Скарби історичного музею

Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М.
Переклад англійською: В.Я. Коваленко.

В упорядкуванні брали участь: С.В. Абросимова, Т.А. Архіпова, Т.І. Зворикіна, Г.Є. Зубкова, М.А. Підосинова, Г.В. Подолян, М.Й. Сердюк, Н.О. Степаненко, М.М. Тихонова, Л.М. Чурилова.

Дизайн та верстка: Ольга Сафонова, Тетяна Ноздрін
Фото: Юрій Малієнко, Сергій Гуназа, Артем Ткач, Ольга Цвєткова, Володимир Медяк з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького.

Документально-художнє видання репрезентує унікальні музейні предмети із 254-тисячного зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, яке склалося в продовж його існування з 1849 р., дає яскраве уявлення про історію формування і склад музейного зібрання, наявні в ньому колекції, осіб, що стояли біля витоків створення музею і брали участь у комплектуванні і збереженні музейних скарбів. Призначене для музеєзнавців і широкого кола аматорів історії і старовини.

Зміст

 • I. Історія музейного зібрання
 • ІІ. Пам’ятки стародавнього Єгипту
 • ІІІ. Антична колекція
 • IV. Археологічна колекція
 • V. Козацькі старожитності
 • VІ. Етнографічна колекція
 • VІІ. Культова колекція
 • VІІІ. Книжково-архівне зібрання
 • ІХ. Фотофонокіновідео матеріали
 • Х. Колекція зброї та обладунку
 • ХІ. Нумізматика та боністика
 • ХІІ. Фалеристична колекція
 • ХІІІ. Кераміка, порцеляна, скло
 • ХVІ. Годинники
 • ХV. Музейна мозаїка