Музейні виставки і популяризація історії запорозького козацтва

Дніпропетровський національний історичний музей (далі – ДНІМ) по праву вважається в Україні й світі однією з цінних скарбниць, яка зберігає змістовну і яскраву колекцію з історії запорозького козацтва – майже 2000 одиниць (одяг, зброя, клейноди, люльки, документи та книги, побутові та культові речі, живопис, світлини) [15], [9, c.  63-81]. Початок  формування цієї колекції пов‘язаний з іменами Олександра Поля і Дмитра Яворницького [6, с. 9-11]. Традиція щодо комплектування музейного зібрання реліквіями українського козацтва, закладена ще у кінці ХІХ – поч. ХХ ст., продовжувалась наступними поколіннями наукових співробітників музею – археологами, етнографами, зберігачами різних груп фондового зберігання, хоч, безперечно, протягом своєї 162-річної історії музейне зібрання зазнало значних втрат, пов‘язаних й бурхливими подіями Першої та Другої світових війн, й часами революційних змін, які періодично охоплюють Україну, й репресіями та “настановами з центру” різних років (1930-х, 1950-1970-х рр.) радянського періоду: це постійні вилучення, часті крадіжки й пограбування, евакуація, вивезення до Німеччини, псування експонатів з-за поганих умов зберігання, насильницький перерозподіл між музеями тощо [1], [2], [9, с. 64]. Але переважаючим в діяльності музею було саме поповнення колекції, нові надходження козацьких матеріалів як археологічних пам‘яток з розкопок козацьких поселень і кладовищ, етнографічних речей, так й ілюстративних матеріалів, ювілейних пам‘ятних монет, медалей, книг з історії козацтва, образотворчих робіт щодо увічнення пам‘яті, традицій українського козацтва, про діяльність сучасних козацьких формувань тощо. З різних причин не усі ці матеріали можуть бути представлені у постійній стаціонарній експозиції музею, тому вони знаходять відображення на численних виставках в музеї та поза його межами.

Слід зазначити, що виставкова робота в ДНІМ має пріоритетне значення (щорічно 80-100 виставок). Саме завдяки виставкам, їх професійному поданню, презентації широкій публіці, серйозним рекламним компаніям навколо тієї чи іншої виставки, музею вдається утримувати кількісні показники щодо обслуговування відвідувачів – понад 300 тисяч осіб щорічно, підтримувати постійну цікавість громадськості, науковців до музею. У численній низці виставок, які створюються музеєм, важливе місце посідають виставки, присвячені історії козацтва,  військовому мистецтву запорожців, видатним діячам козацької доби.

У свій час (1989 р.) музей розробив проект, підтриманий українською діаспорою у Канаді, щодо створення й експонування великої пересувної виставки “Запорожжя в залишках старовини…” (таку назву має перша монографія Д.Яворницького, видана 1888 р. й перевидана ДНІМ у 2005 р.). Ідея була у тому, щоб показати діяльність Д.І. Яворницького як видатного вченого,  літописця козацтва; представити козацькі реліквії музею (близько 150 од.) та створити певні реконструкції (панно-хоругви з козацькою символікою, макет Запорозької Січі – Нової Покровської, скульптурні групи типів запорожців з картини Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”); зробити спеціальне обладнання й упаковку для експонатів та вітрин, щоб її можна було вивозити за кордон будь-яким транспортом. Ця ідея втілилась у життя лише частково. Науковими співробітниками музею створено тематико-експозиційний план, санкт-петербурзькими художниками форт-проект художнього оформлення, були також відреставровані музейні предмети з козацької колекції. Але повністю коштовне обладнання для цієї виставки створити не вдалося з-за відсутності відповідного фінансування. Однак музей не відмовився від своєї ідеї, й пересувна виставка, хоч і в усіченому вигляді, була створена з певного набору музейних предметів та з використанням для оформлення панно-хоругв з козацькою символікою (їх вдалося створити художнику В. Галумову на основі козацьких прапорів, що зберігаються в Ермітажі) та великих фото-постерів (3х1,5 метри), зроблених з ілюстрацій С. Васильківського й М. Самокиша з альбому “З української старовини”. Виставка побувала у Києві, Чернігові, Дніпродзержинську, Львові, Луцьку.

Майже щорічно в музеї (в усіх його відділах – історичний музей, музей “Літературне Придніпров‘я”, меморіальний будинок-музей Д.Яворницького, музей історії місцевого самоврядування) відбуваються різноманітні тематичні виставки з історії козацтва на базі власної музейної колекції: “Тії слави козацької…”, “Історія козацтва в живописі та книзі”, “Запорожжя в залишках старовини…” (Д.Яворницький та його колекція козацьких реліквій), ”Невтомний збирач старовини”, “Козак Мамай”,  “Козак Мамай та його пісня”, “Містечко Самарь – Богородицька фортеця” (разом з Дніпропетровським національним університетом) [10], “Протистояння: Катерина ІІ – Запорозька Січ – історія краю”[5], [8], “Петро Калнишевський та його доба” [2], “Козацькому роду немає переводу”[14], [17], «Китайгород козацький” [11]. Здебільшого ці виставки присвячені різним ювілеям, створюються на Покрову – до Дня козацтва, державних свят, дня народження Д.І.Яворницького. Наприклад, виставку “Тії слави козацької…” було створено до 500-річного ювілею заснування Запорозької Січі. На ній експонувались зразки зброї, порохівниці, козацькі люльки, писарське приладдя ХVІІ – ХVІІІ ст.,  але здебільшого були представлені живописні та скульптурні твори з козацької тематики з фондів музею та сучасних місцевих майстрів – портрети гетьманів,  народні карти “Козак Мамай”, типи запорожців, події з військової історії козацтва. В наступні роки ця виставка у різних варіаціях повторювалась у музеї та поза його межами. Виставка “Козацькому роду немає переводу”, створена у 2008 р., була присвячена 360-й річниці з початку Визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. і побудована на оригінальних козацьких старожитностях (зброя, одяг, люльки, документи), живописних роботах з фондів музею та матеріалах про сучасні козацькі формування (28 організацій), які діють на теренах Дніпропетровської області, продовжуючи козацькі традиції. Кожне з цих формувань має свої статутні документи, програми, посвідчення, певні атрибути, символіку, формений одяг, знаки та нагороди, які вони надали на тимчасове експонування до музею, й по закінченні виставки окремі фотографічні, документальні та речові матеріали залишились у музейному зібранні. Тобто виставки, крім популяризації історії козацтва, сприяють поповненню фондів музею новими матеріалами.

Широкі можливості для популяризації окремих сфер діяльності козаків та увічнення пам‘яті про них надають різноманітні тематичні та колекційні виставки, де тема козацтва обов‘язково присутня. Як, наприклад, “Герби та символи в історії людства” (один з розділів був присвячений козацькій символіці й геральдиці), “Українська геральдика: минуле і сучасність” (червоною ниткою була відтворена тема, як козацька символіка відбилася на гербах населених пунктів області) [7], “Холодна та вогнепальна зброя” (цілий розділ присвячений козацькій зброї), “Православна ікона” (представлені козацькі вкладні ікони, хрести, аналой, книги) [3], “Нові надходження археологічних матеріалів” (експонувалися матеріали з розкопок козацького поселення в с. Китайгород Царичанського району), “Д. Яворницький та розвиток петриківського розпису” (матеріали про с. Петриківку – колишнє козацьке поселення, засноване Петром Калнишевським), “Старовинні музичні інструменти” (картини “Козак-бандурист”, музичні інструменти ХVІІІ ст.), „Д.І.Яворницький – невтомний збирач старовини” (представлені оригінальні козацькі речі, знайдені вченим), «Не лише гроші…» (пам‘ятні монети і медалі з тематики «Україна – козацька держава») [12] та інші.

Відбуваються в музеї й виставки сучасних українських митців з Дніпропетровської області та з інших областей України,  з США за козацькою тематикою. Це, зокрема, виставки творів художників Сергія Чайки та Сергія Ісаєва (Дніпропетровськ), театрального художника Миколи Анищенка (Дніпропетровськ), скульптора Петра Капшученка (США), художників-графіків Василя Лопати (Київ) та Василя Хвороста (Дніпропетровськ), самодіяльних художників – Мирослава Добрянського (Запорізька область), за професією вчителя історії, та В. Курдюмова (Дніпродзержинськ), металурга за професією; виставки дитячої творчості за мотивами народних картин «Козак Мамай», наукової спадщини Дмитра Яворницького та інші.

Виставки з нашого музею побували у Львові, Києві, Чернігові, Одесі, Луцьку, Дніпродзержинську. Так,  до Києва двічі вивозилась виставка “Запоріжжя в залишках старовини…” (під різними назвами – “Невтомний збирач старовини”), яка експонувалася у таких музеях, як  – Софія Київська та Музей однієї вулиці Андріївський узвіз.

З іншого боку, у Дніпропетровському національному історичному музеї демонструвались привозні, або  так звані обмінні, виставки з Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського “Срібне відлуння давнини” (столове срібло ХVІІ-ХІХ ст., серед якого значна частина являла собою особисті речі козацької старшини) [13] та “Немеркнучий світ давнини” (козацькі старожитності з колекції В.В.Тарновського – унікальні документи з автографами Івана Мазепи, Петра Калнишевського, речі Павла Полуботка, гармати з родовими гербами козацької старшини тощо) [4]; з Львівського історичного музею “Вогнепальна зброя ХVІІ – ХХ ст.”; міжнародна виставка з музеїв Швеції, Польщі, Росії, України  “Гетьманські клейноди та особисті речі Б.Хмельницького”, яку відвідало майже 50 тис. чол. [16]; художня виставка “Співці української старовини” (твори Іллі Рєпіна, Сергія Васильківського, Миколи Самокиша та Опанаса Сластьона про козацьку добу, з фондів Харківського художнього музею).

Окремі музейні предмети з ДНІМ експонувались у 2008-2010 рр. на міжнародній виставці “Україна – Швеція: на перехрестях  історії ХVІІ – ХУІІІ ст.”, присвяченій 300-річчю Полтавської битви, яка 1 жовтня 2008 р. урочисто відкрилась у присутності шведської королівської родини в Національному музеї історії України (Київ), а в 2010 р. експонувалась в Українському музеї в Нью-Йорку (США).

Козацька музейна колекція знаходить відтворення на різноманітних тимчасових міні-виставках в постійній експозиції залу № 2 – „Історія запорозького козацтва”, де виставляються музейні раритети, що повернуті до життя реставраторами Києва, Харкова, Дніпропетровська. Протягом 2009-2010 рр. публіці були показані відреставровані речі у вигляді таких виставок, як: „Металеві речі ХVІІ-ХVІІІ ст.”, „Козацький одяг XVIII ст.”. В свою чергу, Національний реставраційний центр демонстрував відреставровані козацькі реліквії з Дніпропетровська, як своє досягнення в галузі реставрації,  на підсумковій виставці відроджених музейних скарбів у Києві.

Таким чином, виставки які проводяться в ДНІМ і поза його межами, в усій їх палітрі дають можливість розкрити для відвідувачів, широкого загалу різні аспекти – устрій й елементи самоврядування, військове мистецтво, господарчу діяльність, духовні й культурні традиції, діяльність видатних осіб –  такого видатного явища в історії України, яким було  козацтво.

Джерела та литература

  1. Безіна Л.В. Люльки з колекції Д.І. Яворницького: вціліле і втрачене // Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – С. 44-55.
  2. Белый А. Петр Калнышевский и его эпоха // Днепр вечерний. – 2006. – 21 октября.
  3. Дембінська О.І. Православна ікона з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Буклет. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008.
  4. Кокошко Ю. Подпись Ивана Мазепы можно увидеть собственными глазами// Днепр вечерний. – 2003. – 10 ноября.
  5. Кокошко Ю. Противостояние // Днепр вечерний. 2005. – 10 червня.
  6. Музеї  Дніпропетровської області: Довідник-путівник /Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. – 56 с.
  7. Овсянникова А. Про шаблі, стріли та хрести…//Наше місто. – 2003. 19 березня.
  8. Прудченко В. Отражение событий // Вісті Придніпров‘я. – 2005. – 24 травня.
  9. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького /Альбом/ Автори тексту й упорядники: Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 320.

10.  Скарби Придніпров‘я – майбутньому України. Присвячується 15-й річниці Незалежності України: Буклет. – Дніпропетровськ, 2006.

11.  Старік О. Китайгород козацький. Нові археологічні знахідки – пам‘ятки з історії козацтва 2005-2009: Буклет виставки. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009.

12.  Степаненко Н. „Не лише гроші…”: Буклет виставки. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009.

13.  Терентьєва Н. Відлуння давнини //Вісті Придніпров‘я. – 2004. – 2 грудня.

14.  Терентьєва Н. Козацькому роду нема переводу // Вісті Придніпров‘я. – 2008. – 21 червня.

15.  Україна – козацька держава. – К.: ЕММА, 2004. – 1216 с.

16.  Хомич Т. Гетьманські клейноди в Дніпропетровську //Урядовий кур‘єр. 2002. – 9 листопада.

17.   Чигорін О. Через роки, через віки ідуть по світу козаки // Наше місто. – 2008. – 15 травня.

Відомості про автора

Валентина Михайлівна Бекетова, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, заслужений працівник культури України.

Адреса: 49600, Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 18. Історичний музей. Тел.: 0562-46-05-12, т.\факс – 056-375-54-03, E-mail: museum@ua.fm; beketova@www.museum.dp.ua

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*