Конференція “Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості” (до 80-річчя області)

Міністерство культури України
Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького

Інформаційний лист

Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького в травні 2012 р., до 80-річчя Дніпропетровської області і Міжнародного дня музеїв, проводить регіональну наукову конференцію з проблем музеєзнавства «Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості», за такими напрямами дослідження:

  • виявлення предметів музейного значення;
  • форми та методи збирання і комплектування колекцій в музеях;
  • проблеми атрибуції музейних предметів;
  • каталогізація музейних колекцій;
  • використання комп’ютерних технологій у систематизації і публікації музейних колекцій;
  • проблеми публікації різних видів археологічних, історико-культурних джерел;
  • різновиди музейних наукових публікацій;
  • евристичні можливості музейних зібрань щодо висвітлення краєзнавчої проблематики, персонологічних досліджень тощо.

Для участі у конференції просимо до 1 травня 2012 р. надіслати заявки та тексти доповідей (повідомлень) електронною поштою та 1 примірник роздрукований. Обсяг тексту 6-10 сторінок, набраного в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу формату doc. Відомості про автора обов’язково.

За підсумками конференції планується видання збірника наукових праць музею – Вип. 12. На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва музею (курсив), назва статті (великими літерами), анотація і ключові слова (укр., рос., анг. мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, с.(або арк.) 15], відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: усі по 2 см.

Матеріали надсилати за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр.. К.Маркса, 18, Історичний музей, наукова частина, Бекетовій В.М., e-mail: museum@ua.fm, beketova@www.museum.dp.ua, телефон – 0562-46-05-12.

Оргкомітет конференції

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*