“Вінок слави козацької на пошану козацького Батька” (книжкова виставка, присвячена Дню українського козацтва)

Напередодні 165-річного ювілею багаторічного директора одного з провідних музеїв України Д.І. Яворницького, відкрита книжкова виставка, присвячена одному з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – українському козацтву. Виставка є частиною заходів ювілейного року академіка Д.І. Яворницького в Дніпропетровському національному історичному музеї, який носить його ім’я.

Д.І. Яворницький відзначав: «Я зібрав великий і різноманітний матеріал, що стосується історії запорозьких козаків і передав його в руки прийдешньому поколінню наступних віків». Неможливо знайти у минулому України інше явище, яке б так глибоко й різнопланово вплинуло на історичну долю всього українського народу. Козацтво – це та сторінка історії, яка інтегрує й об’єднує українське суспільство.

На виставці представлені праці з історії козацтва, видання історичних джерел та публікації раритетних експонатів.

Головне місце на виставці займають твори українських істориків – класичні праці та здобутки останніх десятиліть. Почесне місце, природно, належить працям Д.І. Яворницького – головного дослідника українського козацтва. «Історія запорізьких козаків», «Запорожжя в залишках старовини та переказах народу» – ці праці ввійшли в золотий фонд української історіографії.

Представлене також багатотомне зібрання творів Я.П. Новицького, якому належить окреме місце в дослідженні теми козацтва.

На виставці можна побачити весь спектр історіографії козацтва – від праць А.О. Скальковського, до робіт В. Голобуцького та О. Апанович. Серед новітніх досліджень можна виділити двотомник «Нариси з історії українського козацтва» (2007) та низку біографій українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи.

Видання історичних джерел XVI-XVIII століть занурюють нас в ту бурхливу історичну епоху. Серед них і власні козацькі літописи, і описи іноземців. Представлені наукові видання пам’яток тих часів – «Літопис Самійла Величка», «Кройніка» Феодосія Софоновича», «Хроніка Європейської Сарматії» О. Гваньїні, «Опис України» Г. де Боплана. Особливе місце займають видання документів українських гетьманів – Б. Хмельницького, П. Полуботка та інших. Представлені також видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі, видання віденського архіву роду Розумовських та ін.

Представлений на виставці каталог «Козацькі старожитності» (2016), який репрезентує раритетні експонати з фондів ДНІМ імені Д.І. Яворницького. Це результат багаторічної роботи всього колективу музею й, водночас, чергова данина шани Д.І. Яворницькому. У виданні репрезентовані стародруки, культові речі, козацька зброя, персні, печатки, люльки, предмети побуту, картографічні матеріали, художні твори тощо.

Одним із найцінніших експонатів на виставці є фоліант «Україна – козацька держава» (2004). Ця книга сама по собі є видатною пам’яткою книговидання і займає окреме почесне місце в історіографії козацтва останніх десятиліть.

Галерея видань, репрезентована на виставці, підводить підсумок багаторічним дослідженням у цій темі і водночас закладає фундамент для подальшого наукового пошуку і поступу. Спираючись на історіографічні традиції часів Д.І. Яворницького, представлені видання взаємно доповнюють одне одного і в комплексі дають досить повне уявлення про історичні процеси та події, пов’язані з виникненням козацтва як особливого стану суспільства, його роль в історії українського народу, місце козацтва в міжнародних відносинах тощо.

Виставка також приурочена до свята Покрови, яке зараз оголошене Днем захисника України. Покрова була на Запоріжжі найбільшим храмовим святом, колись цього дня молодих козаків відряджали на Січ. На Покрову вони давали військову присягу. Після руйнації Запорозької Січі 1775 року, ідучи на Дунай, козаки також взяли з собою образ пресвятої Покрови.

Виставка приверне увагу як наукових співробітників, так і широкого кола читачів.

Виставка працює до грудня 2020 р. у Науковій бібліотеці ДНІМ ім. Д.І. Яворницького (проспект Д.Яворницького, 18, 1 поверх).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*