Ватченко Г.Ф. (бібліографія)

 1. Днепропетровск: Справочник-путеводитель. – Днепропетровск: Днепропетровское областное издательство, 1956. – 175 с. [У співавторстві з І.Артеменком, С.Линвовим та інш.].
 2. Дніпропетровськ: Довідник-путівник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1959. – 300 с. [У співавторстві з О.Огризкіною, Н.Стручковою та інш.].
 3. Народний музей у Дмухайлівці. – Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1963. -50 с.
 4. Днепропетровск: Краткий путеводитель. -Днепропетровск: Промінь, 1966. – 240 с. [У співавторстві з О.М.Огризкіною, Г.І.Шевченком та інш.].
 5. Визначні місця Дніпропетровщини. -Дніпропетровськ: Промінь, 1967. – 196 с. [У співавторстві з В.М.Петрищевою, Л.М.Сергєевою та інш.]
 6. Днепропетровск. Путеводитель-справочник. – Днепропетровск: Промінь, 1970, 1974, 1976, 1979. [У співавторстві з ГІ.Шевченком].
 7. Дніпропетровський історичний музей за роки радянської влади // Наш край: Збірник праць з археології, історії та музеєзнавства. Дніпропетровськ: Промінь, 1971. – Вип. 1. – с.7-17.
 8. Виставки в дорозі // Соціалістична культура, 1971. №10.-С.23.
 9. Зустріч в музеї // Соціалістична культура, 1974. № 9.-С.8-9.
 10. Днепропетровску – 200. Историко-публицистический очерк. – Днепропетровск: Промінь, 1976. [У співавторстві з Л.М.Сергєєвою, В.В.Крутиковим та інш.].
 11. Звіряючись з часом // Культура і життя, 1977. – 31липня.
 12. Главная цель – создание музейного комплекса // Музейное дело в СССР. Сборник науч.трудов. – М., 1979.-С. 64-74.
 13. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1979. -158 с. [ У співавторстві з Л.П.Криловою, Ф.М.Молчановою таінш.].
 14. Скарбниця рідного краю // Зоря, 1979. – 30 травня.
 15. Сохранить для потомков: Сегодня Международньй день музеев // Днепровская правда, 1980. – 18 мая.
 16. «И пионерки взгляд, и камень баррикады»: Завтра Международньй день музеев // Днепровская правда, 1981.-17 мая.
 17. Поиски, находки, встречи: Сегодня Международный день музеев // Днепровская правда, 1982. – 18 мая.
 18. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. – Днепропетровск: Промінь, 1984. – 152 с. [ У співавторстві з Л.П.Криловою, А.І.Перковою та інш.].