Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба
Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А.І. Перкова
Рецензенти: М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н.

Даний каталог є інформаційно – довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка Д.І. Яворницького (1855-1940, що зберігається в Дніпропетровському історичному музеї і містить близько 6400 листів персональних кореспондентів, а також державних, громадських, наукових та культурних установ України, Росії, Польщі, Чехо – Словаччини. Цей епістолярний комплекс – цінне джерело до вивчення життя та діяльності Яворницького, розвитку суспільно – політичного життя, історичної науки та культури України останньої чверті ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Каталог пропонується науковцям, письменникам, архівним, музейним та бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією та культурою України.

Зміст:

  • Від упорядників      3
  • Листи персональних кореспондентів      7
  • Листи колективних кореспондентів      158
  • Іменний покажчик персональних кореспондентів      171
  • Покажчик колективних кореспондетів      185
  • Покажчик імен, які згадуються в анотаціях      189
  • Географічний покажчик      192
  • Предметний покажчик      208
  • Бібліографічний покажчик      215
  • Умовні скорочення      220