Конкурси другого всеукраїнського музейного фестивалю

Конкурс міні-виставок на тему: «Міжетнічні зв’язки і паралелі в народній культурі»

Музей неможливий без експозиції. Протягом багатьох десятиліть перед фахівцями постає питання щодо знаходження нових форм показу предмета у певному середовищі. В цьому особливість професії музейника: виявити, відібрати характерний предмет певної доби і вписати його в уявний простір, створивши образ доби, в який поринає відвідувач музею. Досягти стану діалогу між предметом і відвідувачем, зробити експозицію музею водночас привабливою, зрозумілою і такою, щоб давала ґрунт для роздумів, – так ми розуміємо завдання сучасного музею.

Саме з метою розвитку комунікативних можливостей музейного середовища у програмі фестивалю проходить Конкурс музейних міні-виставок по темі: «Міжетнічні зв’язки і паралелі в народній культурі» (експериментувати можна не тільки в межах селянської народної етнографії, творчості та культури, а й міської етнографії, духовності, фольклору тощо).

 1. Мета Конкурсу:
  1. Формування і підтримка стандартів у музейній галузі.
  2. Презентація етнографічних музейних предметів і збірок із фондосховищ музеїв.
  3. Сприяння відтворенню народознавчих проблем музейними засобами.
  4. Підтримка новітніх тенденцій у музейній комунікації.
  5. Залучення в музеї нових відвідувачів на засадах співробітництва, партнерства та дружніх стосунків.
  6. Сприяння співробітництву музеїв України та світу.
  7. Створення бази даних щодо нових перспективних напрямків експозиційної діяльності
 2. Термін та організація Конкурсу.
  1. Конкурс музейних міні-виставок проводиться на базі Дніпропетровського історичного музею з 15 по 22 вересня 2008 р.
  2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки з форт-проектом міні-виставки й відправити його на адресу оргкомітету разом з пакетом необхідних матеріалів не пізніше 1 червня 2008 р. за поштовим штемпелем.
  3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також інших установ, що здійснюють експозиційну діяльність у сфері культури.
  4. Учасники Конкурсу будуть визначені в ході перегляду матеріалів оргкомітетом. Експозиція, яка не була прийнята до участі у Конкурсі, може бути прийнятою до поза конкурсного показу.
  5. До розгляду приймаються міні-виставки, що виконані у різних стилях та жанрах. Перевага надається заявкам інноваційного характеру.
  6. У Конкурсі бере участь одна експозиція від заявника.
  7. Сторона, що приймає, забезпечує учаснику Конкурсу наступні умови:
   • експозиційну площу розміром від 6 до 10 кв. м;
   • модульне обладнання у відповідності до заявки (додаток № );
   • типове освітлення згідно з заявкою;
   • одного монтажника;
   • одного помічника-адміністратора для вирішення організаційних питань;
   • фотографа для фото-фіксації експозиції;
   • участь у підсумковому каталозі фестивалю.
  8. Експозиційна площа надається у відповідності з планом-схемою, з урахуванням потреб замовника та професійним рішенням художньої експозиційно-проектної групи фестивалю.
 3. Проведення Конкурсу.
  • Конкурс проводиться у формі презентації експозицій авторським колективом (можливе використання аудіо-відео-апаратури).
  • Огляди експозицій проводяться публічно, у відповідності до програми презентацій
 4. Критерії оцінки експозиції.
  • характер наявних музейних предметів чи колекцій;
  • професіоналізм методів та форм їх показу (художньо-оформлювальні засоби, композиційне рішення, освітлення, безпека і.т.п.);
  • ефективність презентації (мова експозиції, етикетаж тощо);
  • наявність і характер додаткових матеріалів щодо діяльності музею (установи) – рекламна продукція, фоно-відео- та мультимедійні матеріали та інш.;
  • образність, оригінальність, інноваційний характер експозиції;
  • увага та відгуки відвідувачів та учасників фестивалю.

  Кожна експозиція, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради за 12 бальною шкалою.
  При оцінці експозиції приймаються до уваги:

 5. Підсумки роботи Експертної ради.
  • Гран-прі та Диплом переможця
  • Перша премія та Диплом призера
  • Друга премія та Диплом призера
  • Спеціальні та заохочувальні призи та Дипломи призерів

  За результатами оцінки Експертної ради учасникам Конкурсу присуджуються:

  • Всі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.
  • Підсумки Конкурсу оголошуються головою Експертної ради на церемонії закриття фестивалю.
  • Всі експозиції, що брали участь у Конкурсі, входять до каталогу фестивалю.

Конкурс музейних видань

 1. Мета конкурсу.
  1. сприяння розвитку видавничої діяльності музеїв;
  2. обмін досвідом, представлення технологічних можливостей та розмаїття форм використання музейних видань;
  3. створення банку даних з перспективних напрямків видавничої діяльності музеїв.
 2. Термін та організація Конкурсу.
  1. Конкурс музейних видань проводиться на базі Дніпропетровського історичного музею.
  2. Для участі у конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки та відіслати його разом з виданням на адресу оргкомітету до 1 червня 2008 р. Для кожного видання заповнюється окремий бланк заявки.
  3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також видавництв.
  4. Учасники Конкурсу визначаються в ході огляду матеріалів оргкомітетом. Перевага буде надаватися виданням інноваційного характеру.
  5. Конкурс проходить за вільною тематикою.
  6. На конкурс приймаються видання, що вийшли друком після 2004 р. Обсяг та формат видання не обмежується.
  7. Видання, які не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути прийняті до поза конкурсного показу.
  8. У Конкурсі беруть участь видання за номінаціями:
   1. Каталоги
   2. Презентаційні альбоми
   3. Оригінальні видавничі проекти (серії, цикли).
  9. Матеріали, що надіслані на Конкурс, не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю без права комерційного використання.
 3. Проведення Конкурсу.
  1. Для участі у Конкурсі заявник привозить другий примірник відання, який по закінченні Конкурсу не повертається учаснику.
  2. За бажанням заявника видання може бути представлене в ході дискусії з проблем видавничої діяльності в музеї.
 4. Критерії оцінки видання.
  1. Кожне видання, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку міжнародної Експертної ради. При оцінці видання приймаються до уваги:
  2. оригінальність задуму та дизайнерське рішення;
  3. актуальність змісту;
  4. професіоналізм виконання;
  5. наукова коректність;
  6. використання сучасних поліграфічних технологій;
  7. характер поданих предметів та колекцій (для номінації каталогів та альбомів)
 5. Підсумки роботи Експертної ради.
  1. За результатами оцінки Експертної ради в кожній номінації присуджуються: одна премія та Диплом переможця, заохочувальні премії.
  2. Усі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.
  3. Підсумки Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.
  4. Усі конкурсні видання входять до підсумкового каталогу фестивалю.

Конкурс музейних аудіо-візуальних програм

Використання в музеях аудіо-відео-техніки; популяризація історії, історико-культурних пам’яток та музейної діяльності засобами кіномистецтва, телебачення набули досить широкого розповсюдження, але в кожному конкретному випадку мають різноманітні підходи та певні особливості. Саме для визначення можливостей відео технологій в музейній практиці до програми фестивалю включено конкурс музейний фільмів.

 1. Мета Конкурсу:
  • сприяння якомога ширшому використанню сучасних відео технологій в музейній практиці;
  • обмін досвідом, обговорення проблем, пов’язаних з використанням кіно- та відео-матеріалів в музейній практиці;
  • створення банку даних щодо перспективних напрямків музейного відео-виробництва.
 2. Термін та організація Конкурсу.
  1. Конкурс проводиться на базі Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького з 15 по 22 вересня 2008 р.
  2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки та відіслати заявку та відеокасету (VHS) з копією фільму на адресу оргкомітету не пізніше 1 червня 2008 р. за поштовим штемпелем. На кожний поданий фільм заповнюється окремий бланк заявки.
  3. Заявка на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв, галерей, відеостудій, телеканалів, та приватних осіб.
  4. Конкурс проходить за вільною тематикою.
  5. Учасники Конкурсу визначаються в ході огляду матеріалів оргкомітетом.
  6. Фільми, які не будуть прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути прийняті до поза конкурсного показу.
  7. У Конкурсі беруть участь фільми, відео програми, слайд-фільми, створені після 2005 р., за такими номінаціями:
   • Візитна картка: презентація музею та його діяльності. Довжина до 10 хвилин.
   • Реклама: культурна подія, відкриття виставки, соціальна реклама. Довжина до 5 хвилин.
   • Оригінальний телевізійний проект: різноманітні новаторські, авангардні авторські роботи. Довжина від 3 до 20 хвилин.
  8. Матеріали, що будуть надіслані на Конкурс, не повертаються і зберігаються в архіві фестивалю без права їх комерційного використання.
 3. Проведення Конкурсу.
  1. Для показу в межах Конкурсу заявник привозить копію фільму (VHS, S-VHS, кіно 35 мм), які по закінченні Конкурсу повертаються учаснику.
  2. За бажанням заявника фільм може бути представленим у ході дискусії щодо проблем використання відео технологій у музеї.
 4. Критерії оцінки програм.
  1. Кожний фільм – учасник Конкурсу, отримує оцінку Експертної ради. При оцінці фільму приймаються до уваги:
   • оригінальність задуму;
   • професіоналізм виконання;
   • актуальність змісту;
   • естетична виразність;
   • наукова коректність;
   • використання сучасних відео технологій.
 5. Підведення підсумків роботи Експертної ради.
  1. За результатами оцінки Експертної ради в кожній номінації присуджуються: одна премія та Диплом переможця, заохочувальні премії.
  2. Всі учасники Конкурсу музейних аудіовізуальних програм отримують Диплом учасника фестивалю.
  3. Підсумки Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.
  4. Усі фільми, що беруть участь у Конкурсі, входять у підсумковий каталог фестивалю.

Конкурс музейних мультимедійних програм «Історико-культурні памятки в середовищі мультимедіа»

 1. Мета Конкурсу:
  • Сприяння якомога ширшому впровадженню комп’ютерних та мульти-медійних програм у музейну практику.
  • Обмін досвідом, обговорення проблем, пов’язаних з використанням комп’ютерних та мульти-медійних програм у музейній практиці.
  • Створення банку даних з перспективних напрямків музейного комп’ютерного та мульти-медійного виробництва.
 2. Термін та організація Конкурсу.
  1. Конкурс комп’ютерних та мульти-медійних програм проводиться на базі Дніпропетровського історичного музею 15-22 вересня 2008 р.
  2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити бланк заявки та відіслати заявку та комп’ютерні носії інформації (дискета, ZIP,CD-ROM) з копією програми на адресу оргкомітету не пізніше 1 червня 2008 р. за поштовим штемпелем. На кожну програму заповнюється окремий бланк заявки.
  3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв, галерей, а також комп’ютерних фірм.
  4. Конкурс проходить за вільною тематикою.
  5. Учасники Конкурсу визначаються в ході перегляду матеріалів оргкомітетом.
  6. Програми, що не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути продемонстровані у позаконкурсному показі.
  7. У Конкурсі беруть участь програми за такими номінаціями:
   • Музейний сайт в Інтернеті.
   • Електронний каталог музейної колекції.
   • Ігрові проекти.
  8. Конкурсні матеріали не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю, без права їх комерційного використання.
 3. Проведення Конкурсу.
  1. Для показу в межах Конкурсу заявник привозить копію програми на електронних носіях (CD-ROM), які по закінченню Конкурсу не повертаються учаснику.
  2. За бажанням заявника, програма може бути представлена в ході дискусії з проблем використання комп’ютерних технологій в музеї.
 4. Критерії оцінки програм.
  1. Кожна програма, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради. При оцінці програми береться до уваги:
   • Оригінальність задуму та виконання.
   • Науково-просвітницьке та освітнє значення.
   • Використання сучасних комп’ютерних технологій.
 5. Підсумки роботи Експертної ради.
  1. За результатами оцінки Експертної ради в кожній номінації присуджуються: одна премія у кожній номінації та Диплом переможця, заохочувальні премії.
  2. Усі учасники Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.

Усі програми, що брали участь у Конкурсі, входять до підсумкового каталогу фестивалю.

Конкурс впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)

 1. Мета Конкурсу:
  • Сприяння якомога ширшому впровадженню різноманітних музейних програм.
  • Обмін досвідом, обговорення проблем, пов’язаних з використанням різноманітних сучасних інформаційних технологій в музейній практиці.
  • Створення банку даних з перспективних напрямків музейного промоушену.
 2. Термін та організація Конкурсу.
  1. Конкурс впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен) проводиться на базі Дніпропетровського історичного музею 15-22 вересня 2008 р.
  2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити бланк заявки та відіслати заявку та допоміжні матеріали (відео-, комп’ютерні носії інформації, друковані матеріали) на адресу оргкомітету не пізніше 1 червня 2008 р. за поштовим штемпелем. На кожну програму заповнюється окремий бланк заявки.
  3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв, галерей.
  4. Конкурс проходить за вільною тематикою.
  5. Учасники Конкурсу визначаються в ході перегляду матеріалів оргкомітетом.
  6. Програми, що не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути продемонстровані у позаконкурсному показі.
  7. У Конкурсі беруть участь програми за наступними номінаціями:
   • Впровадження виставок.
   • Впровадження науково-просвітницьких заходів, циклів, довгострокових програм.
   • Впровадження оригінальних музейних акцій.
  8. Конкурсні матеріали не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю без права їх комерційного використання.
 3. Проведення Конкурсу.
  1. Для показу в межах Конкурсу заявник привозить різноманітні матеріали (друковані, аудіовідео, комп‘ютерні носії) для представлення програми, які по закінченню Конкурсу не повертаються учаснику.
 4. Критерії оцінки програм.
  1. Кожна програма, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради. При оцінці програми береться до уваги:
   • Оригінальність задуму та виконання
   • Ефективність впровадження
   • Науково-просвітницьке та освітнє значення
   • Використання сучасних технологій
 5. Підсумки роботи Експертної ради.
  1. За результатами оцінки Експертної ради присуджуються: І, ІІ, ІІ премії та Диплом переможця, заохочувальні премії.
  2. Усі учасники Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.
  3. Усі програми, що брали участь у Конкурсі, входять до підсумкового каталогу фестивалю.
Заявка на участь у Конкурсі музейних міні-виставок
 1. Музей, який подає експозицію на Конкурс.
  • Назва музею
  • Адреса
  • Телефон, факс, Е-mail
  • Співробітник, що відповідає за участь у експозиційній програмі (прізвище, ім‘я,по батькові, посада)
 2. Назва експозиції, що подана на конкурс
 3. Обсяг експозиційного матеріалу (в од. збер.)
 4. Необхідна площа для розміщення експозиції (кв.м)
 5. Необхідне обладнання, у відповідності із специфікацією, що додається (можна використовувати своє обладнання, яке привозиться додатково)
 6. Відомості про авторів конкурсної експозиції: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у експозиції адреса, телефон
 7. Чи брала участь дана експозиція в інших конкурсах (яких, де, коли)
 8. Хто буде представляти експозицію на фестивалі(П.І.Б, посада, телефон/факс, Е-mail)
 9. Коротка характеристика (анотація) експозиції
Заявка на участь у Конкурсі музейних видань
 1. Музей, який подає видання на Конкурс.
  • Назва музею
  • Адреса
  • Телефон, факс, Е-mail
  • Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)
 2. Назва видання, що подане на конкурс. Номінація
 3. Коротка анотація видання (зміст, обсяг, формат, рік видання, видавництво, наявність ілюстрацій, в т.ч. кольорових, наклад)
 4. Відомості про авторів конкурсного видання: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у виданні (автор тексту, художник, автор макету, відповідальний за випуск, інші учасники видання адреса, телефон)
 5. Чи брало участь дане видання в інших конкурсах (яких, де, коли)
 6. Хто буде представляти видання на фестивалі(П.І.Б., посада, Телефон/Факс, Е-mail
Заявка на участь у Конкурсі музейних аудіовізуальних програм
 1. Музей, який подає аудіовізуальну програму (фільм, телепередачу) на Конкурс.
  • Назва музею
  • Адреса
  • Телефон, факс, Е-mail
  • Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)
 2. Назва програми (фільму), що подана на конкурс.Номінація.
 3. Коротка анотація програми (зміст, обсяг, формат, рік виробництва, кіностудія, телеканал)
 4. Відомості про авторів конкурсної програми: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у проекті (автор сценарію, режисер, оператор, відповідальний за випуск, інші учасники фільму адреса, телефон)
 5. Чи брав участь даний фільм (програма) в інших конкурсах (яких, де, коли)
 6. Хто буде представляти програму на фестивалі (П.І.Б., посада, телефон/факс, Е-mail)
Заявка на участь у Конкурсі музейних мультимедійних програм
 1. Музей, який подає програму на Конкурс.
  • Назва музею
  • Адреса
  • Телефон, факс, Е-mail
  • Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)
 2. Назва програми, що подана на конкурс. Номінація
 3. Коротка анотація програми (зміс, обсяг, формат, рік розробки , фірма-розробник).
 4. Відомості про авторів конкурсної програми: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у розробці програми (автор програми, автор макету, комп’ютерник, відповідальний за розробку, інші учасники розробки програми), адреса, телефон.
 5. Чи брала участь дана програма в інших конкурсах (яких, де, коли)
 6. Хто буде представляти програму на фестивалі(П.І.Б., посада, телефон/факс, Е-мail
Заявка на участь у Конкурсі впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)
 1. Музей, який подає програму на Конкурс.
  • Назва музею
  • Адреса
  • Телефон, факс, Е-mail
  • Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)
 2. Назва програми, що подана на конкурс
 3. Коротка анотація програми
 4. Відомості про авторів конкурсної програми: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у програмі.
 5. Чи брала участь дана програма в інших конкурсах (яких, де, коли)
 6. Хто буде представляти програму на фестивалі (П.І.Б., посада, телефон/факс, Е-mail)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*