Конференція “Історія Дніпровського Надпоріжжя” (2010)

Інформаційне повідомлення

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровським історичним музеєм імені Д.І. Яворницького, Дніпропетровським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України та Інститутом суспільних досліджень 23 квітня 2010 року проводять VI Дніпропетровську обласну історико-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • теоретико-методологічні проблеми вивчення урбогенезу Південної України;
  • історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження проблеми походження Дніпропетровська;
  • виникнення й розвиток Дніпропетровська і адміністративно-територіальні реорганізації краю;
  • урбогенез Дніпропетровська в контексті суспільно-політичного розвитку;
  • зародження і розвиток Дніпропетровська на тлі соціальних та етнокультурних процесів.

Оргкомітет конференції прохає Вас до 15 березня 2010 р. надіслати:

  • (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та е-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;
  • (електронною поштою) текст доповіді обсягом не більше 0,5 др. арк., набраний в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу;
  • роздрукований варіант доповідей, підписаний автором (для студентів і аспірантів додатково ставиться підпис наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великими літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см.

За підсумками конференції планується видання збірника наукових праць «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження» (Д., 2010. – Вип. 8). Матеріали, які надійшли після вказаного терміну (15 березня 2010 р.) та оформлені у невідповідності з вимогами ВАК, не будуть розглядатися.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 50 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – за власний кошт.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет.

Відповідальний секретар оргкомітету: к.і.н., ст. викл. Бойко Олег Вікторович.

Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-61, 066-850-38-98. Е-mail: boyaoleg@mail.ru