Книжкова виставка “Музей і книга: нові надходження музейних видань у науковій бібліотеці ДНІМ”

В науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького відкрита чергова книжкова виставка. Вона присвячена Всеукраїнському дню бібліотекарів. На виставці представлена низка нових надходжень музейних видань України та світу – каталоги, путівники, збірники доповідей.

Бібліотека сьогодні – це точка опори, на якій будується простір культурного суспільства, це скарбниця знань та інформації, яка активно впливає на процеси розвитку економіки, науки, освіти, культури.

«Книги – кораблі думки, подорожуючі на хвилях часу, які обережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління». Цей вислів Френсіса Бекона, який не втрачає своєї актуальності, ще більш актуальний щодо музейної літератури. Музей і книга, або ширше – книжкова культура, безумовно, нерозривно пов’язані між собою. Книга в її сучасному розумінні та музей уходять корінням в одну й ту ж добу – Гутенберзьку. Звідти ми відраховуємо шлях масового розповсюдження книжності та початок галерей і кабінетів, що еволюціонували пізніше в музеї сучасного типу.

Важко уявити собі будь який музей без книг. Книга сполучає в собі кілька функцій – це й цінний експонат, і наукова основа для створення експозиції, і джерело популяризації знань про музей. А сам музей, дозволяючи читати себе, являє собою особливий текст, ретранслюючи історичну пам’ять крізь епохи.

«Люди Гутенберга» – ті, хто поєднує книжність та музейність, хто вчить створювати музей як текст, зберігаючи книги, народжені під пресом друкарського верстата, одночасно передаючи величезні масиви культурної інформації. У вік гаджетів книга не втратила своєї соціокультурної важливості. А книжкові колекції музеїв були й залишаються одним із «золотих фондів» інтелектуального капіталу, накопиченого людством.

Наукова бібліотека – місце, де книга, являючи собою, передусім, музейний експонат, паралельно активно використовується в науковій та просвітницькій роботі. Інтерактивна та виховна складова музейної продукції дуже важлива.

У 2020-2021 рр. наукова бібліотека ДНІМ поповнилася низкою важливих видань з найбільш відомих музейних скарбниць України, а також дуже цінними виданнями з кількох європейських музеїв. Слід відзначити, що видання сполучають у собі відмінні естетичні якості, будучи зразками сучасної поліграфічної культури, та мають значне інформаційне навантаження.

Виставку відкривають наукове видання Giuseppe Barile «Dialogue between stone Men», присвячене давній європейській кам’яній пластиці (2019) та видання каталогу «Art Basel. Year 48» (2018). Ці два видання демонструють можливості європейських музейників та мистецтвознавців – як щодо контенту, так і щодо поліграфічного рівня видань.

У 2020 р. низку вишуканих видань передав Національний музей «Київська картинна галерея». Це каталог «Іконопис XIII – початку XX ст. та давньоруське мистецтво» (Київ, 2020), «Путівник по експозиції» (Київ, 2020) та «Київські адреси Михайла Врубеля» (Київ, 2020).

Наукова бібліотека ДНІМ поповнилась також цілим комплексом видань Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – це дослідження К. Чуєвої «Ханенківські антики. Історія архівної теки» (Київ, 2019), «Путівник. Західноєвропейське мистецтво» (Київ, 2016), матеріали наукового семінару «Мистецтво ісламу в музеях України» (Київ, 2016), а також матеріали наукових конференцій «Ханенківські читання» (2002, 2002, 2005 рр.).

Львівський музей історії релігій передав серію каталогів: «Археологічні пам’ятки. Каталог» (Львів, 2013), «Колекція античних старожитностей» (Львів, 2018), Колекція старожитностей Близького Сходу» (Львів, 2016).

Окремий ряд видань подарувала Львівська галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького – це монографії Б. Шенгери «Львівські скульптори та скульптори Львова у XVIII ст.» (Львів, 2020), та «Майстерня та учні малярів Копровських» (Львів, 2020), каталоги виставок «Живопис Йоганна Баптиста Лампі Старшого» (Львів, 2018) та «Венеція. Стан душі» (Львів, 2018).

Національний музей імені А. Шептицького у Львові подарував розкішне двотомне видання: монографія Лесі Семчишин-Гузнер «Модест Сосенко (1875-1920)» (Львів, 2020) та укладений нею ж каталог «Модест Сосенко (1875-1920). Живопис. Графіка» (Львів, 2020).

Важливі поповнення книжкової колекції ДНІМ від наших колег із Казахстану. Дві монографії Крима Алтинбекова «Возрожденные сокровища Казахстана. Опыт научной реставрации» (Алмати, 2014) та «Уржарская жрица. История возрождения уникальной находки» (Алмати, 2018). Тут представлені результати багаторічних археологічних досліджень та реконструкції.

Відзначимо також декілька представницьких видань, присвячених історії церкви та культових пам’яток. Це, зокрема, монографія Надії Нікітенко «Святая София Киевская» (Київ, 2008) та факсимільне видання «Холмське Євангеліє XIII ст.» (Київ, 2015). Монографія С. Таранушенка «Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури» (Харків, 2018).

Книжкова виставка вкотре підтверджує той факт, що з настанням нової інформаційної ери, книга в традиційному розумінні не втрачає своє значення, а щодо наукових музейних видань, то вони в повній мірі зберігають своє наукове, інтерактивне та виховне значення. Книжковий обмін між музейними бібліотеками триває, і це запорука розуміння того, що «епоха Гутенберга» не закінчиться ніколи.

Книжкова виставка працює до кінця 2021 р. у приміщенні Наукової бібліотеки ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх.

І.М. Гурова, зав. науковою бібліотекою ДНІМ,
М.Е. Кавун, зав. відділом ДНІМ «Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*