Конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Олеся Гончара
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», яка відбудеться 4-5 грудня 2015 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Сучасна освіта: методологія, теорія і практика
 • Наука та техніка у світі: історія та сучасність
 • Досягнення технічних наук в Україні
 • Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
 • Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
 • Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
 • Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
 • Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
 • Актуальні проблеми психологічних наук
 • Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
 • Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
 • Актуальні питання правових наук в Україні
 • Історичні науки у пошуку нових методів та тем.
 • Філософські проблеми науки.
 • Міжнародні відносини та інтеграційні процеси.
 • Політичні науки в Україні та в світі
 • Соціологія та соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення
 • Актуальні проблеми філологічних наук.
 • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.
 • Наукові дослідження у галузі культурології, документознавства та інформаційної діяльності.

Конференція буде проводитися 4-5 грудня 2015 р. в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 611). Проїзд від залізничного та автовокзалу маршрутними таксі №101, 109 до зупинки «Університет».

Реєстрація – 4 грудня з 10.00 до 11.00 в к.801. Початок конференції –  11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Збірник матеріалів конференції вийде до початку конференції (граничний термін видання збірнику – 3 грудня 2015 р.).  Але видання буде датоване вже 2016 р. Електронні версії збірнику та програми конференції будуть надіслані учасникам до 30 листопада 2015 р. та розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, у т.ч. на сайті університету.

Вимоги до публікацій: Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти konfdnu@gmail.com , в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний відступ – 1,2 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» в алфавітному порядку. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен бути від 2 до 5 сторінок.

Очні учасники отримують сертифікати.

Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 150 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірнику матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції. Вартість пересилки збірника матеріалів та програми складає 25 грн.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Учасники конференції мають до 22 листопада 2015 року включно відправити на адресу електронної пошти konfdnu@gmail.com :

1) заявку на участь у конференції (зразок додається),

2) текст доповіді,

3) фото або скан чека про переказ організаційного внеску.

Реквізити для здійснення оргвнеску: поповнення платіжної картки  «Приватбанку» за номером 4731 2171 0282 4875, одержувач: Висоцький О.Ю.

ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:

професора Висоцького Олександра Юрійовича

Контактний телефон: 099-9866200, emailkonfdnu@gmail.com

Адреса оргкомітету: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к.801, факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю у називному відмінку)__________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)__________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ____________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)__________________________________________________________

Секція наукової доповіді:_________________________________________________________________

Тема наукової доповіді:__________________________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

Потреба у сертифікаті (необхідне підкреслити): Потрібен / Не потрібен

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*