Виставка в музеї – «подія чи повсякденність»?

Музей етнографії та художнього промислу (далі – МЕХП), створений у 1951 р. на основі об’єднання Міського промислового музею та Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Його фонди сьогодні нараховують біля 83 тисяч: експонатів.

Постійно діюча експозиція розташована у двох будинках – пам’ятках архітектури кінця XIX ст. та відображає традиційно-побутову культуру українців XVIII– поч. XX ст. та історичні стилі декоративно-прикладного мистецтва у фарфорі, фаянсі, тканинах, меблях, виготовлених у країнах Європи в XVII–XIX ст.

Значна частина експозиційних площ використовується для тимчасових виставок. їх організація проводиться за двома напрямками: виставки фондових збірок музею та виставки творів сучасних професійних митців. Окрему ділянку роботи складає організація виставок із фондових колекцій в інших містах України та за кордоном.

Лише за минулий 1998 рік науковими працівниками музею було підготовлено та організовано такі виставки: «Цей неперевершений Бахматюк» (присвячена 115-річ- ниці від дня смерті автора), «Віденська порцеляна 1718–1864 рр.» (з фондових колекцій МЕХП), «Плакати Альфонса Мухи» (Київ), «Епоха пана Тадеуша» (м. Радом, Польща).

«Майстром великих здібностей та широкої слави» називали гончара із Косова, що на Гуцульщині, Олексу Бахматюка. На виставці за хронологічним принципом було представлено 345 експонатів. Науковим працівником фонду народної кераміки відібрано та атрибутовано кращі зразки авторських виробів, а саме: кахлі, поставники, миски, дзбанки та ін. Експозицію доповнили предмети з інших музеїв та приватних збірок львівських колекціонерів (116 пам’яток). Окрасою виставки стала графіка О. Кульчицької, акварелі О. Гебус-Баранецької. Виставка стала помітним явищем та справжнім святом для цінителів народного мистецтва.

МЕХП відомий великою збіркою фарфору та фаянсу. Однією з кращих є колекція віденської порцеляни, яка нараховує понад 700 експонатів сер. XVIII – першої пол. XIX ст. Вперше в історії музею ця збірка заекспонована на виставці, присвяченій 280 річниці заснування Віденської мануфактури. Перші експонати були закуплені на І Міжнародній виставці у Відні у 1873 році. У 40-х роках XX ст. збірка збагатилась предметами із приватних львівських музеїв у результаті їх націоналізації. Для кращого експонування унікальних сервізів, скульптурних композицій тощо були залучені пам’ятки з інших фондів, а саме: плакат, меблі (МЕХП) , живопис (Львівська Галерея мистецтв). Підготовка до виставки вимагала значного обсягу робіт, насамперед атрибутування, наукового опрацювання окремих груп експонатів, оцінки їх мистецької вартості у загальноєвропейському контексті.

Виставка робіт одного з видатних майстрів європейського плакату кін. XIX – поч. XX ст. Альфонса Мухи відбулась у Києві, в Національному музеї, у рамках святкування 80-річчя проголошення Чехословацької республіки. Підготовка до виставки передбачала укладення спеціальної угоди на виконання реставраційних робіт та оформлення експонатів. Реставровані та майстерно оформлені у сучасне паспарту твори на експозиції пролунали зовсім по-новому. Мистецький стиль «модерн» відкрився в усій пишноті та сміливій інтерпретації форм. Виставка у Києві стала помітною подією, сприяла популяризації наших фондових збірок та спричинила появу нових цікавих пропозицій.

Прикладом пропаганди наших музейних колекцій за кордоном може бути участь у виставці «Епоха пана: Тадеуша», яка відбулась у м. Радомі (Польща) і була: присвячена 200-річчю народження Адама Міцкевича. Виставка стала великою загальнопольською акцією, д» якої були задіяні понад 1000 експонатів багатьох музеїв Польщі і трьох музеїв Львова. Виставці передувала велика підготовча робота, зокрема: відбір експонатів: конкретної історичної епохи та узгодження їх в експозиційному плані з польською стороною та іншими львівськими музеями.

МЕХП був представлений п’ятьма фондовими групами, а саме: порцеляна і скло, тканина, коштовності, годинники, меблі і нараховувала понад 150 одиниць. Як підсумок співпраці польських та українських наукових: працівників був надрукований (за кошти польської сторони) прекрасний кольоровий каталог, де подана повна інформація про наші експонати з кольоровим фото. Така форма співпраці дає поштовх для ознайомлення з колекціями музеїв інших країн, пошуку дотичних тем і є необхідною для входження в сучасний інформаційний простір Європи.

МЕХП є базовою установою для проходження практики студентами львівських мистецьких навчальних закладів, які вивчають кращі зразки народного мистецтва із фондових збірок.

Іншим напрямком діяльності МЕХП є надання експозиційної площі сучасним художникам, випускникам: мистецьких закладів.

До числа найцікавіших належать виставки «Нові пропозиції», які стали вже традиційними. Цьогорічна виставка формувалась за новим принципом – відбору робіт куратором-мистецтвознавцем. Представлені роботи відзначались новаторським, експериментальним характером. Подібні виставки дають можливість показати широкий діапазон мистецької творчості. Відвідувач музею зустрічається з творами давнього народного мистецтва і течіями у мистецтві сучасної доби.

У всі часи музеї були і є вагомим компонентом культури народу. їх важлива роль у відродженні та пропаганді надбань нашої культури та мистецтва не викликає сумнівів і є очевидною. А виставка у музеї завжди е святом, визначною та урочистою подією.

Г. Голубець, зав. сектором обліку МЕХП Інституту народознавства НАН України (Львів)

Джерело: Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с.