Конференція “Музей в умовах російсько-української війни та після неї: стратегії виживання та візії майбутнього”

Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького запрошує музейників, істориків, пам’яткоохоронців та зацікавлених представників громадськості до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Музей в умовах російсько-української війни та після неї: стратегії виживання та візії майбутнього», яка відбудеться 10-11 грудня 2022 р. у змішаному форматі (на базі освітнього хабу ДНІМ імені Д.І. Яворницького та у режимі онлайн).

Напрями роботи конференції:

 1. «Зима близько»: успішні кейси підготовки музейних установ до роботи в умовах перебоїв/відсутності опалення та електроенергії;
 2. Музей в евакуації: нові форми науково-просвітницької роботи в умовах війни;
 3. Музей у віртуальному просторі: проєкти діджиталізації музейних колекцій в умовах війни;
 4. Під блакитним щитом: актуальні проблеми фондової та реставраційної роботи в умовах російської агресії;
 5. Попри обставини: музейні експедиції та нові надходження;
 6. Музей майбутнього: зміни у музейних наративах та експозиціях;
 7. Перспективи та проєкти розбудови нових музейних експозицій, присвячених сучасній російсько-українській війні;
 8. В лабіринті історичних паралелей: як ми осмислюємо сучасну війну крізь призму досвідів минулого.

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Планується видання електронної збірки тез конференції, які буде розміщено на сайті http://www.museum.dp.ua/.

Участь у конференції безкоштовна. Заявки та тези доповідей просимо надсилати на пошту valeriialavrenko@gmail.com з темою листа «Конференція 2022» до 5 грудня 2022 р.

Форма заявки:

 • Прізвище, ім’я, по батькові
 • Вчений ступінь, наукове звання
 • Посада
 • Місце роботи
 • Тема доповіді
 • Напрям доповіді (секція)
 • Телефон
 • Email

Вимоги до оформлення тез доповіді: орієнтовний обсяг – 3 сторінки; формат А4; береги – 20 мм з усіх боків; гарнітура – Times New Roman, кегль − 14; інтервал – 1.0; вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1 см.

На початку публікації: ПІБ автора, місце його роботи – курсивом по лівому краю. Назва тез – великими жирними літерами по ширині.

Посилання на цитовані джерела та літературу потрібно подавати у квадратних дужках після цитати. Перше число – номер джерела, що подається у списку після тез, друге – номер цитованої сторінки, наприклад, [2, c. 49].

Список джерел та літератури має бути оформленим відповідно до «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Контактна особа: Валерія Лавренко, заступниця директора ДНІМ імені Д. І. Яворницького з наукової роботи (0978273713).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*