Півстоліття служіння Кліо (до ювілею Л.М. Маркової)

Буклет виданий до ювілею завідуючої відділом історії України і краю 1917-1945 рр. Л.М. Маркової і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії.

Головний редактор: Капустіна Н.І.
Упорядник: Бекетова В.М.
Верстка: Малієнко Ю.М.
Типографія: Полиграф Полиграфович, 2014. — 16 с.

Бібліографія опублікованих наукових та науково-популярних праць:

 1. Це не повинно повторитися: Буклет до виставки «Жертви сталінських репресій на Дніпропетровщині». – Д., 1990. (У співавторстві з Г.С. Монастирною та В.М. Бекетовою).
 2. Сторінки історії. До 60-річчя створення Жовтневого району м. Дніпропетровська. Буклет. – Д.: Зоря, 1996. (У співавторстві).
 3. А на хаті серп і молот, а у хаті смерть і голод // Наше місто. 25 листопада 2000.
 4. Екатеринослав – Новороссийск – Днепропетровск» (к 225–летию города) // Днепр вечерний. 31 июля 2001.
 5. Сказано ли все о любви? Айседора Дункан //Наше місто. 16 лютого 2001.
 6. Днепропетровская область встречает свое семидесятилетие // Днепр печерний. 13 февраля 2002.
 7. Написані і надруковані 6 довідкових статей до енциклопедії «Сучасна Україна». 2002.
 8. Репресии 30-х годов в промышленности и сельском хозяйстве Днепропетрорвщины // Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Д.: ВПОП “Дніпро”, 1993. – С. 114-118.
 9. Матеріали про діяльність ТОСАВІАХІМ та МОДР в фондах ДІМ // Музей і майбутнє. Збірник матеріалів наук. конф. – Д., 1997.
 10. Об изменениях в административно-территориальном делении Екатеринославщины-Днепропетровщины в 1922-1941 годах // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Д., 1998. – С.
 11. Радянська порцеляна 1930-х років в фондах Дніпропетровського історичного музею ім. Д.і.Яворницького // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. – Д., 1999. – С. 104-106
 12. На роздоріжжі. Розділ книги // Дніпропетровськ на межі тисячоліть. – Д., 2001.
 13. Про перейменування вулиць м. Катеринослава-Дніпропетровська в 1920-1930 роках // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обласної наукоковї конференції, присвяченорї 225-річчю м. Дніпропетровська). – Д.: РВВ ОП “Дніпроп. кн. друкарня”, 2003. – С. 76-83.
 14. Особливості роботи з джерелами з історії краю при написанні статей до зводу пам’яток історії та культури України // Гуманітарний журнал. // 2003. с. 10 – 12 (Науково – практична конференція «Пам’ятки історії та культури Придніпров’я»).
 15. Драма першого героя // Наше місто. 24.12.2005.
 16. НЕП у нашому місті // Історія міста Дніпропетровська. – Д., 2006.
 17. Про розвиток аптечної справи на Дніпропетровщині за роки радянської влади 1921-1945 рр. // Медицина і фармація. 2006, № 1-4.
 18. Пароль “Істпанія” // Наше місто, 18.07.2006.
 19. Голодомор на Дніпропетровщині 1932-1933 рр. // Клименко Ф.М. Голодомор. Реквієм на відстані часу. – Д., 2007.
 20. Дніпропетровщина у 1932-1941 рр. // Дніпропетровська область. Історія і сучасність. (До 75-річчя створення області). – Д., 2007.
 21. Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині // У поміч нам народ наш наче скошене жито. – Д., 2008.
 22. Історія місцевого самоврядування в персоналіях (голови Дніпропетровської міськради 1920-1930 років) //Видатні особистості: музейна персоналістика. Збірник. – Д., 2008. – С. 149-158.
 23. “Музейная хроника” (История Днепропетровского исторического музея по архивным документам и периодике 1920-1930 гг.) // Роль музеїв у культурному просторі України й світу. Збірник. – Д., 2009. – С. 55-67.
 24. Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області. Історичні нариси. Том ІІ. – Д., 2010 (У співавторстві).
 25. Мала сталінська залізниця в м. Дніпропетровську // Моє Придніпров”я. Календар пам”ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік. – Д.: ДОУНБ , 2010.
 26. “Червоний губернатор Придніпров”я” І.А. Гаврилов // Історія і культура Придніпров”я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. Вип.7. Д.: НГУ, 2010.
 27. Історія географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття. Бібліографічне видання. / Упоряд. І.Голуб. – Д.:ДОУНБ, 2011. – 68 с.
 28. Діяльність Катеринославської товарної біржі у 1907-1920-х роках // Поє Придніпров”я. Календар пам”ятних дат Дніпропетровської області на 2012 р. – Д.: ДОУНБ, 2011.
 29. 1/ Найстаріша лікарня міста; 2/ 115 років дніпропетровському трамваю; 3/ Дніпропетровський технікум залізничного транспорту — один з найстаріших середніх спеціальних навчальних закладів України //Придніпров”я. Календар пам”ятних дат Дніпропетровської області на 2013 р. – Д.: ДОУНБ, 2012.
 30. Справа її життя (До 75-річного ювілею Монастирної Г.С., ветерана ДНІМ). – Д.: ДОУНБ, 2012.
 31. Воспоминания о музее и А.Ф.Ватченко // Берегиня народних скарбів (До 90-річчя від дня народження Ватченко Г.Ф.). – Д.: ДОУНБ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*