Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М.
Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В.
Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни

Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко

Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., яка зберігається в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького і дає яскраве уявлення про героїчні дії воїнів на фронтах війни, їх мужність та бойовий дух, а також про умови життя, праці, побуту цивільного населення під час німецько-фашистської окупації Дніпропетровської області та евакуації у східні регіони країни.
Каталог призначений для науковців, музейних працівників, краєзнавців, вчителів та учнів.