.В. Шевченкіана А.К.Фоменка в зібранні Дніпропетровського історичного музею / Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування дніпропетровського історичного музею ім.. Д.І.Яворницького. Вип..11 – Дн –ськ, 2009 – С. 214 – 218.
201. Аливанцева Е.В. Несколько сюжетов из жизни екатеринославской семьи // Дніпровий кур’єр. – 2009 – №4 (40) – С.38 – 40.

2010
202. Аливанцева Е.В. Возвращение шимени и наследия Е.П.Блаватской в отечественный социальный и научно-культурный контекст в 1990 – 2010 годах (на примере деятельности Днепропетровского историческогомузея им. Д.И.Яворницкого. / Современное миропонимание: духовне аспекты развития науки ХХІ века. Материалы научно-практической конференции 7 мая 2010 г., Днепропетровск. – С. 31 – 33.
203. Аливанцева Е.В. Д.И.Яворницкий и его работа «Торгівля, промисли й ремесла у запорізьких козаків». // Дніпровий кур’єр. – 2010 – №1 – С.26 – 31.
204. Аливанцева Е.В. «Два ангела на двух велосипедах» (ко дню рождения поэта-земляка Михаила Светлова). // Дніпровий кур’єр. – 2010 – №2 (42) – С.42 – 45.
205. Аливанцева Е.В. Символы времени. // Дніпровий кур’єр. – 2010 – №3 – С.36 – 40.
206. Аливанцева Е.В. Поиски утраченной коллекции. Рассказ о том, как в Днепропетровске рождается новый музей // Дніпровий кур’єр. – 2010 – №4 (44) – С.42 – 45.

2011
207. Аливанцева Е.В. Сады Елены Блаватской // Дніпровий кур’єр. – 2011 – №1 – С.41 – 43.
208. Аливанцева Е.В. Символы родного края. Часть 1: Пороги Днепра. // Дніпровий кур’єр. – 2011 – №2 – С.48 – 51.
209. Аливанцева Е.В. Сады Елены Петровны Блаватской (Результаты научной работы в 2010 году в Днепропетровске и Адьяре (Индия). Размышления о будущем Музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи) Доклад на XIV Международной научно-практической конференции: Н.К.Рерих и его современники. Е.П.Блаватская и теософия. Коллекции и коллекционеры. – Одесский Дом-Музей имени Н.К.Рериха.- Одесса, 2011
210. Аливанцева Е.В. Алтарь Истины и Сады Е.П.Блаватской. – Доклад на научных чтениях, посвященных памяти Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 2011 – 8 мая.
211. Аливанцева Е.В., Фаримец А.Н. Музейный Центр Е.П.Блаватской и ее семьи. Три главных направления научной работы. – Доклад на Международной научной конференции «Наследие Е.П.Блаватской в современном мире» – Днепропетровск, 24 – 25 июня, 2011
212. Аливанцева Е.В. Символы родного края. Часть 2: Днепровские острова// Дніпровий кур’єр. – 2011 – №3 (47) – С.40 – 43.
213. Аливанцева Е.В. О Елене Блаватской и екатеринославской усадьбе, в которой она родилась // Восход. Издание Сибирского Рериовского общества. – 2011. – №9 (209), сентябрь. – С.11 -14
214. Аливанцева Е.В. О Елене Блаватской и екатеринославской усадьбе, в которой она родилась // Уик-энд. – №10, октябрь, 2011. – с.40 – 44
215. Аливанцева Е.В. Символы родного края. Часть 3: Хортица // Дніпровий кур’єр. – 2011 – №4 (48) – С.56 – 58.
216. Аливанцева Е.В. Знак Огоня в трудах Е.П.Блаватской. Доклад на научных чтениях, посвященных 180-летию со дня рождения Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 12 августа 2011 г..

2012
217. Аліванцева О.В. Історія створення (1983 – 1998) та досвід роботи (1998 – 2012) музею «Літературне Придніпров’я» // Січеслав. – 2012. – №1 (31) – С. 137 – 145
218. Аливанцева Елена «Я думаю о Приднепровье и вижу эту прекрасную землю Женщиной…» // Дніпровий кур’єр – 2012 – №1 (49) – С.36 – 38
219. Аліванцева Олена. Шевченкіана Анатолія Фоменка. // Кадри металургії. Газета Національної металургійної академії України. – 2 березня 2012 г. – №7-8. – С. 4.
220. Аливанцева Е.В. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи в 2012 году. Новая научная концепция. Проблемы и перспективы развития. / Современное миропонимание: духовные аспекты развития культуры ХХІ века. Материалы научно-практической конференции 8 мая 2012 г. – Днепропетровск, 2012. – С.23 – 24
221. Аливанцева Елена. «Степной Колумб».180-летию со дня рождения А.Н.Поля посвящается. // Дніпровий кур’єр – 2012 – №2 (50) – С.44 – 47
222. Аливанцева Е.В. Усадьба Фадеевых в Екатеринославе в историческом и музеелогическом осмыслении. / Вестник космической эволюции. К 180-летию со дня рождения Е.П.Блаватской. Сборник научных трудов. – Тверь, ГЕРС, 2012
223. Аливанцева Елена. Книга отзывов о Приднепровье и его столице (конец XVIII – первая половина XIX столетия) //Дніпровий кур’єр – 2012 – №3 (51) – С.46– 49
224. Аливанцева Елена. Личность мирового масштаба [О Е.П.Блаватской] // Горожанин. – №32 (350). – 9 – 15 августа 2012 г. – с. 16.
225. Аливанцева Елена. Днепропетровск – Москва – Вильнюс (путевые заметки, часть 1) // Дніпровий кур’єр – 2012 – №4 (52) – С.46– 48

2013
226. Аливанцева Елена. Днепропетровск – Москва – Вильнюс (путевые заметки, часть II, окончание) // Дніпровий кур’єр – 2013 – №1 (53) – С.42– 44
227. Аливанцева Елена. Об итогах работы по изучению наследия Е.П.Блаватской в Днепропетровске в 1990 – 2012 годах. О создании и программе деятельности Научного центра Е.П.Блаватской. – Доклад на научной конференции, посвященной памяти Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 8 мая 2013
228. Аливанцева Е.В. Усадьба Фадеевых в Екатеринославе в историческом и музеелогическом осмыслении. / Рериховское наследие. Труды одиннадцатой международной научно-практической конференции. Том XI. – Санкт-Петербург, 2013. — C. 141 – 154
229. Аліванцева Олена. Придніпров’я в творчості Олени Ган. / Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської обласної наукової бібліотекі на 2014 рік. – Дніпропетровськ, 2013 – С. 47 -52.
230. Аливанцева Елена. Благотворительность в старом Екатеринославе. // Дніпровий кур’єр . — №2(54). – 2013. – с. 38 – 40.
231. Аливанцева Елена. Личность в истории Приднепровья. Самуил Кантениус.// Дніпровий кур’єр . — №3(55). – 2013. – с. 45 – 48.
232. Аливанцева Е.В . Новая научная концепция Музейного центра Е.П.Блаватской и ее семьи. Перспективы развития проекта. – Доклад на Научных чтениях, посвященных 182-годовщине со дня рождения Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 12 августа 2013 г.
233. Аливанцева Е.В., Фаримец А.Н. «Воспоминания» А.М.Фадеева как важный источник знаний о семье Е.П.Блаватской. – Доклад на Научных чтениях, посвященных 182-годовщине со дня рождения Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 12 августа 2013 г.
234. Аливанцева Елена. Личность в истории Приднепровья. Часть вторая. Иван Инзов. // Дніпровий кур’єр . — №4(56). – 2013. – с. 48 – 51.
235. Аліванцева О.В. Музей і досвід роботи у форматі культурологічного клубу. / Літературний музей сьогодні і завтра: виклики часу й нові можливості. Матеріали науково-практичноъ конференції. – Київ, 2013– С. 77 – 82
236. Аливанцева Е.В. Об итогах работы по изучению наследия Е.П.Блаватской в Днепропетровске в 1990 – 2012 годах. О создании и програмне деятельности Научного центра Е.П.Блаватской. / Сучасне світорозуміння: духовні аспекти розвитку культури. Матеріали щорічної науково-практичної конференції «О.П.Блаватська і сучасність». 8 травня 2013 року. – Дніпропетровськ, НГУ, 2013 . – С. 73 – 81

2014
237. Аліванцева Олена. Це гордість наша, це слава [до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка] // Дніпровий кур’єр . — №1(57). – 2014 — .С. 40 – 42.
238. Олена Аліванцева. Тарас Шевченко на Придніпров’ї. // Форум. Альманах. Выпуск 9. – Дніпропетровськ, 2014 . – С. 314 – 325.
239. Аливанцева Елена. Берег левый, берег правый (Мосты Днепропетровска) // Дніпровий кур’єр . — №2(58). – 2014 — .С. 40 – 43.
240. Аливанцева Елена. Храмы столицы Приднепровья. // Дніпровий кур’єр // №3 (59). – 2014 — С. 44 – 48.
241. Аливанцева. Елена. Елена Ган и Приднепровье. // Форум. Альманах. – 2014. – №10 – С. 232 – 239
242. Аливанцева Елена. Крепости Приднепровья. // Дніпровий кур’єр . — №4(60). – 2014 — С. 40 – 43.
243. Аливанцева Елена. Елена Ган: «Награда и цель жизни – любовь» // Уик-энд, март 2014 – С.10- 12

2015
244. Аливанцева Елена. Торгово-промышленная жизнь Приднепровья (конец XVIII первая половина XIX вв.) // Дніпровий кур’єр . — №1 (61). – 2015 — С. 48 – 50.
245. Аливанцева Елена. Рушники. Они словно книга… Т.Г.Шевченко посвящается // Дніпровий кур’єр . — №2 (62). – 2015 — С. 44 – 46.
246. Аливанцева Елена. Николай Мизко и Николай Гоголь. Из истории литературы Приднепровья.// Форум. Альманах. Конгресс литераторов Украины. – 2015. — Выпуск 11. – С. 268 – 274.
247. Аливанцева Елена. Что ты делаешь для сохранения истории родного города? (Дом Инзова и Дом Щекутина) //Дніпровий кур’єр . — №3(63). – 2015 — С. 44 – 46.
248. Аливанцева Елена. Две Елены: Елена Ган и Елена Блаватская. Неизвестный парный портрет. // Світоч. Орган Теософсьеого товариства в Україні. – 2015 – квітень – №23 – С. 7 -17.
249. Аливанцева Елена. Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи на этапе создания. Историческое осмысление, научное проектирование, проблемы и перспективы.- Доклад на Международных научных чтениях, посвященных 184-летию со дня рождения Е.П.Блаватской. – Днепропетровск, 12 августа 2015 г.
250. Alivansteva Elena. The Two Helenas: An Unknow Portrait. // The Theosophist – August 2015.
251. Аливанцева Елена. Петр Ган. Портрет на фоне истории края. Посвящается 150-летию со дня рождения П.А.Гана и 160-летию со дня рождения Д.И.Яворницкого. // Дніпровий кур’єр – 2015 – №4 (64 ) – С. 12 – 14.
252. Аливанцева Е.В. К вопросу о комплектовании коллекций, посвященніх Е.П.Блаватской / Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наукових праць з проблем музеєзнавства та краєзнавства, присвячений Міжнародному дню музеїв – Дніпропетровськ: Арт- Прес, 2015 – С. 159 – 163.