Чурілова Л.М. (бібліографія)

 1. Каменные бабы // Днепр вечерний. 1980. – 12 января.
 2. Кам’яна статуя з с.Великомихайлівка Дніпропетровської області // Археологія, 1986. -№ 5.
 3. Погребение с серебряной маской у села Манвеловки на Днепропетровщине // Советская археология, 1986. № 4. – С.261-266.
 4. К вопросу о семантике каменных изваяний евразийских степей // Скифо-сибирский мир: Тезисы всесоюзной археологической конференции. – Кемерово, 1989. –С.69-71.
 5. Венгры на Днепре // Днепр вечерний. 1990. – 11 июля.
 6. Скарби давнього степу // Борисфен, 1991. № 1.
 7. До питання про семантику кам’яних статуй // Вчений-подвижник: Матеріали наук.-практ. конф., причвяченої 135-річчю з дня народження Д.І.Яворницького. – Дніпропетровськ: Міська друкарня, 1991. –С.69-72.
 8. Німі свідки палеовізиту// Наше місто. 1993. – 19 лютого.
 9. Болгари у Подніпров’ї// З минувшини Подніпров’я: Збірник матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародного дню музеїв. – Дніпропетровськ: ВПОП “Дніпро”, 1995. – С.75-77.
 10. Половецькі поховання ХШ-Х1У ст. з с.Філія на Дніпропетровщині // Регіональне і загальне в історії: Збірник тез допов. та повід. міжнародної наук. конф., присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХШ Археологічного з’їзду в Катеринославі. – Дніпропетровськ, 1995. – С.79-81.
 11. Сарматские памятники на берегах р. Соленой // Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск: ДГУ, 1995. –С.158-179. [У співавторстві з В.І.Костенком].
 12. Семантика средневековых тюркских изваяний в свете мифологического мировоззрения // Матеріали міжнародної археологічної конференції “Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії (від кам’яного віку по раннє середньовіччя)”. – Дніпропетровськ, 1999. –с.142-143.
 13. Кам’яні баби // Народна творчість, 1999. № 3-4 (7-8). – С. 8-9.
 14. Каменные бабы в коллекции Днепропетровского исторического музея // Золотые страницы Украины. Днепропетровск 99: Ежегодный телефонный справочник. – Днепропетровск, 1999. – С. 163-167.
 15. Поле 1999 года состоялось! // Наше місто. 1999. – 25 вересня.
 16. Проблеми експонування древньої монументальної пластики в музеї // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конф., присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею . – Дніпропетровськ: РВВ ОП “Дніпропетровська книжкова друкарня, 1999. – С.125-127.
 17. Керносовский идол из Приорелья – археологическая находка мирового значения // Проблеми створення Орільського національного природного парку: Матеріали наук.-практ.семінару. – Дніпропетровськ-дніпродзержинськ, 2000. –С.41-42.
 18. Откопали мастерскую//Наше місто. 2000. – 5 грудня.
 19. Нові знахідки середньовічних кам’яних стел на території Дніпропетровської області // Археологічний літопис Лівобережної України6 Матеріали 5-го регіонального наук.-практ.семінару “Охорона та дослідження пам’яток археології”. – Полтава, 2001. -№ 2. –С.154-155.
 20. Голова женской статуи из Боспора Киммерийского // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы международной науч.накоф. – Харьков, 2001. –С.79-80.
 21. Коштовності з с.Коробчине на Дніпропетровщині // Археологія, 2001. № 1. –С.96-106. [У співавторстві з О.М.Приходнюком].
 22. Загадки сонячного металу (інтерв’ю) // Зоря. 2001. – 19 травня.
 23. Шукачі безцінних скарбів (інтерв’ю) // Зоря. 2001. – 11 серпня.
 24. The Korobcino find (Ukraine) and some problems of the Hungarian etnogenesis || Acta Archaeologica Scientiarum Hungaricae 53, 2002.–P.183-193. [У співавторстві з О.М.Приходнюком].
 25. Оказывается наши предки были великанами// Наше місто. 2002. – 24 грудня.
 26. Пам’ятники археології Дніпропетровська в контексті історії і життя сучасного міста // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. (Матеріали обл. наук. конф., присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровська). – Дніпропетровськ, 2003. – 117-120.