Книжкова виставка “Взірець служіння Україні: Михайло Драгоманов” (до 180-річчя від дня народження)

Чергова книжкова виставка відкрита в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. Вона присвячена 180-річчю від дня народження Михайла Драгоманова та одночасно продовжує низку музейних заходів до 30-річчя Акту проголошення Незалежності України 1991 р.

Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) – видатний український мислитель, публіцист, історик, літературознавець, суспільно-політичний та громадський діяч. Його наукові дослідження як історика, літературознавця, фольклориста, економіста й філософа дали поштовх подальшому розвитку української суспільно-політичної думки другої половини XIX ст.

Драгоманов очолював ліве крило київської «Громади». Його найважливіші праці «Шевченко, українофіли і соціалізм», «Чудацькі думки про українську національну справу», «Австро-руські спомини», здійснили кардинальний вплив на ідейну складову подальшого українського національного руху. У 70-х роках XIX ст. сили реакції розпочали черговий наступ на український рух. М.П. Драгоманов у тих умовах, за дорученням «Громади», виїхав за кордон. Він заснував у Женеві Вільну українську друкарню, займався суспільно-політичною діяльністю. Видання «Громади» та статті М.П. Драгоманова привернули увагу тодішніх політичних сил Європи.

М.П. Драгоманов брав участь у закордонному виданні творів Т.Г. Шевченка, М.І. Костомарова та інших українських письменників та вчених, доклав багато зусиль, щоб поширити їхню спадщину в перекладах європейськими мовами. У працях «Малоруські народні перекази і повідомлення», «Нові українські пісні про громадські справи», «Політичні пісні українського народу XVIII – XIX ст.» Драгоманов високо оцінював пізнавальну й виховну роль народної творчості. Він визнавав, що боротьба за політичні права й свободи так само необхідна, як і культурницька праця. Ця теза стає визначальною для нової генерації політичних діячів початку XX ст.

М.П. Драгоманов – видатний ідеолог української державності, обґрунтував етнічну та психологічну окремішність українців. Просував гуманізм, ліберальні та демократичні ідеї. Згодом М.П. Драгоманов мешкав у Болгарії, був професором на кафедрі історії історико-філологічного факультету Софійського університету (1889-1895). Там і скінчився його земний шлях 2 липня 1895 р.

Плідна й багатогранна діяльність Михайла Драгоманова залишається взірцем служіння Україні, а сам він належить до грона тих, хто став «сіллю землі» української.

Важко переоцінити вплив ідей та діяльності Михайла Драгоманова на подальший розвиток українського національного руху. Драгоманова називають основоположником українського соціалізму як ідейної течії та політичного напрямку. Саме ця течія була магістральною в українському національному русі кінця XIX – початку XX ст. Відзначимо, що Михайло Грушевський був багато в чому ідейним спадкоємцем Михайла Драгоманова.

На виставці представлені, передусім, унікальні раритети із книжкового зібрання Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького.

Це «Громада. Українська збірка. № 4», впорядкована М.П. Драгомановим, видана 1879 року в Женеві, «Печатня «Работника» і «Громади». Прижиттєве раритетне видання містить статті з історії та етнографії України.

Звертає на себе увагу «Автобіографія» М.П. Драгоманова, видана в Києві 1917 року, видавництво товариства «Криниця», військова друкарня «Герольд». Видана буремного революційного року, книга має особливу цінність завдяки автографу Д.І. Яворницького на титульному аркуші. Це книга з особистої бібліотеки вченого.

Ще одне видання 1917 року, того ж київського видавництва – праця М.П. Драгоманова «Листи на Наддніпрянську Україну». Приверне увагу також примірник видання «Нова Громада», виданий у 1906 р. у Києві – ідейне продовження «старої» Громади. Видання містить праці В.К. Винниченка, Д.І. Дорошенка та інших видатних діячів.

Друга частина книжкової виставки – це сучасні видання праць М.П. Драгоманова та досліджень про нього. Це, зокрема, «Вибране. «Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні» (Київ, 1991, серія «Пам’ятки історичної думки України»), листування І. Франка та М. Драгоманова (Львів, 2006), «Діалоги про українську національну справу» Б.Д. Грінченка та М.П. Драгоманова (Київ, 1994). Дослідження Р.П. Іванової «М. Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (друга половина XIX ст.)» (Київ, 1971), а також збірка доповідей «Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-23 серпня 1993 р.», де опубліковані доповіді, присвячені М.П. Драгоманову.

Виставка працює до кінця 2021 року в приміщенні Наукової бібліотеки ДНІМ імені Д.І. Яворницького, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх.

І.М. Гурова, зав. науковою бібліотекою ДНІМ,
М.Е. Кавун, зав. відділом ДНІМ “Музей історії місцевого самоврядування
Дніпропетровської області”