Каталог. Кераміка.

Упорядники: Н.М. Трушенко, О.В. Черних
Редактор: М.О. Штейн
Відповідальний за випуск: Г.І. Шевченко

Каталог. Кераміка. – Дн-ськ: Промінь, 1964. – 102 с.

Зміст:

 • Від упорядників      5
 • І. Фарфоро – фаянсові вироби вітчизняного виробництва дожовтневого періоду      16
 • ІІ. Вітчизняні фарфоро – фаянсові вироби радянського періоду      31
 • ІІІ. Фарфоро – фаянсові закордонні вироби      49
 • ІV. Фарфоро – фаянсові вироби нез’ясованого виробництва      75
 • V. Вітчизняні народні гончарні вироби      85
 • VI. Горнчарні вироби закордону      120
 • VII. Люльки, кахлі      126
 • Скорочення      142
 • Ілюстрації
 • Таблиці марок кераміки