Сердюк М.Й. (бібліографія)

  1. Історія формування археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею “Запорозькі козацькі старожитності”. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури”. – Запоріжжя: РА “Тандем –У”, 1997.
  2. З історії формування колекції слов’янських старожитностей ДІМ” // Збірник тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького “Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи”. – Дніпропетровськ: Вересень, 1999.
  3. Наукові звіти в ІА НАНУ про археологічні розкопки ДІМ . – 1999р., 2000 р., 2001 – 2003 рр.
  4. Сердюк М.И., Чурилова Л.Н. К вопросу о комплексных историко-археологических экспедициях. // Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. “Скарби музеїв” – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005.
  5. Палеозоологічна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах № 5 (43), вересень–жовтень 2005. – с. 97-101.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*