Степаненко Н.О. (бібліографія)

Библиография Степаненко

1. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і розвиток краєзнавства на Україні / С.В. Абросимова, Н.О. Степаненко // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. – Київ – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 69 – 70.
2. Абросимова С.В. Про можливі напрямки археографічної діяльності музеїв / С.В. Абросимова, Н.О. Степаненко // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р. – К., 1988. – С. 214 – 217.
3. Абросимова С.В. З історії меценатства та колекціонерства на Катеринославщині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / С.В. Абросимова, Т.А. Архіпова, Н.О. Степаненко // Питання історії України: Історико-культурні аспекти. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. – С.64 – 71.
4. Степаненко Н.О. До питання про реконструкцію колекції запорозьких старожитностей Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Запорозьке козацтво в памятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – С. 182 – 184.
5. Степаненко Н.О. До питання про історію формування збірки коштовних металів Дніпропетровського історичного музею. 1849 – 1939 рр. / Н.О. Степаненко // Музей і майбутнє (доповіді та повідомлення наукової конференції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р.). – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1998. – С. 51 – 55.
6. Степаненко Н.О. Архів діловодства Дніпропетровського історичного музею як джерело з історії музейної справи / Н.О. Степаненко // Спадщина: Збірник статей. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1999. – С. 69 – 72.
7. Степаненко Н.О. Історія формування збірки коштовних металів Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 100 – 102.
8. Степаненко Н.О. Перші польоти Сергія Уточкіна / Н.О. Степаненко // Дніпровська правда. – 1999. – 27 січня. – № 14.
9. Степаненко Н.О. Перші авіатори у небі Катеринослава / Н.О. Степаненко // Дніпровська правда. – 1999. – 12 лютого. – № 26.
10. Степаненко Н.О. Катеринославські авіа шоу початку ХХ ст. / Н.О. Степаненко // Грані. – 2001. – № 3 (17). – С. 16 – 18.
11. Степаненко Н.О. Нова збірка листівок у колекції Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Генеза, 2001.
12. Степаненко Н.О. Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею. Огляд колекції / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2005 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2005. – С. 877 – 882.
13. Степаненко Н.О. Колекція вотумів у зібранні ДІМ / Н.О. Степаненко // Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2005. – С. 99 – 102.
14. Степаненко Н.О. Ювеліри Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: майстри дому Фаберже (пам’ятки зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького) / Н.О. Степаненко // Грані. – 2005. – № 5. – С. 118 – 121.
15. Степаненко Н.О. Ювеліри Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у памятках зібрання Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 5 – 6 грудня 2005 р. – Київ, 2006. – С. 131 – 138.
16. Степаненко Н.О. Монастирські пам’ятки у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Н.О. Степаненко // Могилянські читання 2005: Збірник наукових праць. – Київ, 2006. – С. 484 – 489.
17. Степаненко Н.О. Церква і музей: сторінки взаємин. Сакральні пам’ятки з монастирських зібрань у колекції Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2006 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2006. – С. 792 – 798.
18. Степаненко Н.О. Коштовні метали в зібранні Дніпропетровського історичного музею: доля колекції – втрачене і збережене / Н.О. Степаненко // Могилянські читання 2006: Збірник наукових праць. – Київ, 2007. – С. 154 – 160.
19. Степаненко Н.О. Вироби українських золотарів у зібранні коштовних металів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Н.О. Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 11 – 13 грудня 2006 р. – Київ, 2007. – С. 208 – 213.
20. Степаненко Н.О. Памятки українського золотарства у зібранні коштовних металів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2007 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2007. – С. 722 – 726.
21. Степаненко Н.О. Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького / Н.О. Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 12 – 14 листопада 2007 р. – Київ, 2008. – С. 148 – 157.
22. Степаненко Н.О. Музей та його творці: до питання про історію формування фонду коштовностей Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Н.О. Степаненко // Придніпровя: історико-краєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. Вип. 4. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 365 – 372.
23. Степаненко Н.О. Корона Тори з колекції О.М. Поля / Н.О. Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 10 – 12 листопада 2008 р. – Київ, 2009. – С. 223 – 232.
24. Степаненко Н.О. Народні золотарі і велике мистецтво: впливи та інтерпретації. (Памятки з колекції Дніпропетровського історичного музею) / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2008 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2008. – С. 613 – 620.
25. Степаненко Н.О. До питання про персонологічні сторінки формування колекції коштовностей Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Н.О. Степаненко // Видатні особистості. Музейна персоналістика (Матеріали обласної музейної наукової конференції, випуск 10). – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. – С. 237 – 243.
26. Степаненко Н.О. Біографія пам’ятки: фундатори музейної колекції та гайдамацьке повстання 1768 року / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2009 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2009. – С. 744 – 751.
27. Степаненко Н.О. Коштовний свідок Уманських подій. Корона Тори з колекції О.М. Поля / Н.О. Степаненко // Січеславський альманах: Збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 4. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С. 33 – 42.
28. Степаненко Н.О. Пам’ятні монети України у зібранні Дніпропетровського історичного музею: пізнавально-мистецький аспект / Н.О. Степаненко // Роль музеїв у культурному просторі України й світу. Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Випуск 11. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2009. – С. 306 – 313.
29. Степаненко Н.О. Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 9 – 11 листопада 2009 р. – Київ, 2010. – С. 202 – 213.
30. Степаненко Н.О. Походження та типологічні особливості срібних нагрудних хрестів у колекції Дніпропетровського історичного музею / Н.О. Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2010 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2010. – С. 1011 – 1019.
31. Степаненко Н.О. Окладні ікони з фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Наталія Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2011 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2011. – С. 595 – 604.
32. Степаненко Н.О. Братина та кубок з кокосового горіха у срібній оправі з колекції Дніпропетровського історичного музею / Наталія Степаненко // Музейні читання: Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 14 – 16 листопада 2011 року. – Київ, 2012. – С. 186 – 194.
33. Вотуми у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького: Каталог. – Дн.: АРТ-ПРЕС, 2012. – 40 с.
34. Степаненко Н.О. Нагрудні хрести-енколпіони з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Наталія Степаненко // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2014 рік. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2014. – С. 485 – 500.
35. Степаненко Н.О. Посудини з кокоса у сріблі у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького / Наталія Степаненко // Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наукових праць з проблем музеєзнавства, присвячений Міжнародному дню музеїв. Вип. 12. – Дніп.: АРТ-ПРЕС, 2015 – С. 41 – 46