Вчений-подвижник: життєвий шлях та літературна спадщина Д.І.Яворницького (1991)

Укладач: Бекетова В.М., учений секретар Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Рецензент: Швидько Г.К., доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою історії України ДДУ

Редактор: Снітко А.Ф.

Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнав­ця та етнографа Д.І. Яворницького. (Матеріали науково-практич­ної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого 26-27 жовтня 1990 р.). Дніпропетровськ, 1991. – 78 с.

Збірка наукових праць, матеріалів з проблем вивчення життєвого шляху, творчої спадщини у дослідженні історії Придніпровя визначного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста і письменника, академіка Д.І.Яворницького.

Зміст

Пленарне засідання

Секція 1. Наукова спадщина Д.І. Яворницького

Секція 2. Д.І. Яворницький та його оточення

Секція 3. Проблеми вивчення пам’яток матеріальної культури