Виставка до ювілею Михайла Грушевського

43-grushДо 150-річчя від Дня народження М.С.Грушевського, найвидатнішого українського історика, будівничого Нової України,  з 23 вересня по 31 жовтня 2016 р. відкрита міні-виставка в залі № 5. Тут представлені раритетні експонати з фондів та наукової бібліотеки музею: книга «Барское староство», історичні нариси; видавництво Київського університету Св. Володимира 1894 р. – магістерська дисертація М.С.Грушевського; «Історія України – Руси» накладом автора видана в 1917 р. (том 4); «Всесвітня історія» в короткому огляді, Петербург 1917 р.; наукова збірка, присвячена професорові М.С.Грушевському учнями і прихильниками з нагоди  10-річчя його наукової діяльності у Галичині (1894-1904 рр.), видана у Львові в 1906 р.; Записки Українського наукового товариства імені Т.Г.Шевченка під редакцією М.С.Грушевського, оскільки з 1907-1908 рр. він був його засновником, головою та редактором. НТШ об`єднувало найкращі наукові сили Наддніпрянської України.

Представлений лист НТШ Д.І.Яворницькому з приводу обрання його дійсним членом Українського наукового товариства імені Т.Г.Шевченка (20.12.1913 р.).

Чотири листи за підписом М.С.Грушевського було виявлено в епістолярній спадщині Д.І.Яворницького (3-и з них представлено на виставці). Лист від 21 липня 1927 р. свідчить про намір М.С.Грушевського відвідати Д.І.Яворницького, поїхати з ним на Дніпрові пороги, які з будівництвом Дніпрогесу мали затопити. Але, нажаль, подорож і зустріч не відбулися, як пише М.С.Грушевський, «…бо дуже обсіла наукова праця та всякі турботи».

Наведені тексти привітань з ювілейної збірки з нагоди 60-річчя від дня народження та 40-річчя наукової діяльності М.С.Грушевського, виданої в 1927 р., які надійшли від академіка Д.І.Яворницького; від Дніпропетровського окружного архіву; інституту народної освіти (ІНО); історико-філологічної секції науково-дослідної кафедри українознавства.

1991, 1996 роки з нагоди ювілеїв (125 і 130 річниць) Міжнародною асоціацією україністів, Академією наук УРСР та республіканською асоціацією україністів визнані міжнародними роками М.С.Грушевського про що розповідають матеріали виставки ДНІІМ ім. Д.Яворницького.

Автор виставки: завідуюча відділу Тетяна Цимлякова.

2