Програма конференції “Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості”

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО

Програма регіональної наукової конференції з проблем музеєзнавства по темі: “Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості”, присвяченої 80-річчю створення Дніпропетровської області і Міжнародному дню музеїв 17 — 18 травня 2012 р.

Пленарне засідання
Голова засідання — Капустіна Н.І., секретар — Рошко М.В.
17 травня 2012 р. з 10.00 до 12.00

 1. Фондове зібрання ДНІМ: кількісні та якісні показники. Капустіна Н.І., директор ДНІМ, заслужений працівник культури.
 2. Висвітлення життєвого та творчого шляху О.В. Коваленка засобами музейних колекцій. Буланова Н.М., директор Музею історії м. Дніпродзержинська, к.і.н.
 3. До питання про комплектування колекцій, присвячених О.П. Блаватській (за результатами наукової експозиції у штаб-квартиру Міжнародного теософського товариства (Індія). Аліванцева О.В., завідуюча відділом ДНІМ, заслужений працівник культури
 4. Каталоги у Нікопольському краєзнавчому музеї: історія, проблеми, перспективи. Анцишкін І.В., головний зберігач Нікопольського краєзнавчого музею
 5. Розробка теорії музейного предмета у вітчизняній та зарубіжній музеєзнавчій традиції. Усенко П.С., старший науковий співробітник ДНІМ, спошукач ДНУ.
 6. Колекція скла музею “Жовківський замок” Львівської національної галереї мистецтв — штрихи до дослідження щоденного побуту жовківських міщан ХУІІ — ХУІІІ ст. Каськун Софія, завідувачка музею “Жовківський замок” Львівської національної галереї мистецтв.

Перерва на обід 12.00 — 12.30.

Секційні і заключне засідання
17 травня з 12.30 до 18.00

Секція 1. Археологічні та етнографічні предмети в музейному зібранні: комплектування, атрибуція, систематизація (відділ археології, керівник секції — Старік О.В., секретар — Мінакова К.В.).

 1. Нові надходження камʼяної пластики до колекції ДНІМ. Чурілова Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 2. Етапи формування скіфської колекції ДНІМ. Сердюк М.Й., старший науковий співробітник ДНІМ, заслужений працівник культури.
 3. Хронологічна класифікація археологічних надходжень до музею історії м. Дніпродзержинська з району м. Запоріжжя. Шапочкіна І.В., зав. відділом музею історії м.Дніпродзержинська.
 4. Вістря дротика з останніх надходжень до археологічної колекції ДНІМ. Мінакова К.В., науковий співробітник ДНІМ.
 5. Музейна колекція бісеру (на базі фондів ДНІМ). Підосинова М.А., старший науковий співробітник ДНІМ.
 6. Атрибуція стаціонарних напрестольних різьблених хрестів з колекції ДНІМ. Тихонова М.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 7. Лиштви підризників ХVІІ – ХІХ ст. Підосинова М.А., старший науковий співробітник ДНІМ, Грищенко К.С., аспірантка ДНУ.
 8. Сосуди з кокосу у сріблі в зібранні ДНІМ. Степаненко Н.О., старший науковий співробітник ДНІМ
 9. До методики проведення етнографічних експедицій ДНІМ у Дніпропетровській області в 2010-2011 рр. Біленко С.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 10. Проблеми атрибуції та спроби ідентифікації антикварних ляльок. Карасенко В.Ю., старший науковий співробітник науково-просвітницького відділу, Національний заповідник «Хортиця».
 11. Формування етнографічної колекції Луганського обласного краєзнавчого музею (1950-2012 роки): основні етапи, форми і методи комплектування. Матвєєва Г.А., науковий співробітник науково-дослідницького відділу фондів Луганського обласного краєзнавчого музею.

Секція 2. Комплектування, каталогізація музейних предметів та їх евристичні можливості(наукова частина, керівник — Бекетова В.М., секретар — Подолян А.В.).

 1. З досвіду наукового комплектування фондів у музеї історії м. Дніпродзержинська. Лось О.М., головний зберігач МІМД.
 2. Каталог паперових грошових знаків та державних цінних паперів в зібранні ДНІМ. Подолян А.В., старший науковий співробітник ДНІМ.
 3. Геральдична колекція музею як об”єкт каталогізації. Бекетова В.М., заступник директора ДНІМ з наукової роботи. к.і.н.
 4. Обладунки, що зберігаються у експозиції зали № 2 ДНІМ. Засипкін Є.О., науковий співробітник ДНІМ.
 5. Акції і облігації російських і іноземних компаній Катеринославщини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. (Нові надходження). Лазебнік В.І., завідуюча .відділом ДНІМ.
 6. Відтворення історія шахів на Дніпропетровщині через музейну колекцію. Бекетова В.М.,заступник директора ДНІМ з наукової роботи. к.і.н.; Чернов Є.А., старший викладач ДНУ.
 7. Православні храми Дніпропетровська: історія фотоколекції ДНІМ. Архіпова Т.А., старший науковий співробітник ДНІМ.
 8. Історія парка ім. Т.Г. Шевченка мовою музейних предметів. Єкшов В.В., старший науковий співробітник ДНІМ.
 9. Огляд історичних пам”яток музейного фонду ЦДАЗУ. Сінченко І.В., заступник директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки; Лясота О.В., провідний архівіст відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ; Косенко О.В., к. і. н., головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку ЦДАЗУ.
 10. Форми та методи збирання і комплектування колекцій в Меморіальному комплексі “Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”. Єрмолаєва І.В., старший науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” (Київ)
 11. Комплектування фондів Національного музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. матеріалами загиблих як результат пошукової роботи за запитами населення. Ругаль В.П., науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», м. Київ.
 12. Нагрудні знаки трудової звитяги 1920-1930-х рр. в колекції ДНІМ. Романчук Д.О., старший науковий співробітник ДНІМ.
 13. Історія складається з історій. Гамарник Н.А., старший науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”.
 14. Історія мовою плакату (за матеріалами колекції ДНІМ). Шейміна Н.М., завідуюча відділом ДНІМ.
 15. Рукописна газета «Слово» як унікальний зразок неформальної преси Дніпропетровська кін. 1980-поч. 1990-х рр.. та її властивості. Мартинова С.М., старший науковий співробітник. Музею «Літературне Придніпров’я» ДНІМ.

Секція 3 . Персоналії та історія колекцій (наукова бібліотека. Керівник — Аліванцева О.В., секретар — Романюта І.М.).

 1. Археолог Трохим Тесля: розтоптана доля. Григоренко Т.О., старший науковий працівник Черкаського обласного краєзнавчого музею.
 2. Архієреї в портретній колекції ДНІМ. Копач А.А., старший науковий співробітник ДНІМ.
 3. Листування П.К. Дзяковича як джерело з історії Мелітопольщини. Романюта І.М., зав.відділом ДНІМ.
 4. Листи Л.Ф. Пантелеєва в епістолярній спадщині Д.І.Яворницького. Тимошенко Я.П., старший науковий співробітник ДНІМ.
 5. Мемуари І.С. Лубенця як історико-публіцістична пам’ятка Придніпров’я доби 1920- 40-х років. Мазуренко І.В., старший науковий співробітник ДНІМ.
 6. Історія події в картині В. Кучумова “Венера”. Пошуки та знахідки. Труш І.Б., провідний науковий співробітник Дніпропетровського художнього музею.
 7. Афтографи І. Манжури у зібранні ДНІМ. Василенко Н.Є., старший науковий співробітник ДНІМ.
 8. Окупаційна преса 1941-1943 рр. про Д.І. Яворницького. Сацута В.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 9. В пошуках архівних реліквій. Сердюк О.С., фахівець Митної академії.
 10. Епістолярій часів другої світової війни як музейний предмет: евристичний потенціал, проблеми атрибутування та експонування. Сімперович В.М., провідний науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», к.і.н.
 11. Колектив ДНІМ в роки окупації України: особистості, формування, віхи “розвитку”. Фанигін Ю.Ю., старший науковий співробітник ДНІМ.
 12. Вклоняємося воїнам — митцям. Філатова Н.С., Сербіна І.П., наукові співробітники Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»
 13. Видатні вчені-медики Дніпропетровщини (1970-2011 рр.) ( за матеріалами музейної збірки). Чирич Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 14. Спогади про створення етапної стаціонарної виставки “Це не повинно повторитись”. Монастирна Г.С., Маркова Л.М., Цимлякова Т.М., наукові співробітники ДНІМ.
 15. Годинник Григорія Сковороди. Дудко Д.М., зберігач фондів Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди

Секція 4 Роль музейних предметів в науково-просвітницькій роботі, популяризації історії та культури (актовий зал діорами, керівник — Гайда Л.О., секретар — Жижерун В.М.).

 1. Різновиди музейних публікацій: розробка сценарію уроку історії для англомовної аудиторії у воєнно-історичному музеї (з досвіду практичної роботи). Куцаєва Т.О., науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-145 років», к. і. н.
 2. Музейна експозиція як своєрідна форма наукової публікації. Сабов М.М., заступник директора МІМД з наукової роботи.
 3. Виставка-загадка — досвід інтерактивного спілкування з відвідувачем. Жижерун В.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 4. Непокора долі. Параолімпійці Дніпропетровщини — призери параолімпіад 1996 — 2009 рр. (виставка в музеї). Чирич Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.
 5. Нетрадиційні методи роботи з відвідувачами. Москалець А.А., старший науковий співробітник ДНІМ.
 6. Проблеми співробітництва музею і школи (на базі аналізу анкетування вчителів міських шкіл). Іваннікова Л.О., старший науковий співробітник ДНІМ.
 7. Тема Великої Вітчизняної війни в практиці науково-просвітницької роботи музею. Гайда Л.О , зав.відділом ДНІМ; Хоменко О.О., науковий співробітник ДНІМ.
 8. Портал Державного природознавчого музею України в мережі Інтернет. Гураль Р.І., науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України, к.б.н.

Заключне засідання конференції, підбиття підсумків роботи.
Виступи керівників секцій.
Прийняття резолюції

18 травня — день екскурсій по музейному комплексу, місту.
19 травня — музейне свято просто неба “Чисті джерела”