Надія захищає музей (до ювілею Н.І. Капустіної)

Буклет випущений до ювілею директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Н.І. Капустіної і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії.

Текст: Бекетова В.М., кандидат історичних наук.
Підтримка: Олійник Р.Е.
Дизайн: Малієнко Ю.М.
Типографія: АРТ-ПРЕС, 2014. – 30 с.

Бібліографія Капустіної Н.І. (у хронологічній послідовності):

 1. Лица не общим выраженьем // Днепр вечерний, 1990. – 11 сентября.
 2. О простом и удивительном // Днепр вечерний, 1991. – 19 января.
 3. Про просте та дивне //Прапор юності, 1991. – 19 січня.
 4. Звучащий мир // Днепр вечерний, 1991. – 9 марта.
 5. Музей открывает двери // Днепр вечерний, 1991. – 11 сентября.
 6. У памяти не должно быть вырванных страниц // Днепр вечерний, 1992. – 16 января.
 7. День минувший, день нынешний // Наше місто, 1992. – 23 травня.
 8. После праздника // Днепр вечерний, 1992. – 2 июня.
 9. Свято народних умільців // Позиція, 1993. – 22 травня.
 10. Нап’єшся з цих джерел, українцем станеш // Наше місто, 1993. – 28 травня. [У співавторстві з І.М. Шакіровою].
 11. Як в Києві на Андріївському узвозі // Позиція, 1993. – 29 травня. [У співавторстві з І.М. Шакіровою].
 12. Свята бувають скрізь і в музеях теж // Прапор юності, 1993.- 13-17 червня. [У співавторстві з І.М. Шакіровою]
 13. Роль музейного вечора в пропаганді музейної колекції // Скарбниця ріднокраю. Збірник. – Д., 1993. С.– 73-74.
 14. Музейний сімейний абонемент // Позиція, 1994. – 2 січня.
 15. Музей і відвідувач // З минувшини Подніпров’я. Збірник. – Д., 1995. – С.22-25.
 16. Науковий аналіз сучасної музейної аудиторії (соціологічні дослідження) // Регіональне та загальне в історії. – Д., 1995. –С.174-176.
 17. Психолого-соціологічні дослідження ефективності музейних програм і занять для школярів. // Музей і майбутнє. – Д., 1998. – С. 28-36. [У співавторстві з Л.О. Гайдою].
 18. Хранитель нашої пам’яті: інтерв’ю // Дніпр вечірній, 1998. –16 травня.
 19. Своей истории не надо стыдиться //Зоря. 1998. – 19 грудня.
 20. Дніпропетровському історичному музею – 150 років // Музей на межі тисячоліть. Збірник. – Д., 1999. – С.6-8.
 21. Днепропетровский государственный исторический музей им. Д.И.Яворницкого // Официальный каталог Московского международного фестиваля «Интермузей-99». – Москва: Экспоцентр, 1999. – С.33.
 22. Дніпропетровський історичний музей. Буклет. – К.: Новий друк, 1999. [У співавторстві з В.М. Бекетовою]
 23. Жива вода народної пам’яті // Народне мистецтво, 1999. – № 3-4 (7-8). –С.3-4.
 24. Днепропетровский исторический музей: программа «Музей и дети»// ХХШ Всероссийский семинар «Музей и подрастающее поколение». – Москва, 2000. -С.15-24. [У співавторстві з Л.О. Гайдою та І.В. Гопенко].
 25. Скуштувавши чаю із сушеної моркви, краще розумієш листи із 1943-го… // Наше місто, 2000. – 6 травня. [У співавторстві з В.М. Бекетовою]
 26. Інтерв’ю з Н.І. Капустіною / Лідер Придніпров’я, 2001. – № 1.- С.40-41.
 27. Роль музеїв у краєзнавчому русі // Вісник Дніпропетровського університету. – Д.: ДНУ, 2002.- Вип.10. – С.261-264.
 28. Соціологічні дослідження в музеї // Музей і місто. Збірник. – Д., 2003. –С.39-43. [У співавторстві з Л.О. Гайдою].
 29. Относитесь к людям так, как хотел бы, чтобы к тебе так относились // Бизнес-Леди. – Д., 2003. -С.64.
 30. Роль Дніпропетровського історичного музею у функціонуванні міського соціуму // Музей і місто. Збірник. – Д., 2003. – С.55-59.
 31. Музеи будут вечно существовать… // МАРКИС. – 2004, № 5.
 32. Дніпропетровський історичний музей – скарбниця пам’яток історії та культури // Скарби музеїв. Збірник. – Д., 2004. -С.3-5.
 33. Методика підготовки й проведення екскурсій: Посібник. – Д.: ДНУ, 2004. [У співавторстві з В.М. Бекетовою та Є.А. Черновим].
 34. Путівник-довідник Всеукраїнського музейного фестивалю “Музей третього тисячоліття” /Упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.- 75 с.
 35. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького: Альбом. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 370 с. (Колектив авторів).
 36. Дніпропетровський історичний музей – скарбниця історико-культурної спадщини придніпровського регіону // Скарби музеїв: Матеріали обл. наук. конференції. Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. -С.6-13.
 37. Проблеми і перспективи діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького на сучасному етапі // Грані. – 2005, № 5. -С.88-91.
 38. 1-й Дніпропетровський музейний фестиваль //Український музей. – 2005, №І (березень).
 39. Реєстровий козак української культури // Культура і життя. – 2005, № 20-21.- 18 травня.
 40. Днепропетровский исторический музей имени Д.И. Яворницкого // Мастер клинок. – 2005. – 26-29 мая. – С.33-38.
 41. Музей і відвідувач / Авт.-упор.: Капустіна Н.І., Гайда Л.О. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с.
 42. Ініціатива, яка матиме перспективу // Українська культура. – 2006, січень-лютий. –С.8-9. [У співавторстві з Бекетової В.М.].
 43. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Путівник. –Д.: Проспект, 2006. – 26 с. [У співавторстві з Бекетовою В.М.]
 44. Подорож крізь століття // Дніпропетровськ. 230 років: Фотоальбом. – Д., 2006. – С.5-6.
 45. Музеї Дніпропетровської області: Путівник-довідник. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 56 с. [У співавторстві з В.М. Бекетовою].
 46. Етнографічна збірка Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Українська етнографічна енциклопедія. – Львів. 2006.
 47. Історія краю в контексті концепції розвитку Дніпропетровського історичного музею // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. /Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип.4. – Д.: Вид-во Дніпропетр. Ун-ту, 2007.
 48. Деякі аспекти роботи з музейною аудиторією. Тези (З досвіду роботи Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького)// Сучасний музей: між скарбницею та підприємством. Матеріали Міжнародної конференції 8-10 жовтня 2006 р. в м. Чернівці. – Львів, 2008. – С.102.
 49. Музейна персоналістика: теорія і практика музейної діяльності // Видатні особистості. Музейна персоналістика. (Матеріали обласної музейної конференції. Випуск 10). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – С. 3-10.
 50. Музеї у сучасному поліетнічному світі. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль. Каталог учасників. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 102 с. [У співавторстві з Бекетовою В.М. та Малієнком Ю.М.].
 51. Всеукраїнський музейний фестиваль // Люди і долі /Упоряд. В.В.Слобода. – Д.: Ліра, 2008. – С.9-14. [У співавторстві з В.М. Бекетової].
 52. Перспективи розвитку Дніпропетровського історичного музею: ретроспективний аналіз музейних завдань та їх реалізації (До 160-річчя музею)// Роль музеїв у культурному просторі України й світу.Збірник матер. Загальноукр. наук. конф. з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. – Вип. 11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – С. 5.-17.
 53. Передмова до книги – Абросимова С.В., Парамонов А.Ф. Дмитро Яворницький та його родовід. – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – С. 5-6.
 54. Віхи музейної біографії. До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. – Д.: Герда, 2009. – 96 с. [У співавторстві з В.М. Бекетовою].
 55. Всеукраїнський музейний фестиваль //Музей: менеджмент і освітня діяльність. Львів: Літопис, 2009. – С. 78-81.
 56. Музейний фестивальний рух в Україні і традиції Д.І. Яворницького //Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб.наук.пр.] / ред.кол.: С.І. Світленко (відп.ред) [та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип. 8. – С. 177- 184. (436 с.). [У співавторстві з В.М. Бекетовою].
 57. Ми мандруємо музеєм: Путівник по національному історичному музею ім. Д.І. Яворницького для батьків та дітей / Автори: Капустіна Н.І., Івлева С.В. – Д.: Арт-прес, 2011. – 120 с. [У співавторстві з С.В. Івлєвою].
 58. Музеї Дніпропетровської області на сучасному етапі // Історія і культура Придніпровя: Невідомі та маловідомі сторінки Наук.щорічник. – Д.: Нац.гірничий ун-т, 2011. – Вип.8. – 248 с. – С. 146-153. [У співавторстві з В.М. Бекетовою].
 59. Музеї України у всесвітньому культурному просторі. Каталог учасників ІІІ-го Всеукраїнського музейного фестивалю. Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р. Д.: АРТ-ПРЕС, 2011. – 108 с. [У співавторстві з В.М. Бекетовою та Ю.М. Малієнком].
 60. Символи міста: історія та сучасність // Вісник Дніпропетровської міської ради. – 2012, – листопад. – С. 4-5.
 61. Повік Герой в народі не вмира, Який поліг на березі Дніпра… 1943-1944. 70-річчю форсування за Дніпро та визволення Дніпропетровської області присвячується: Фотоальбом. Науково-методичне видання // Автори-упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Архіпова Т.А., Сацута В.М., Хоменко О.О. – Д.: ООО Дніпрокнига, 2013. – 339 с., іл. [У співавторстві].
 62. Национальний исторический музей имени Д.И. Яворницкого — туристическая жемчужина Днепропетровщины / Авторы-составители: Н.И.Капустина, В.М. Бекетова. – Д.: Арт-пресс, 2013. – 43 с. [У співавторстві]
 63. Всеукраїнські музейні фестивалі у соціокультурному просторі України // Тезисы ІІ Международной науково-практической конференции «Музеи в ХХІ веке: новые реалии, новые подходы, новые возможности», Евпатория — Бахчисарай, 2-6 октяюря 2013 г. – Симферополь-Бахчисарай-Евпатория: Антиква, 2013. – С.11-12. [У співавторстві з В.М. Бекетовою].
 64. Берегиня народних скарбів (до 90-річчя з дня народження Г.Ф. Ватченко). Біобібліографічне видання. – Д.: ДОУНБ-ДНІМ, 2013. – 40 с. [У співавторстві з В.М. Бекетовою].

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*