Конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» (2011)

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей
Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького
Дніпропетровський обласний осередок національної спілки краєзнавців України
Інститут суспільних досліджень

Інформаційне повідомлення

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Д.І. Яворницького, Дніпропетровським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України та Інститутом суспільних досліджень 13 травня 2011 року проводять VII Дніпропетровську обласну історико-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя».
Робота конференції планується за такими напрямами:

 • теоретико-методологічні проблеми вивчення історії міст і сіл Дніпровського Надпоріжжя;
 • залюднення Придніпровського регіону;
 • історичні постаті Дніпровського Надпоріжжя;
 • зародження і розвиток Дніпропетровська на тлі соціальних та етнокультурних процесів;
 • освіта, наука і культура населенних пунктів краю;
 • соціально-економічний розвиток регіону;
 • суспільно-політичні рухи в краю.

Оргкомітет конференції прохає Вас до 7 квітня 2011 р. надіслати:

 • (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та е-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;
 • (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом не більше 0,5 др. арк, набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу формату doc. та обов’язково роздрукований варіант доповідей, підписаний автором (для студентів і аспірантів обов’язкова рекомендація наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійсірсою мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2| або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman , розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За підсумками конференції планується видання збірника наукових праць «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження» (Д., 2011. – Вип. 10). Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (7 квітня 2011 р.) та оформлені в невідповідності з вимогами ВАК, не будуть розглядатися.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 70 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – за власний кошт.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет.
Відповідальний секретар оргкомітету – д.і.н., проф. Ващенко Володимир Володимирович.
Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-61, +38-067-986-66-06.
Е-mail: voldemar@ukrpost.ua
Оргкомітет конференції

Програма конференції

Організаційний комітет VII Дніпропетровської обласної історико-краезнавчої конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя»
Голови оргкомітету:

 • Поляков Микола Вікторович – ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор, академік Академії наук вищої освіти України
 • Пустова Марія Іванівна – заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник управління з питань забезпечення роботи керівництва обласної ради та протокольних заходів, магістр державного управління

Заступники:

 • Мегега Галина Борисівна – начальник Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 • Світленко Сергій Іванович – декан історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, професор

Секретар оргкомітету:

 • Ващенко Володимир Володимирович – заступник декана історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, професор

Члени оргкомітету:

 • Бородін Євгеній Іванович – перший заступник директора Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор
 • Голубчик Лідія Миколаївна — директор Дніпропетровського обласного центру охорони історико-культурних цінностей, заслужений працівник культури України
 • Грибовський Владислав Володимирович – виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень», кандидат історичних наук
 • Дронь Микола Михайлович – проректор з наукової роботи Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, професор
 • Іваненко Валентин Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, професор
 • Капустині Надія Іванівна – директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, заслужений працівник культури України
 • Киструська Ніна Володимирівна – директор Державного архіву Дніпропетровської області, заслужений працівник культури України
 • Кочергін Ігор Олександрович – голова Дніпропетровського обласного осередку Національної спілки краєзнавців України, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету
 • Михайлишин Володимир Дмитрович – начальник управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради
 • Яценко Віталій Якович – відповідальний секретар збірника наукових праць «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження», доцент

ПОРЯДОК РОБОТИ VII Дніпропетровської обласної історико-краезнавчої конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя»

13 травня 2011 р.

 • 9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників у холі Палацу студентів
 • 10.00 – 12.00 – Пленарне засідання (Гетьманська зала Палацу студентів)
 • 12.00 – 12.40 – Перерва на обід
 • 12.40 – 13.00 – Презентація історнко-краєзнавчих видань
 • 13.00 – 17.00 – Секційні засідання
 • 17.00 – 17.30 – Заключне засідання (Гетьманська зала Палацу студентів)

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ VII Дніпропетровської обласної історико-краезнавчої конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя»
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Палац студентів, Гетьманська зала.
Вступне слово ректора ДНУ ім. Олеся Гончара, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Полякова Миколи Вікторовича .
Вітальне слово заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника управління з питань забезпечення роботи керівництва обласної ради та протокольних заходів, магістра державного управління Пустової Марії Іванівни.
Вітальне слово директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, заслуженого працівника культури України Капустіної Надії Іванівни.

Доповіді:

 • Актуальні питання -підготовки проекту «Історія міст і сіл України, Дніпропетровська область» . Світленко Сергій Іванович, д.і.н., професор, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, заслужений працівник освіти України
 • Про сучасний стан досліджень житлової забудови Самарі-Новобогородицької фортеці. Ковальова Ірина Федорівна, д.і.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, заслужений професор ДНУ
 • Теоретико-методологічні проблеми дослідження історії Запорозької Січі. Стороженко Іван Сергійович, д.і.н., головний науковий співробітник НДЛ археології та історії Придніпров’я Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Катеринославські губернатори початку XX ст. Шляхов Олексій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики ДНУ ім. Олеся Гончара
 • Сільська школа Дніпропетровщини у 1950-х – середини 1960-х рр.: реалії стану та функціонування. Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н., професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Представники Дніпропетровщини в органах державної влади України (1991 – 2009). Бородін Євгеній Іванович, д.і.н., професор, перший заступник директора Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений працівник освіти України
 • Лауреати Шевченківської премії з Дніпропетровської області (До 50-річчя заснування Національної премії ім. Т. Г. Шевченка). Бекетова Валентина Михайлівна, к.і.н., заст. директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, заслужений працівник освіти України

СЕКЦІЯ 1. «Історичні постаті Дніпровського Надпоріжжя» Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, меморіальний будинок-музей Д. І. Яворницького

Голови секції

 • Савчук Варфоломій Степанович, д.і.н., професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Світленко Сергій Іванович, д.і.н, декан історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, професор

Секретар секції:

 • Бойко Олег Вікторович, к.і.н., доцент кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Доповіді:

 • Нові дані до біографії І. Я. Акінфієва. Швидько Гайна Кирилівна, д.і.н., професор Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ, заслужений діяч науки і техніки України
 • Він двічі був ректором нашого університету: життя і доля М. Г. Куїса. Савчук Варфоломій Степанович, д.і.н., професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, заслужений працівник освіти України
 • Дворянський рід Лаппо-Данилевських в історії Китеринославщини. Кочергін Ігор Олександрович, к.і.н., доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ
 • І.І. Ясюкович – визначний підприємець Придніпров’я. Буланова Наталія Миколаївна, к.і.н., директор музею історії м. Дніпродзержинська
 • П. С. Левандовський – видатна творча постать Південної України. Джусов Анатолій Боніфатійович, к.т.н., краєзнавець, м. Новомосковськ
 • Микола Биков: до характеристики історичних поглядів. Романюта Ілля Миколайович, історик, наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького
 • Маловідомі сторінки із життя та діяльності священномученика Онуфрія (Гагалюка) на Дніпропетровщині у 1920-ті рр. Бойко Олег Вікторович, к.і.н., доцент кафедри російської. Лсторії Дніпропетровського національного університету ім- Олеся Гончара.

СЕКЦІЯ 2. «Історія міст і сіл Дніпровського Надпоріжжя: соціально-економічні та духовно-культурні аспекти». Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, Гетьманська зала (кімн. 12)

Голови секції:

 • Венгер Наталя Вікторівна, д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н., професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Секретар секції:

 • Лучка Людмила Миколаївна, к.і.н., заст. директора НБ ДНУ ім Олеся Гончара Доповіді:
 • Населені пункти Запорозьких Вольностей в 40 – 70-х рр. XVIII ст. Грибовський Владислав Володимирович, к.і.н., виконавчий, директор ГО «Інститут суспільних досліджень»
 • Розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX століття. Бушин Віктор Сергійович, к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління, м. Павлоград
 • Розвиток борошномельного виробництва Катеринослава в XIX ст. та видатні борошномельні династії. Венгер Наталя Вікторівна, д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Ой поїду в Китай-город. Мороз Володимир Степанович, історик, краєзнавець, Національна спілка журналістів України, заслужений працівник культури України, м. Дніпропетровськ
 • Організація навчального процесу в Катеринославській гімназії у першій половині XIX ст. Прокопенко Леонід Львович, д.н. з держ. управл., доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Керівництво освітніх закладів і розвиток бібліотечної справи Катеринослава другої половини XIX- початку XX ст. Лучка Людмила Миколаївна, к.і.н., заст. директора НБ ДНУ ім. Олеся Гончара
 • Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. Прокопенко Сергій Леонідович, студент історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Розваги катеринославців на межі XIX-XX ст.: «легковажна оперетка». Утешева Галина В’ячеславівна, здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Особливості побуту та дозвілля міського населення Катеринославської губернії кінця XIX – початку XX ст. Гриженко Лілія Володимирівна, аспірант кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Священики на захисті духовного життя Дніпровського Надпоріжжя. Кузеванов Віталій Максимович, к.і.н., ст. наук, співроб. Придніпровської Державної Академії будівництва та архітектури
 • Культурно-національна діяльність православного духовенства Катеринославщини у перші пореволюційні роки (1917-1918) Сигіда Євген Олегович, студент історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • З історії створення науково-дослідних кафедр у Катеринославі на початку 1920-х років. Валкова Світлана Петрівна, асистент кафедри українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
 • Адміністративно-територіальна реформа 1930 року на Дніпропетровщині: регіональні аспекти здійснення. Романчук Дмитро Олександрович, наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького
 • Сільськогосподарське переселення на Дніпропетровщину і репресії (1933-1934 рр.). Романець Наталя Радомирівна, к.і.н., доцент, докторант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

СЕКЦІЯ 3. «Суспільно-політичне життя на Придніпров’ї» Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, Ермітаж (ауд. 48)

Голови секції:

 • Шляхов Олексій Борисович, д.і.н., професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики ДНУ ім. Олеся Гончара
 • Швидько Ганна Кирилівна, д.і.н., професор Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ

Секретар секції:

 • Репан Олег Анатолійович, к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Доповіді:

 • Регіональна політика гетьмана Івана Мазепи у висвітленні сучасної історіографії. Яценко Владислав Борисович, к.і.н., докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАМ України
 • Самарські «городки» як чинник Шведсько-Запорізького союзу 1709 р. Слюсаренко Олександр Миколайович, к.і.н, доцент кафедри міжнародного права Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Коменданція Старосамарського ретраншементу у взаєминах з населенням Вольностей Війська Запорозького Низового. Репан Олег Анатолійович, к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Проекти селянської реформи М.П. Позена. Литвинова Тетяна Федорівна, к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Січкар Олександра Олегівна, студентка IV курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Виборчий процес і формування установ громадського управління за законом 1870 р. в містах Катеринославської губернії. Коробка Вадим Миколайович, к.і.н., ст. викл. кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету
 • Участь дворян Катеринослава у громадсько-політичному житті міста початку XX ст. Хоречко Антоніна Михайлівна, аспірант кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Діяльність українських соціалістичних партій на Катеринославщині з 1900 р. по лютий 1917 р. Назарова Євгенія Пулатівна, аспірант кафедри історії України Запорізького національного університету
 • Процеси «національної мобілізації» українців на Катеринославщині в умовах Центральної Ради. Турченко Галина Федорівна, д.і.н., професор кафедри історії України Запорізького національного університету
 • Українське питання в діяльності Катеринославської міської Думи восени 1917 р. Яценко Віталій Вікторович, к.і.н., доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Єврейські політичні партії та організації південноукраїнського регіону в умовах Центральної Ради. Ядловська Ольга Степанівна, аспірант кафедри історії України Запорізького , національного університету
 • Полк Січових Стрільців «Вільних козаків» Романа Самокиша в Українській революції на Катеринославщині 1918-1919 рр. Митрофаненко Юрій Станіславович, історик, здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Цимлякова Тетяна Миколаївна, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького
 • Характер та наслідки евакуації німецького населення Придніпров’я в роки Великої Вітчизняної війни. Клець Віктор Кирилович, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Культурне життя в окупованому Дніпропетровську: парадокси сучасної української історіографії. Тесленко Дмитро Леонідович, к.і.н., доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

СЕКЦІЯ 4. «Археологічні старожитності Дніпровського Надпоріжжя». Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, Шахматний клуб (ауд. 16)

Голови секції:

 • Ковальова Ірина Федорівна, д.і.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
 • Стороженко Іван Сергійович, д.і.н., головний науковий співробітник НДЛ археології та історії Придніпров’я Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Секретар секції:

 • Іванов Артем Валентинович, історик, аспірант, завідувач навчальної лабораторії археології кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Доповіді:

 • Походження та заняття населення містечка Самарчика у 1750-ті рр. за документами архіву Коша Нової Запорожської Січі. Сухомлин Олександр Дмитрович, студент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
 • Східні монети, знайдені під час досліджень Самарі-Новобогороднцької фортеці. Шалобудов Віктор Миколайович, ст. наук, співроб. НДЛ археології та історії Придніпров’я
 • Гутне скло з розкопок Новобогородпцької фортеці 2010 р. Харитонова Олена Вікторівна, к.і.н., інженер-програміст кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського націоншіьного університету ім. Олеся Гончара
 • Археологічні дослідження Української лінії у 1990-х – 2000-х рр. Іванцов Артем Валентинович, аспірант, завідувач навчальної лабораторії археології кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*