Загадкова мова Геральдики (до Всесвітнього дня геральдики)

10 червня відзначається Всесвітній день геральдики. Саме до цієї дати в науковій бібліотеці історичного музею відкрилася книжкова виставка “Загадкова мова Геральдики”.

Герб, як ознака особи, роду, спільноти, міста, території виник у Західній Європі у період хрестових походів (ХІ-ХІІ ст.). На території України знаково-символічна система Геральдики розвинулася зі знаків власності та родовитості, зазнала потужних впливів трьох європейських та польських геральдичних систем і утвердилася в XIV-XV ст.

Герб Гетьманщини (XVIII ст.), за яким слугувала традиція зображення козака з мушкетом, початком герба Війська Запорозького. Більшість істориків вважають часом появи останнього 1578 р.

У наступні сторіччя особливого поширення набули герби шляхетські та дворянські (у ХVII-XVIII ст.. вони засвоїли чимало рис козацької емблематичної традиції), корпоративні (ремісницьких цехів і купецьких гільдій) та територіальних (земські та міські). Поява останніх здебільшого була спричинена впровадження в українських містах Магдебурзького права.

Джерела про українську гербову традицію дають підстави твердити, що остання, розвиваючись із власного коріння, постала як оригінальне, інтегральне явище, в якому переплелися давня символіка племен та народів, які жили на наших землях у часи до існування Русі. Гербова практика витворена народами Центральної і Східної Європи, а також, згодом – впливи культури станових взаємин та шляхетського етикету європейського зразка.

Територія сучасної Дніпропетровської області і її населених пунктів пов’язана з існуванням колишніх Інгульської, Кальміуської, Кодацької, Орільської, Протовчанської та Самарської паланок, які мали своє печатки. Зображення печаток п’яти останніх паланок, які з певним припущенням можна вважати гербами, вперше були надруковані А. Скальковським у книзі “История Новой сечи или последнего Коша Запорожского” (Одеса, 1849) і пізніше передрукована Д. Яворницьким.

За часів Незалежності геральдику краю вивчала заступниця директора історичного музею з наукової роботи В. Бекетова (заслужений працівник культури, музеєзнавець, краєзнавець і геральдист). Саме вона у співавторстві з О. Потапом (к.т.н., доцент НМАУ, член Ради Українського геральдичного товариства) у 2012 році видали працю “Геральдика Дніпропетровщини”.

На виставці окрім вищезгаданих книжок також представлені: О. Апанович “Розповіді про запорозьких козаків”, “Геральдика. Ілюстрована енциклопедія”, “Наш Герб”, А. Гречило, Ю. Савчук, І. Сварник “Герби міст України”, В. Панченко “Міські та містечкові герби України” та ін..

Виставка працюватиме до 1 серпня 2022 року. у приміщенні Наукової бібліотеки ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх.

І.М. Гурова, зав. науковою бібліотекою ДНІМ