“Нагрудні хрести Х-ХХ століть. Каталог”

В рамках конференції “Сучасний музей в умовах викликів мінливого світу: пошук балансу між традиціями та інноваціями”, яка відбудеться 16-17 грудня 2021 р. очікуйте на презентацію новог  каталогу “Нагрудні хрести Х-ХХ століть” з фондів ДНІМу.

Автор-упорядник: Н.О. Степаненко, с.н.с. відділу головного зберігача фондів ДНІМ.

Редакційна колегія: Ю.В. Пісчанська (голова редколегії), директор ДНІМ, В.С. Лавренко, к.і.н., заступник директора по науці, О.В. Старік, к.і.н., заввідділом археології ДНІМ.

Рецензент: Г.Г. Стельмащук, завкафедри історії мистецтва ЛНАМ, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ.

Фотографії: О.О. Шпак.

Степаненко Н.О. Нагрудні хрести Х-ХХ століть. Каталог. (з фондів ДНІМ). Дніпро: ЛІРА, 2021. 200 с.

Каталог презентує першу частину науково атрибутованої колекції нагрудних хрестів ДНІМ. Видання присвячене дослідженню енколпіонів та натільних хрестів. Склад колекції містить багато різноманітних зразків, здатних привернути увагу дослідників. Значна частина пам’яток вперше залучається до наукового обігу. Каталог є першим етапом у вивченні ставрографічної колекції ДНІМ. У подальшому передбачається видання інших різновидів хрестів – наперсних, ківотних, напрестольних, процесійних.

Пропонується науковцям, музейний працівникам, мистецтвознавцям, релігієзнавцям, а також широку загалу.

Зміст

 • Передмова
 • Енколпіони та двобічні нагрудні хрести
 • Енколпіони. Каталог
 • Натільні хрести
 • Натільні хрести. Каталог
 • Додатки
 • Молитовні написи на натільних хрестах
 • Список скорочень
 • Географічний покажчик
 • Покажчик імен, які згадуються в каталозі
 • Список використаних джерел та літератури.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*