Книжкова виставка “Яків Новицький: дослідник та збирач культурних скарбів Запорожжя” (до 175-річчя від дня народження)

Чергова книжкова виставка відкрита в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. Вона присвячена 175-річчю від дня народження Якова Новицького.

Дмитро Яворницький та Яків Новицький – люди однієї епохи та однієї долі. Вони поклали життя на олтар культурного служіння – дослідження та збереження історичної спадщини Степової України.

Яків Павлович Новицький (1847-1925) – видатний дослідник та зберігач історико-культурної спадщини Степової України. Член-кореспондент Всеукраїнської Академії наук (1924). Народився він 14 (26) жовтня 1847 р. у дворянській родині в селі Аули (сучасний Верхньодніпровський район Дніпропетровської області). Батько, Павло Іванович Новицький – представник відомого козацького роду, який походив від полковника Іллі Федоровича Новицького, який відзначився в другій половині XVII ст.

Молодий Яків закінчив Олександрівське повітове училище. Трудовий шлях розпочав у липні 1865 р. в Олександрівському казначействі канцеляристом другого розряду. Однак не казенная служба вабила юнака. Ще з молодих літ він зацікавився історією України, зокрема Степового краю, колишніх Запорозьких земель. Наполегливо вивчав праці І.І. Срезневського, М.Ф. Сумцова, М.І. Костомарова, В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія та інших відомих істориків, мовознавців.

Вирішивши присвятити себе збиранню історико-культурних скарбів колишнього Запорожжя, Яків Новицький офіційно працевлаштовується в сферу народної освіти, й активно проявляє себе, зокрема, на ниві земської освіти. Вчителем він працював декілька десятків років. З 1868 р. був учителем у Вознесенівській середній школі (тодішній пригород Олександрівська, нині в складі м. Запоріжжя). Вчитель Новицький, крім офіційної програми, насичував навчальний процес історико-краєзнавчою складовою, складав разом з учнями колекції ботанічного та археологічного напрямків. Надалі, з 1883 по 1917 роки, Яків Павлович обіймав посаду попечителя земських шкіл Олександрівського повіту Катеринославської губернії.

Дмитро Яворницький, починаючи з 1880-х років, встановив наукові та особисті контакти з колегою, та постійно підтримував їх до кінця життя Я.П. Новицького. Їх об’єднував спільний інтерес до історії Запорожжя, та прагнення зберегти артефакти історичного минулого для нащадків. В листі Я.П. Новицького Д.І. Яворницькому ще від 26 травня 1884 р. знаходимо такі рядки: «я с большим уважением отношусь и к Вашим изследованиям и той богатой теме, какую вы избрали. Щирый Вы козак и за это люблю Вас безконечно».

Важливо відзначити, що протягом багатьох років знахідки, зроблені Я.П. Новицьким, поповнювали колекцію катеринославського Музею імені Поля, директором якого був Д.І. Яворницький. Промовистим є лист Я.П. Новицького від 28.01.1924 р., який розпочинається зверненням «Мій єдиний друже Дмитро Івановичу!» та містить, зокрема, так рядки (мова оригіналу): «Спорудованный тобою краєвий музей – твоя безмертна слава, – его цінні і несчислимі речі не сходять з думки: здається пішком пішов би, щоб побачить і згадать, який він був і що з ным сталось. Его палац – це ж краса на всю Соборну площу, – тепер з вибитими вікнами, обкрадений, знищений… і це-ж не сон, а на яву. Гірко, душа болить, до чого дожилися ми с тобою. Згадав музей, згадав і твої великі наукові праці, багато надруковано, багато й жде світа Не все-ж не діждемось побачити твои лекціи по історії місцевого краю, або архивний матеріал, лексичний, єтнографічний и инший?».

У 1921 р. було, нарешті, засновано музей історико-краєзнавчого профілю у місті Запоріжжя (нині Запорізький обласний краєзнавчий музей). Яків Новицький став його першим директором до самої смерті. Помер вчений 19 травня 1925 р. у місті Запоріжжя.

Плідна й багатогранна діяльність Якова Новицького залишається взірцем служіння Україні, а сам він належить до числа найбільш шанованих істориків та краєзнавців Степової України. Яків Новицький – автор близько 40-ка наукових та науково-популярних праць історичного, археологічного, етнографічного профілю. Важко переоцінити вплив ідей та діяльності Якова Новицького на подальший розвиток історичного краєзнавства Степової України.

На книжковій виставці представлені видання із книжкового зібрання Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. Це, передусім, зібрання творів Я.П. Новицького, здійсненого у місті Запоріжжі, Запорізьким науковим товариством імені Я.П. Новицького. Його багато років очолював відомий дослідник історії Південної України, доктор історичних наук, професор Анатолій Бойко. Також репрезентовані перевидання праць Я.П. Новицького «Народная пам’ять о Запорожье», праці з історії острова Хортиця тощо.

Звертають на себе увагу монографічні видання сучасних дослідників, присвячені Я.П. Новицькому. Зокрема, це книги Л. Іваннікової «Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог» та книга А.С. Бровко та Б.А. Бровко «Яків Новицький та його імениті предки».

Спеціально відзначимо продовжуване археографічне видання «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького». Тут, зокрема, у томі 2, наведено розлоге листування Д.І. Яворницького з Я.П. Новицьким, яке тривало з 1880-х років до 1924 року.

Виставка працює до кінця 2022 року в приміщенні Наукової бібліотеки ДНІМ імені Д.І. Яворницького, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх.

І.М. Гурова, зав. науковою бібліотекою ДНІМ,
М.Е. Кавун, к.і.н., зав. відділом ДНІМ
«Музей історії місцевого самоврядування
Дніпропетровської області»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*