Цимлякова Т.М. (бібліографія)

 1. Этих дней не смолкнет слава (К 65-летию установления Советской власти в Днепропетровске) // Днепр вечерний. 1982. – 21 декабря.
 2. Реликвии гражданской войны в Днепропетровском историческом музее им. Д.И. Яворницкого // 60-летие окончания гражданской войны в СССР: Сборник научных трудов. Днепропетровск, 1983. –С.146-153.
 3. Дорогие реликвии (К 100-летию со дня рождения С.М.Буденного) // Днепр вечерний. 1983. –25 апреля.
 4. Нам было просто не до отдыха с тобой (К 80-летию ІІ съезда РСДРП) // Днепровская правка. 1983. – 5 июля.
 5. Реликвии І Конной армии (К 65-летию) // Днепр вечерний. 1984. – 19 ноября.
 6. Днепропетровский исторический музей имени Д.И. Яворницкого: Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1984. – [У співавторстві з Г.Ф.Ватченко, Л.П.Єліновою, А.І.Перковою та інш.].
 7. Славные страницы истории (К 100-летию со дня рождения М.В.Фрунзе) // Днепр вечерний. 1985. – 2 февраля.
 8. Командир стальной дивизии (Отчизны верные сыны) // Днепровская правда. – 1987. – 16 июня.
 9. ТЕП (частина) стаціонарної виставки “Це не повинно повторитись” (9 зала). – Дніпропетровськ, 1989.
 10. Участь зарубіжних інтернаціоналістів в боротьбі за встановлення і зміцнення Радянської влади на Катеринославщині (1917-1920 рр.) // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. Дніпропетровськ, 1990. –С. 118-120.
 11. Центральна Рада і наш край // Скарбниця ріднокраю: Зб.матер.наук.-практичної конференції з муз.справи і краєзнавства. Дніпропетровськ: Дніпро, 1993. –С.68-72.
 12. Експозиційне відтворення повсякденного життя мешканців Катеринославщини в Українській державі (1918) // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. Зб. Тез доп. та повід. Міжнар.наук.конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування Дніпроп.іст.музею. Дніпропетровськ, 1999. –С.133-135.
 13. Свято Соборності України // Вісті Придніпров’я. 2000. – 14 січня.
 14. Дніпропетровськ: віхи історії: [Історич.нарис]. – Дніпропетровськ : Грані, 2001.-255 с. / у складі редакційної колегії.
 15. Музей історії розвитку фінансової системи Дніпропетровської області. Буклет. Дніпропетровськ: Головне фінансове управління, 2001. – 46 с. [У співавторстві з В.М.Сацутою].
 16. Революційна доба в історії Катеринослава: хроніка подій. – Виступ на Міжнародній наук. конф. “Формування національних і загальнолюдських цінностей в системі вищої історичної освіти” (до 85-річчя Дніпропетровського національного університету). Дніпропетровськ, 2003.
 17. Пам’ятники Катеринослава часів громадянської війни (1917-1920 рр.) // Гуманітарний журнал. 2003, № 1(17). –С.94-96.
 18. Фінансова та податкова політика місцевих органів влади в Катеринославі в 1918-1920 рр. // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. Матеріали обл. наук. конфер., присвяченої 25-річчю м. Дніпропетровська. Дніпропетровськ, 2003. –С.113-117.
 19. Фінансова та податкова політика місцевих органів влади в період НЕП (1921-1927 рр.)// Скарби музеїв: Матеріали обл. наук. конф. до Міжнародного Дня музеїв в 2003 р. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. –С.119-129.
 20. До біографії Д.І.Яворницького // Грані. – 2005, № 5. –37-40.
 21. ТЕП, текст, буклет створення “Музею педагогічної слави та народної освіти АНД району” в гімназії № 57 (у співавторстві). – Дніпропетровськ, 2004-2005 рр.
 22. Історія міста Дніпропетровська. – Дніпропетровськ, 2006 [у співавторстві]: Розділ: Катеринослав в Українській революції 1917-1920 рр.
 23. Неповторна Дніпропетровщина: до 15 річниці Незалежності України. – Дніпропетровськ, 2006 [у співавторстві].
 24. ТЕП текст виставки “Перші уряди України – становлення виконавчої влади у 1917-1920 рр.” в Облдержадміністрації. – Дніпропетровськ, 2007.
 25. Новорічне інтерв’ю газеті “Зоря”, 4 січня 2006 р.
 26. Дніпропетровська област: історія та сучасність (до 75-річчя створення). – Дніпропетровськ, 2007  [у співавторстві].
 27. Знов воскресла наша сила. До дня Соборності України (22 січня), Зоря, 20 січня 2007 р.
 28. Цимлякова Т.М. Митрофаненко Ю.С. Роман Самокишин (Самокиш) у революційних подіях 1918-1919 рр. на Катеинославщині. // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць (вип. 4). Дніпропетровськ, вид-во ДНУ, 2007.
 29. Зробити свій вибір. (Учасники подій 1917-1920 рр. в Україні). // Видатні особистості. Музейна персоналістика. Матеріали обласної музейної наукової конференції (вип.10). Дніпропетровськ, 2008
 30. Цимлякова Т.М., Суховій І. У патріота завжди один вибір. (Агапіт Вишневський) / Наше місто. 22 січня, 2008
 31. Цимлякова Т.М. Митрофаненко Ю.С. До портрета отамана Ю. Божка. Вісник ДНУ: історія та археологія (вип. 16). Дніпропетровськ, 2008
 32. Концепція та ТЕП: “Місцеве самоврядування в період української революції та політичних змагань 1918-1920 рр.”, “Життєдіяльність органів народовладдя у радянський період 1927-1940 рр. (створення музею). – Дніпропетровськ, 2008.
 33. Крути – героїчна сторінка українськогонароду (29 січня 1918 р.) /До 90-ї річниці вшанування пам’яті героїв Крут. Виставка, історична довідка, ТЕП. 2008
 34. Методична розробка екскурсії до 90-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР. 2009.
 35. Материалы к истории Днепропетровского исторического музея в начале 1900 – 1920-х гг. // Роль музеїв у культурному просторі України і світу. Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвячений 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2009.
 36. Діячі державної влади і самоврядування Дніпропетровської області: Історичні нариси. Т. 2. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 2009. (співавтор)
 37. Особистому – лічені години, все життя пролетаріату, революції [Текст][Про В.К. Аверіна]/ Т. Цимлякова//Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження. Зб. наук. праць. Вип. 7. – Дніпропетровськ, 2009.
 38. Капустянський/ Т. Цимлякова// Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – І півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х частинах. Ч. І/Упорядник І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.
 39. Метець своєї доби – Адольф Йосипович  Страхов/ Т. Цимлякова// Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – І півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х частинах. Ч. ІІ/Упорядник І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.
 40. Митрофаненко Ю.С., Цимлякова Т.М. Військово-політична ситуація в Катеринославі у січні 1919 року//Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження. Зб. наук. праць. Вип. 8. – Дніпропетровськ, 2010.
 41. ТЕП, методичка, мінівиставка (зала № 5). В.К. Винниченко – відомий та невідомий. До 135-річчя з дня народження. – Дніпропетровськ, 2010.
 42. Коментарі до першої серії 10-серійного хронічко-документального фільму «Жива пам’ять регіону» – автор проекту – А. Зотіков, режисер – А. Деркач. – 2010.
 43. Цимлякова Т., Митрофаненко Ю. Полк січових стрільців – «Вільного козацтва» Р. Самокиша в Українській революції на Катеринославщині 1918-1919 рр. // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9.
 44. Цимлякова Т., Митрофаненко Ю. Військове формування «Запорізька січ» Юхима Божка в подіях Української революції 1919 р. // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини: науковий збірник. Матеріали всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. – Дніпропетровськ, 2011.
 45. Цимлякова Т. Меморіальний комплекс на Жовтневій площі // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2012 р. – Дніпропетровськ, 2011.
 46. Цимлякова Т. Нестор Махно. Січеславщина // Краєзнавчий альманах / за ред. Г.Швидько. – Дніпропетровськ, 2012.
 47. Цимлякова Т. Н. Махно проти влад і режимів //   Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2013 р. – Дніпропетровськ, 2012.
 48. Спогади Цимлякової // Берегиня народних скарбів. До 90-річчя до дня народження Г.Ф. Ватченко. Бібліографічний нарис та спогади. – Д.: ДОУНБ, 2013. – с. 28-30.
 49. Виставка “Про війну, любов та віру” до 100-річчя Першої Світової війни (методичка у співавторстві). – Д., 2014.
 50. Реликвии Первой Мировой в собрании ДНИМ // Вопросы германской истории: сборник научных трудов / отв. ред. С.И. Бобылева. – Днепропетровск: Изд. ДНУ, 2015.
 51. Цимлякова Т. Пам’ятники історії та культури Нікопольського району // За матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури. Дніпропетровська область”. – Дніпро, 2016. – С. 342-343.
 52. Цимлякова Т. Пам’ятники історії та культури Апостолівського району // За матеріалами “Зводу пам’яток історії та культури. Дніпропетровська область”. – Дніпро, 2016. – С. 116.