Презентація книги «Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами»

15 жовтня 2010 року Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека та ГО «Інститут суспільних досліджень» запрошують на презентацію роботи Дмитра Володимировича Сеня «Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина ХVII – начало ХVIII в.)». Презентація відбудеться о 15 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 16 (основний корпус Дніпропетровського історичного музею).

Монографія російського вченого Дмитра Сеня (Ростов-на-Дону, Південний федеральний університет) є першим системним дослідженням взаємодії козацтва Дону і Північно-Західного Кавказу з Кримським ханством і Османською імперією в другій половині ХVII – першій третині ХVIII ст. Автор книги – знаний фахівець з історії козаків-некрасівців (частини донських козаків, котрі після поразки повстання під проводом Кондратія Булавіна перейшли до підданства Криму та Туреччини), відомий за публікаціями у провідних фахових виданнях Росії («Родина», «Этнографическое обозрение») та України («Україна в Центрально-Східній Європі») та ін. У монографії детально розглядаються події, пов’язані з релігійним розколом на Дону, виокремленням групи козаків-старообрядців, формування в них неконфронтаційних практик відносин з мусульманськими сусідами, котрі на загал підготували ґрунт для міграції донських козаків за межі Російської держави та успішну інтеграцію їхніх спільнот до військово-політичної системи Кримського ханства та Османської імперії в цілому. Автор аргументовано спростовує стереотипні погляди на взаємини козацтва з турецько-татарським світом, котрі й сьогодні слугують ґрунтом для ксенофобських ідеологій та упереджень. Переконливо показано, що як стан війни, так і стан миру між козаками та мусульманськими суспільствами мів і свої причини, і логіку; до того ж збройне протистояння не було головним змістом їхніх відносин. Д.В. Сень надав належної уваги і сюжетам української історії, зокрема дослідив реакцію українського козацтва на посилення контролю російського уряду над Україною та українським степовим кордоном, здійснив співставлення і аналогії на матеріалі історії донського козацтва. Книга буде корисною для науковців, краєзнавців та всіх, хто цінує неупереджений погляд на проблемні питання української та російської історії.

Повна назва книги: Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина ХVII – начало ХVIII в.). – Ростов-на-Дону: Изд.-во Южного федерального университета, 2009. – 280 с.

Контактна особа: Грибовський Владислав Володимирович (тел.: 096-125-08-25)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*