Пам’ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Упорядники: С.В. Абросимова, А.С. Журба
Рецензент: П.М. Кулаковський, канд. історичних наук

Каталог пропонується науковцям – історикам, музейним та архівним працівникам, усім, хто цікавиться історією, джерелознавством, археографією, спеціальними історичними дисциплінами.

Каталог містить пам’ятки писемності (172 документа) ХVІІ – ХІХ ст. (1632-1878, які зберігаються у Дніпропетровському історичному музеї і висвітлюють соціально – економічну історію України та Росії, передусім історію Запорізької Січі та Гетьманщини. У каталозі зосереджена інформація, що стосується спеціальних історичних дисциплін (геральдики, сфрагістики, генеалогії), архіівної та канцелярської справи, тощо. До каталога додаються покажчики: іменний, географічний, предметний, назв документів, умовних скорочень та список використаної літератури.

Зміст:

  • Передмова      3
  • Каталог      5
  • Примітки      37
  • Іменний покажчик      41
  • Географічний покажчик      46
  • Предметний покажчик      49
  • Покажчик назв документів      51
  • Перелік використаної літератури      52
  • Умовні скорочення      53