Маркова Л.М. (бібліографія)

 1. «Первый отпор фашизму» (до 50-річчя національно-революцшної війни в Іспанії). 16 травня 1986р.
 2. Науково-методична розробка лекції «Трудящиеся Днепропетровщины в борьбе за мир и укрепление оборонной мощи СССР 1921-1941 гг. «Национальные связи». Вересень 1987 р.
 3. Тематико-еспознційний плану стаціонарної виставки «Жертви Сталінських репресій на Дніпропетровщині». 1989р. (в співавторстві)
 4. Науково-методична розробка на тему «Жертви Сталінських репресій на Дніпропетровщини. 1989г. (в співавторстві)
 5. Буклет «Це не повинно повторитися», до виставки «Жертви Сталінських репресій на Днїпропетровщині. 1990р. (в співавторстві)
 6. «Історія німецьких колоністів, які мешкали на Дніпропетровщині в 20-30-х роках XX ст.» 1989 р. 2. «Уродженці Дніпропетровщини в складі інтернаціональних бригад іспанської демократії в період національно-визвольної війни іспанського народу 17 червня 1936-1 квітня 1938 років». 1990р.
 7. «Про початок та розвиток торгівлі у Катеринославі-Дніпропетровську 1921-1941 роки». 1990 р.
 8. «Репрессии 30-х годов в промышленном и сельском хозяйстве Днепропетровщины». // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства «Скарбниця рідного краю» 1993р.
 9. Буклет «Сторінки історії» (до 60-річчя створення Жовтневого району м Дніпропетровська). Вид. «Зоря» Дн-ськ 1996р. (в співавторстві)
 10. «Матеріли про діяльність тосоавіахім та МОДР в фондах ДІМу». // Музей і майбутнє / Доповідь та повідомлення наукової конференції до міжнародного дня музеїв. Травень 1997р.
 11. «Северный полюс 1» (до 50-річчя з дня створення науково-дослідницької експедиції дрейфуючої станції). 1997.12.
 12. «Об изменениях в административно-территориальном делении Екатеринославщины-Днепропетровщины в 1922-1941 годах» // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник // (матеріли першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції 8-9 травня 1998р. м. Дніпропетровськ).
 13. Тематико-експозиційний план експозиції зали музею №6 «Край в період 1921-1941 рр. 1998р.
 14. До 100-річчя катеринославського трамваю (за період 1920-1941 роки). 1998.
 15. «Радянська порцеляна 1930-х років в фондах Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького» // Збірник тез доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім.Д.І.Яворницького // «Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи». Дніпропетровськ. 1999р.
 16. Науково-методична розробка експозиції музею по темі «Катеринославщпна-Діпропетровщина в період НЕПу 1921-1928рр.» та «Соціально-економічний розвиток краю в період 1929-1941 років». 1999р.
 17. Информация о телефонном аппарате фирмы «Эрикссон и К». 1999.
 18. «А на хаті серп і мотот, а у хаті смерть і голод». «Наше місто» 25 листопада 2000 р.
 19. З історії Дніпропетровського театру опери та балету. 2000 р.
 20. Історія перейменування вулиць та майданів Катеринослава-Дніпропетровська 1920-1930-х рр.» // Збірник: Музей і місто – музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури». 17 травня 2001 р.
 21. «На роздоріжжі». // «Дніпропетровськ на межі тисячоліть». Дн-ськ. 2001р.
 22. «Екатеринослав-Новороссийск-Днепропетровск» (к 225-летию города). «Днепр вечерний» 31 июля 2001 г.
 23. «Сказано ли все о любви? Айседора Дункан». «Наше місто» 16 лютого 2001 р.
 24. «Днепропетровская область встречает своє семидесятилетие» «Днепр вечерний» 13 февраля 2002 г.
 25. 6-ть довідкових статей до енциклопедії «Сучасна Україна». 2002р.
 26. «Історія цирка м. Катеринослава-Днїпропетровська». 2002р.
 27. «Репресії 1920-1950 років в Україні та нашому краї». 2002 р.
 28. Особливості роботи з джерелами з історії краю при написанні статей до зводу пам’яток історії та культури України». // Гуманітарний журнал. 2003. с. 10-12 (Науково-практична конференція «Пам’ятки історії та культури Придніпров’я»).
 29. «Катеринославська – Дніпропетровська міськрада депутатів трудящих в період 1921-1941 років». 2003
 30. «Катеринослав-Дніпропетровськ 1921-1941 роки» // до монографії історії міста. 2004
 31. До історії заводу ім.. Калініна. 2004р.
 32. «Історія розвитку аптечної справи на Катеринославщині – Дніпропетровщині 1920-1945 років». 2004 р.
 33. Історія місцевого самоврядування на Дніпропетровщині в персоналіях (1932-1941 рр.)
 34. Драма першого героя. // Наше місто. від 24.12. 2005 р.
 35. Про перейменування вулиць міста Катеринослава-Дніпропетровська в 1920-1930 роки. // Збірник: Музей і місто – музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. Дніпропетровськ, 2006
 36. Історія місцевого самоврядування на Дніпропетровщині в персоналіях (1932-1941 рр.) // Грані. № 2. Дніпропетровськ, 2006
 37. НЕП у нашому місті. // Історія міста Дніпропетровська. Дніпропетровськ, 2006
 38. Неповторна Дніпропетровщина (до 15 річниці незалежності України). Дніпропетровськ, 2006 (у співавторстві)
 39. Про розвиток аптечної справи на Дніпропетровщині за роки радянської влади 1921-1945 рр. // Медицина і фармація, №№ 1, 3, 4. 2006
 40. Пароль «Іспанія» (до 70-річчя національно-революційної війни в Іспанії 1936-1939 рр) // Наше місто, 18 липня 2006
 41. Адміністративно-територіальний устрій на Катеринославщині-Дніпропетровщині 1920-1930-х роках. / для книги «Нариси Дніпропетровської області» (не надрукована)
 42. ТЕП стаціонарної виставки «В книгах, в картах (до 75-річчя створення Дніпропетровської області)
 43. Голодомор на Дніпропетровщині 1932-1933 рр. // Клименко Ф.М. Голодомор. Реквієм на відстані часу. Дніпропетровськ, 2007
 44. Дніпропетровщина 1932-1941 роках (до 75-річчя створення області) // Дніпропетровська область. Історія та сучасність. Дніпропетровськ, 2007
 45. Коммуналка – от слова коммуна (жилищная проблема в г. Екатеринославе (1921-1927 гг.) // ?
 46. Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині // У поміч нам народ наш наче скошене жито. Дніпропетровськ, 2008
 47. Історія місцевого самоврядування в персоналіях (голови Дніпропетровської міськради 1920-1930 рр.). //Видатні особистості Музейна персоналістика (Матеріали обласної музейної конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області)
 48. Павлоградське повстання 1930 р. (документи та матеріали). – К., 2009.