Конференція “Особистості та їх спадщина в історії і культурі Придніпров’я ХVIII – ХХ ст.” (2010)

Міністерство освіти і науки України
Національний гірничний університет
інститут гуманітарних проблем
Дніпропетровська обласна організація національної спілки краєзнавців України

Інформаційний лист

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у IX регіональній краєзнавчій конференції “Особистості та їх спадщина в історії і культурі Придніпров’я ХVIII – ХХ ст.”

Конференція відбудеться 19 березня 2010 р. Пропонуються наступні напрямки роботи:

  • Персоналістичний вимір історії Придніпров’я: теорія і методи
  • Визначні діячі в історії Придніпровського краю
  • Придніпров’я в біографіях видатних особистостей
  • Творча спадщина відомих діячів Придніпров’я

Рукописи мають бути оформлені у відповідності з вимогами ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15.01.2003 р. та Протокол Вченої Ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України № 4 від 19.04.2007 р.). Для участі у конференції просимо подавати матеріали не пізніше 1 березня 2010 р. в електронному вигляді (дискета 3,5) обсягом  до 0,5 умовного друкованого аркуша (до 20 тис. знаків, текстовий редактор Word 97 і вище, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1.5 з полем 20 мм з усіх боків) разом з друкованим примірником за підписом автора або надіслати електронною поштою (адреса зазначена нижче).

Основні вимоги:

  • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;
  • прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори;
  • нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру;
  • по центру нижче назви анотація і ключові слова мовою статті, а також російською і англійською;
  • список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку, посилання в тексті в квадратних дужках, перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (приклад [З, 15]) .

До матеріалів додаються відомості про автора, в яких слід вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь та звання, місце роботи, посаду, сферу наукових інтересів, робочу та домашню адреси, контактні телефони; вказати необхідність у проживанні. Матеріали конференції будуть опубліковані у часописах НГУ, зареєстрованих ВАК України як фахові видання з історії. У зв’язку з вимогами ВАК до публікації просимо обов’язково включати такі елементи: мета, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, джерела, а також відповідні посилання на літературу і джерела. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали надіслані після 5 березня до розгляду не приймаються.

Адреса оргкомітету: 49027,  м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса. 19. корп. 1. кім. 68. НГУ. Інститут гуманітарних проблем, кафедра історії та політичної теорії.

Відповідальний секретар: доцент І.О. Кочергін

Контактна інфорамція: (0562) 46-90-45;  E-mail: alkigor@ukr.net ; pishkinV@list.ru