Монастирна Г.С. (бібліографія)

1970 р.

 1. “Комунари” ( історія комуни “Маяк”) //Радянське слово. -1970. – 8 січня. Тексти: “Сучасне і минуле м.Дніпропетровська”, “Зростання добробуту радянського народу — головне завдання економічної політики партії”.

1971 р.
Тематико-експозиційні плани:

 1. “Дніпропетровщина в роки відбудови і дальшого розвитку народного господарства ( 1946-1950 pp.)”
 2. “Дніпропетровщина в період завершення будівництва соціалізму [1951-1958 pp.)
 3. Лекція : “Сучасне і минуле Дніпропетровська”

1972 р.

 1. “Дніпропетровщина у братській сім’ї народів Союзу PCP” – повідомлення на науковій музейній конференції, присвяченій 50-річчю утворення СРСР.

1973 р.

 1. Тематико-експозиційнй план стаціонарної виставки ” Катеринослав -Дніпропетровськ” 1921 — 1941 pp. 1974-1975 pp.
 2. Складання тематико-експозиційного плану нової експозиції Дніпропетровського історичного музею ім.Д.І. Яворницького “Дніпропетровщина 1921 —1941 pp.” 1976-1977 pp.
 3. Робота з художниками по створенню експозиції зали № 6 історичного музею.
 4. Методична розробка (зала № 6)
 5. “Борьба трудящихся Днепропетровщины за осуществление ленинского плана построения социалистического общества (1921-1941 гг.)»

1978 р.
Текст лекції:

 1. “Всенародное социалистическое соревнование, как проявление творчества трудящихся и его развитие на Днепропетровщине»

1979 р.
Текст лекції

 • “Трудящиеся Днепропетровщины в борьбе за осуществление ленинского кооперативного плана» (к 50-летию массового колхозного движения) (у співавторстві з В.М.Бекетовою),”Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого” путеводитель. Д., 1979. (у співавторстві з іншими науковими співробітниками музею)

1981 р.

 1. “Для майбутніх поколінь”// Світло жовтня. -1981. – 21 січня.

1982 р.

 1. “Потомкам в наследство” (Экспонаты мужества) //Днепровская правда. -1982. -7 января
 2. Текст лекцій : “Укрепление дружбы и всестороннее сближение народов СССР в период социалистического строительства на Днепропетровщине / 1921 —1941 рр./.
 3. Методична розробка “Днепропетровщина в братской семье народов СССР”.

1983 р.

 1. Історична довідка “Розвиток стахановського руху в країні і на Дніпропетровщині і наявність матеріалів про це в Дніпропетровському історичному музеї”

1984 р.

 1. “Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого» путеводитель . Д., 1984. (співавтор).
 2. Текст лекції: “Стахановское движение — яркое проявление творчества трудящихся масс и его развитие на Днепропетровщине» (к 50-летию стахановского движения).
 3. «Триста експонатів, овіяних легендами”// Зоря. -1984. – 25 січня (у співавторстві з В. Прокудою).

1985р.

 1. “Днепропетровцы на Магнитострое и Кузнецкстрое” повідомлення на науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному Дню музеїв 16 травня 1985 р. 1986 р.
 2. Тематико-експозиційнй план “Дружба народів СРСР” (у співавторстві з науковими співробітниками музею).
 3. Текст лекції “Експонати дружби” (у співавторстві з Н. Шейміною). “Боец ленинской гвардии” (к 100-летию со дня рождения Г. Орджоникидзе) //Днепровская правда. -1986. – 23 октября. 1987р.
 4. “От Путивля – в бессмертие”. Завтра исполняется 100 лет со дня рождения С.А. Ковпака //Днепровская правда. -1987. – 24 мая. Методична розробка “Дніпропетровщина в період соціалістичної індустріалізації народного господарства (1926-1941 рр.)”.

1988 р.

 1. “Первый трудовой» (к 60-летию со дня учреждения ордена Трудового Красного Знамени) //Днепр вечерний. -1988. – 7 сентября.
 2. Текст лекції “Наследники великого почина” (к 70-летию со дня первого коммунистического субботника в депо Москва-Сортировочная, Московско-Казанской железной дороги и 60-летию массового первого коммунистического субботника в депо Москва-Сортировочная, Московско-Казанской железной дороги и 60-летию массового социалистического соревнования).
 3. Тематико-експозиційнй план пересувної виставки “Наследники великого почина”.

1989 р.

 1. ” Возвращаясь к истокам” (65-летию ленинского призыва в партию В.К.ГЦб.) //Днепр вечерний. -1989. – 28 января.

1990 р.

 1. Буклет до виставки “Це не повинно повторитися” (жертви сталінських репресій на Дніпропетровщині). – Д., 1990. (У співавторстві).

1995 р.

 1. Репресований колгосп (з історії села Комунарівка Покровського району Дніпропетровської області) //Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII археологічного з’їзду (листопад 1995 р.). – Д., 1995. – С.233-236.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*