Вся історія Дніпропетровщини — до 45-річчя книги

Така виставка книг представлена у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею до 45-річчя виходу у світ в 1969 році книги “Дніпропетровська область” багатотомного видання “Історія міст і сіл Української РСР” (1-е видання). У 1960-х роках за ініціативою історика Петра Тимофійовича Тронька у кожній області країни була розпочата робота по створенню історії міст і сіл України. Науковці вищих учбових закладів, музеїв, архівів, краєзнавці збирали матеріали, вишукували відомості, ілюстрації щодо історії та культури майже всіх населених пунктів Дніпропетровської області, узагальнюючи їх у вигляді статей для книги з історії міст і сіл області. Це була безпрецедентна робота здебільшого істориків, а також філологів, географів, місцевих краєзнавців-аматорів, яку важко повторити, хоч на сьогоднішній день є необхідність у переробці, доповненні, створенні нових статей щодо минулого і сьогодення багатьох міст і сіл як Дніпропетровщини, так і інших областей України.
В бібліотеці музею зберігаються два видання (у кількох екземплярах) цієї книги 1969 та 1977 (російський, доповнений варіант тому) років. Цікаво, що музейні працівники брали активну участь у написанні історії Дніпропетровщини, вони були включені до авторського колективу та редакційної колегії. Майже весь ілюстративний матеріал був наданий Дніпропетровським історичним музеєм та обласним архівом, де, зокрема, зберігаються рукописи та матеріали до історії міст та сіл Дніпропетровської області.