Шейміна Н.М. (бібліографія)

 1. Народно-хозяйственный комплекс СССР в экспозиции и выставках музея. // Музейное дело в СССР. Сборник научных трудов Центрального музея революции СССР. М;1978 С. 122 128.
 2. Днепропетровский исторический музей имени Д. И. Яворницкого. Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1979. 158 с. (колектив авторів).
 3. Днепропетровский исторический музей имени Д. И. Яворницкого: Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1984. 152 с. (колектив авторів).
 4. Отражение в экспозиции музея совершенствования социалистической демократии и участия трудящихся в управлений делами общества. // Музей и современность. Сборник научных трудов Центрального музея революции СССР. М; 1986. С. 133-136.
 5. Книги трудовой славы в фондовой коллекции Днепропетровского исторического музея им. Д. И. Яворницкого. // Сборник научных трудов Научно-исследовательского института культуры. М; 1988. С. 87-94.
 6. До питання весільної обрядовості на Придніпров’ї в першій половині XX століття. // Регіональне і загальне в історії (тези докладів міжнародної наукової конференції). Дніпропетровськ: Пороги, 1995. С. 145-147.
 7. Експозиційна діяльність музеїв України: історія, проблеми і перспективи розвитку (1917-1990-ті роки). // Музей на межі тисячоліть. (Збірник тез докладів та повідомлень міжнародної конференції).Дніпропетровськ: РВВОП«ДКД», 1999. С. 109-112.
 8. Трагічні форми протесту в історії дисидентського руху на Україні (60-ті -70-ті роки). // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. Київ, 1999,НАНУ,ІІУ. Вип. 8 С. 322-326.
 9. Опозиційна преса в русі опору (1960-80 роки). // Грані 2005.
 10. Вибори Президента України. 2004р.
 11. План-програма та науковий звіт про етнографічну експедицію до Петропав лівського району Дніпропетровської області. 21.06. -5.07.1995 р.
 12. План-програма та науковий звіт про етнографічну експедицію до Юр’ївського району Дніпропетровської області. 28.09.-5.10.1995р.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*