Голубицька Г.О. (бібліографія)

  1. Діяльність Дніпропетровського історичного музею по створенню джерельної бази історичного краєзнавства // 4-а республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повід. конф. Київ, 1989. –С.570-571. [У співавторстві з Абросимовою С.В.].
  2. От одной строчки (колекція марок ДІМ) // Днепровская панорама. 1995. – 1 февраля.
  3. Стародавні монети в нумізматичній колекції ДІМу // Музей і майбутнє. (Доп.та повід. наук. конфер. до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р.). Дніпропетровськ, 1998. –С.55-59.
  4. История одного знака // Днепровская правда. –1998. – 16 декабря.
  5. Українські марки в колекції музею // Музей на межі тисячоліть. (Збірник тез доп. та повід. Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-літтю від дня заснування ДІМ). Дніпропетровськ, 1999. – С.97-100.
  6. Прошлое, воплощенное в монетах // Днепр вечерний. – 2000. – 18 октября.
  7. Каталог VІІ Національної філателістичної виставки “Укрфілекс-2001”. Дніпропетровськ, 2001. [У співавторстві із працівниками Укрпошти].
  8. З історії поштової справи в Катеринославі (на прикладі колекції ДІМ) // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обл. наук. конф., присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська). Дніпропетровськ, 2003. –С.43-49.
  9. Листування Д.І.Яворницького: поштові аспекти // Грані. – 2005, № 5. –С. 52-55.