Міжнародна конференція “Громадська реформа музейного менеджменту та маркетингу в Україні”

Антикризова гуманітарна програма
інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк-Будапешт) та міжнародного фонду “Відродження” (МФВ)
Український центр розвитку музейної справи
благодійний фонд “Розвиток України”

Запрошують музейних працівників до участі у міжнародній конференції

“ГРОМАДСЬКА РЕФОРМА МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ”
Київ, 14-17 березня 2011 року

У 2009 році Міжнародний фонд “Відродження” започаткував нову Антикризову гуманітарну програму заради збереження культурного та людського потенціалу держави та допомоги вразливим групам населення, що постраждали від наслідків фінансово-економічної кризи (безробітнім, дітям та молоді, багатодітним сім’ям, неповним сім’ям, інвалідам, самотнім малозабезпеченим пенсіонерам, іншим групам населення, які потребують соціальної допомоги).

Програма надає підтримку соціокультурним інституціям (закладам загальної середньої освіти, дошкільним закладам освіти, сільським клубам та бібліотекам), а також громадським та благодійним організаціям, які реалізують гуманітарні та соціальні проекти для дітей, що проживають у сільській місцевості та депресивних регіонах. Програма підтримує проекти на основі співпраці урядових інституцій та місцевих органів влади з громадськими організаціями, спрямовані на покращення працевлаштованості серед молоді, забезпечення сталості надання соціальних послуг дітям та особам з особливими потребами, збереження та розвитку селищних, районних та обласних культурницьких інституцій (клубів, бібліотек, музеїв тощо).

Дана міжнародна конференція організовується задля пожвавлення діяльності музеїв України, заохочення їх тіснішої співпраці з неурядовими організаціями та благодійними фондами, а також з метою сприяння їх перетворенню на соціально-активні культурницькі інституції.

Мета конференції:

  • Проаналізувати вплив фінансово-економічної кризи на музейну справу України;
  • Проаналізувати готовність музейної галузі України до реформування та впровадження передових методик музейної роботи за критеріями: підготовка нормативно-правової бази; рівень інтеграції та інституалізації професійного громадського середовища; рівень розвитку міжмузейної комунікації; стан профільної системи освіти та підвищення кваліфікації музейних кадрів; стан матеріально-технічної бази музейних закладів тощо;
  • Покращити міжрегіональну та міждержавну комунікації між музеями, музейними працівниками та програмами культурного обміну;
  • Сприяти об’єднанню музейних працівників, посилити їх спроможність адвокації та лобіювання інтересів галузі на рівні державної та місцевої влади;
  • Ознайомити учасників з кращими міжнародними та вітчизняними практиками музейного менеджменту в час економічної рецесії, надати їм практичні навички “антикризового” управління музеями;
  • Ознайомити учасників з питаннями створення благодійних фондів при музеях, «товариств друзів Музею» тощо;
  • Надати практичні навички фандрейзингу та ознайомити учасників з можливостями пошуку додаткових джерел фінансування музеїв.

Ключове завдання конференції:

Надати учасникам конференції базові уявлення про проектний менеджмент у музейній сфері та допомогти їм підготувати проектні пропозиції до міжнародних благодійних фондів/програм.

Найкращі проекти з покращення музейного менеджменту та маркетингу, розроблені учасниками конференції, будуть підтримані Антикризовою гуманітарною програмою МФВ.

Цільова аудиторія:

Конференція розрахована на 60-80 представників музеїв малих міст, районних та обласних центрів. Участь у конференції забезпечується на конкурсних засадах. Отримані анкети будуть оцінюватися Експертною радою програми за якість, вичерпність та обґрунтованість необхідності участі представника музею у даній конференції. Міжнародний фонд “Відродження” покриває всі видатки, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників конференції.

Для участі необхідно заповнити Анкету, розміщену на сайті МФВ (рубрика “Конкурси”), та надіслати її до 6 лютого 2011 на електронну пошту museum@irf.kiev.ua або до Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» (м. Київ, вул. Артема, 46, індекс 04053). Консультації можна одержати за телефоном: +38(044)205-39-26 (Тетяна Білявська).
Детальнішу інформацію про Антикризову гуманітарну програму шукайте на веб-сторінці міжнародного фонду “Відродження”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*